Aktualno艣ci » Komunikaty
XLIV sesja Rady Gminy S艂upcaW dniu 30 czerwca 2010r. o godz. 14:00 w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy S艂upca odb臋dzie si臋 XLIV sesja Rady Gminy S艂upca, z nast臋puj膮cym projektem obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie W贸jta Gminy z prac Urz臋du Gminy w okresie mi臋dzysesyjnym.
5. Ocena informacji analizy bezrobocia w Powiecie Slupeckim w 2009 r.
6. Ocena informacji z dzia艂alno艣ci 艢wietlicy 艢rodowiskowej w Cieninie Ko艣cielnym
7. Uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej
w Piotrowicach na rzecz jej u偶ytkownika wieczystego.
8. Uchwa艂臋 w sprawie nieodp艂atnego nabycia na rzecz Gminy S艂upca nieruchomo艣ci zabudowanej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa.
9. Uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Shipeckiego na
wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i zatok autobusowych w miejscowo艣ci Piotrowice przy drodze powiatowej nr 3050P S艂upca - Giewart贸w.
10. Uchwa艂臋 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Slupcy za I p贸艂rocze, informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsi臋wzi臋膰 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorz膮dowej instytucji kultury za I p贸艂rocze.
11. Uchwa艂臋 w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w sp艂aceniu nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadaj膮cych Gminie S艂upca lub jej jednostkom organizacyjnym.
12. Uchwa艂臋 w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego o艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Slupcy do prowadzenia post臋powania w sprawach 艣wiadcze艅 pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
13. Uchwa艂臋 w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej.
14. Uchwal臋 w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2010.
15. Uchwa艂臋 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczni贸w.
16. Interpelacje i wnioski radnych.
17.Wolne wnioski i zapytania.
18. Zako艅czenie obrad.

Autor : Przewodnicz膮ca Rady Gminy
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2010-06-23 14:08:38
Data ostatniej modyfikacji : 23.06.2010 14:08
Liczba wy艣wietle艅 : 477licznik odwiedzin: 1903725