Aktualno艣ci » Oferty Pracy
Nab贸r kandydat贸w na rachmistrz贸w spisowych



Gminny Komisarz Spisowy - W贸jt Gminy S艂upca, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludno艣ci i mieszka艅 w 2011 r. (Dz. U. z 26 marca 2010r., Nr 47, poz.277) og艂asza nab贸r kandydat贸w na rachmistrz贸w spisowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludno艣ci i Mieszka艅.

Nab贸r kandydat贸w na rachmistrz贸w spisowych
w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludno艣ci i Mieszka艅 2011.

I. Kandydat na rachmistrza spisowego musi spe艂nia膰 nast臋puj膮ce wymagania:
1.聽uko艅czone 18 lat,
2.聽 co najmniej 艣rednie wykszta艂cenie (wskazane jest aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wy偶szym wykszta艂ceniem),
3.聽zdolno艣膰 obs艂ugi komputera, systemu GPS oraz pos艂ugiwania si臋 mapami cyfrowymi,
4.聽pe艂na sprawno艣膰 fizyczna,
5.聽zamieszkiwanie, wykonywanie pracy lub pobieranie nauki na terenie Gminy S艂upca,
6.聽umiej臋tno艣ci interpersonalne (艂atwe nawi膮zywanie kontakt贸w, skuteczne komunikowanie si臋, asertywno艣膰),
7.聽obowi膮zkowo艣膰, rzetelno艣膰, umiej臋tno艣膰 organizacji pracy w艂asnej,
8.聽znajomo艣膰 terenu Gminy S艂upca,
9.聽dyspozycyjno艣膰 w terminach:
a)聽5 stycze艅 - 25 lutego 2011r.; 4 dniowe szkolenie kandydat贸w na rachmistrz贸w spisowych,
b)聽1 - 17 marca 2011r.; obch贸d przedspisowy,
c)聽6-7 kwietnia; odprawa przedspisow膮,
d)聽8 kwietnia - 30 czerwca 2011r.; spis powszechny ludno艣ci i mieszka艅.

Uwaga:
Wybrani kandydaci na rachmistrz贸w spisowych zobowi膮zani s膮 do wzi臋cia udzia艂u w szkoleniu z metodologii spisu oraz praktycznej obs艂ugi aplikacji mobilnej i urz膮dzenia typu hand-held oraz zda膰 egzamin. Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy-zlecenia.

II. Zg艂oszenia nale偶y sk艂ada膰 w formie pisemnej osobi艣cie w Sekretariacie Urz臋du Gminy S艂upca聽lub za po艣rednictwem poczty na adres Urz膮d Gminy S艂upca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca w terminie od 6 grudnia do 20 grudnia 2010r. Wymagane dokumenty nale偶y umie艣ci膰 w kopercie z dopiskiem "Zg艂oszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludno艣ci i Mieszka艅 2011".

Wymagane dokumenty:
a)聽podanie zawieraj膮ce:
-聽imi臋 i nazwisko,
-聽adres zamieszkania,
-聽nr telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej,
-聽data urodzenia,
-聽miejsce zatrudnienia lub miejsce pobierania nauki,
-聽informacja o ewentualnym pobieraniu emerytury, renty oraz posiadanym statusie bezrobotnego,
b)聽kserokopia dowodu osobistego,
c)聽kserokopia dokumentu po艣wiadczaj膮cego wykszta艂cenie,
d)聽o艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
e)聽o艣wiadczenie o niekaralno艣ci za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie (w tym przest臋pstwo skarbowe),
f)聽o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaw膮 z dnia 28.08.1997 roku o ochronie danych osobowych o nast臋puj膮cej tre艣ci: "Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych dla cel贸w rekrutacyjnych na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludno艣ci i Mieszka艅 2011".
III. Wyniku naboru zostan膮 og艂oszone na stronie internetowej www.gmina.slupca.pl oraz www.ug.slupca.samorzady.pl.
IV. Zgodnie z wyliczeniami GUS do pracy na terenie Gminy S艂upca zostanie zatrudnionych 4 rachmistrz贸w.

Autor : Tomasz Gniewkowski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2010-12-06 11:49:46
Data ostatniej modyfikacji : 06.12.2010 11:50
Liczba wy艣wietle艅 : 761

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  06.12.2010 11:49poka偶 t膮 wersj臋



licznik odwiedzin: 1904289