Aktualno艣ci » Wybory samorz膮dowe
Uchwa艂a Nr 8/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w S艂upcyUchwa艂a Nr 8/2010

Gminnej Komisji Wyborczej w S艂upcy

z dnia 12 listopada 2010 r.


w sprawie odwo艂ania cz艂onka obwodowej komisji wyborczej w wyborach zarz膮dzonych na dzie艅 21 listopada 2010 r.Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiat贸w i sejmik贸w wojew贸dzkich (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. 176, poz. 1190) oraz 搂 12 ust. 1 pkt 2 uchwa艂y Pa艅stwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 wrze艣nia 2006 roku w sprawie sposoby zg艂aszania kandydat贸w na cz艂onk贸w komisji wyborczych, wzoru zg艂oszenia oraz zasad powo艂ywania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiat贸w i sejmik贸w wojew贸dztw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy, Gminna Komisja Wyborcza w S艂upcy uchwala, co nast臋puje:


搂 1.


W zwi膮zku ze z艂o偶eniem pisemnej rezygnacji, odwo艂uje si臋 Pani膮 Joann臋 Kujaw臋 ze sk艂adu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Koszutach powo艂anej dla przeprowadzenia wybor贸w do rad gminy, rad powiatu, sejmiku wojew贸dztwa oraz w贸jta zarz膮dzonych na dzie艅 21 listopada 2010 r. Sk艂ad Gminnej Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Koszutach po dokonaniu zmiany, zgodny jest z brzmieniem za艂膮cznika nr 1 niniejszej uchwa艂y.


搂 2.


Uchwa艂a podlega przekazaniu W贸jtowi Gminy S艂upca w celu podania do publicznej wiadomo艣ci poprzez wywieszenie uchwa艂y na tablicach og艂osze艅 Urz臋du Gminy oraz zamieszczenia jej tre艣ci w Biuletynie Informacji Publicznej.


搂 3.


Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.Przewodnicz膮cy

Gminnej Komisji Wyborczej

Donata Brukarz


Za艂膮cznik nr 1 do Uchwa艂y nr 8/2010

Gminnej Komisji Wyborczej w S艂upcy
z dnia 12 listopada 2010 r.Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Koszutach:

1. Zofia Kr贸l, zam. Koszuty

2. Magdalena Szklarek, zam. Dr膮偶na3. Agnieszka Siwi艅ska, zam. Koszuty

4. Agnieszka Kr贸l, zam. Koszuty5. Ewa Bartkowiak, zam. S艂upca6. Wies艂awa Pliszka, zam. Grobla7. Paula Tylman, zam. Kamie艅

Przewodnicz膮cy

Gminnej Komisji Wyborczej

Donata Brukarz
Autor : Donata Brukarz
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2010-11-15 12:53:14
Data ostatniej modyfikacji : 15.11.2010 12:53
Liczba wy艣wietle艅 : 764licznik odwiedzin: 1903628