Zam贸wienia publiczne/Nieruchomo艣ci » Przetargi - Zam贸wienia publiczne
Szko艂a Podstawowa w Koszutach

62-400 S艂upca Dostawa gazu p艂ynnego oraz dzier偶aw臋 i konserwacj臋 dw贸ch zbiornik贸w o poj.6.700 l ka偶dy do Szko艂y Podstawowej w Koszutach.

OG艁OSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM1.Zamawiaj膮cy: Szko艂a Podstawowa w Koszutach

62-400 S艂upca2.Og艂asza przetarg nieograniczony na:Dostaw臋 gazu p艂ynnego oraz dzier偶aw臋 i konserwacj臋 dw贸ch zbiornik贸w o poj.6.700 l ka偶dy do Szko艂y Podstawowej w Koszutach.3.Termin realizacji zam贸wienia sezon grzewczy 09.2003r. - 04.2004r.

4.Post臋powanie nie zosta艂o poprzedzone wst臋pn膮 kwalifikacj膮.

5.Post臋powanie b臋dzie prowadzone z zastosowaniem obowi膮zkowych

preferencji krajowych.

6.Formularz zawieraj膮cy specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia

mo偶na odebra膰 osobi艣cie lub za zaliczeniem pocztowym w:

7.Nazwa instytucji: Szkole Podstawowej w KoszutachCena formularza wynosi:

8.Pracownikiem uprawnionym do kontakt贸w z oferentami jest: p. Ewa

Roma艅ska tel.274-36-45. Informacji udziela膰 b臋dzie w godz. 8 - 15.

9.W przetargu mog膮 wzi膮膰 udzia艂 oferenci nie wykluczeni na podstawie

art. 19 i art. 22 ust. 5-7, spe艂niaj膮cy warunki zawarte w art. 22 ust. 2

ustawy o zam贸wieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:

spe艂niaj膮cy wymogi okre艣lone w specyfikacji istotnych warunk贸w

zam贸wienia.

10.Oferty nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego w sekretariacie

w terminie do dnia 11.09.2003r do godz. 9.45.

11.Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 11.09.2003r. o godz. 10.00

w siedzibie Zamawiaj膮cego w sali narad.

12.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:A/ cena oferty - 100%
Autor : PHU
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2003-09-04 16:11:02
Data ostatniej modyfikacji : 30.05.2007 22:37
Liczba wy艣wietle艅 : 542licznik odwiedzin: 1904227