Aktualno艣ci » Oferty Pracy
Wolne stanowisko pracy ds. ochrony 艣rodowiskaW脫JT聽 GMINY聽 S艁UPCA
OG艁ASZA聽 NAB脫R聽 NA聽 WOLNE聽 STANOWISKO聽 PRACY
聽DS.聽 OCHRONY聽 艢RODOWISKA
W聽 URZ臉DZIE聽 GMINY聽 W聽 S艁UPCY聽 UL.聽 SIENKIEWICZA聽 16

1. Wymagania niezb臋dne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa pozosta艂ych pa艅stw Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych pa艅stw, kt贸rym na podstawie um贸w聽mi臋dzynarodowych lub przepis贸w prawa wsp贸lnotowego przys艂uguje prawo do podj臋cia聽zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze znajomo艣ci膮 j臋zyka polskiego,
b) pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych,
c) wykszta艂cenie wy偶sze,
d) nieskazanie prawomocnym wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane聽 z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
e) posiadanie stanu zdrowia pozwalaj膮cego na zatrudnienie na tym stanowisku,
f) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomo艣膰 obs艂ugi komputera,
b) posiadanie co najmniej聽 dwuletniego sta偶u pracy na stanowisku w zakresie kt贸rego osoba zajmowa艂a si臋 ochron膮 艣rodowiska,
c) 艂atwo艣膰 nawi膮zywania kontakt贸w z innymi lud藕mi, odporno艣膰 na stres, opanowanie,聽mobilno艣膰,
d) znajomo艣膰 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr聽142, poz. 1591 ze zm.),
e)聽 znajomo艣膰 ustaw: o ochronie przyrody, prawo ochrony 艣rodowiska, prawo wodne,聽o odpadach, o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach.

3. Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku:
a) wykonywanie zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy prawo聽ochrony 艣rodowiska,
b) prowadzenie spraw zwi膮zanych z gospodark膮 odpadami i utrzymaniem czysto艣ci聽i porz膮dku w gminie,
c) prowadzenie spraw wynikaj膮cych z ustawy prawo wodne, nadz贸r nad gospodark膮聽wodno - 艣ciekow膮.
d) prowadzenie post臋powa艅 w sprawie oceny oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋膰 na 艣rodowisko,
e) rozwijanie 艣wiadomo艣ci ekologicznej mieszka艅c贸w, kszta艂towanie proekologicznych聽postaw i zachowa艅,
f) opracowywanie ustawowych program贸w, plan贸w z zakresu ochrony 艣rodowiska oraz聽sprawozda艅 z ich realizacji.

4. Wymagane dokumenty:
a) aktualnie obowi膮zuj膮cy kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj膮cej si臋聽 o聽zatrudnienie,
b) kopie 艣wiadectw pracy oraz za艣wiadczenie z obecnego miejsca pracy,
c) kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie i posiadane kwalifikacje,
d) o艣wiadczenie o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz o korzystaniu z pe艂ni praw聽publicznych,
e) o艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo聽艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe.

5. Wymagane dokumenty dodatkowe:
a) 偶yciorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej臋tno艣ciach.

Osoby zainteresowane udzia艂em w rekrutacji prosimy o sk艂adanie wymaganych dokument贸w osobi艣cie w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca lub poczt膮 na adres Urz臋du z dopiskiem : "Dotyczy naboru na stanowisko ds. ochrony 艣rodowiska" w terminie do dnia 02.11.2009r.
Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy S艂upca (www.gmina.slupca.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV, powinny by膰 opatrzone klauzul膮: "Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926) oraz ustaw膮 z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)".

W贸jt Gminy S艂upca
/-/ Gra偶yna Kazu艣

Autor : Tomasz Gniewkowski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2009-10-20 08:34:29
Data ostatniej modyfikacji : 20.10.2009 08:43
Liczba wy艣wietle艅 : 1871

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  20.10.2009 08:40poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  20.10.2009 08:40poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  20.10.2009 08:36poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  20.10.2009 08:34poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1903780