Aktualno艣ci » Komunikaty
IX Zwyczajna sesja Rady Gminy S艂upca

Informacja

W dniu 15 czerwca 2011r. o godz. 10:00 odb臋dzie si臋 w Sali Obrad Urz臋du Gminy S艂upca IX Zwyczajna sesja Rady Gminy S艂upca z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z VIII sesji Rady Gminy S艂upca z dnia 25 maja 2011 roku.
4. Sprawozdanie W贸jta Gminy S艂upca w okresie mi臋dzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w Gminie S艂upca za rok 2010.
6. Informacja o op艂atach z tytu艂u najmu czynszu z lokali komunalnych za 2010r.
7. Podj臋cie uchwa艂 w sprawie:
a. wyra偶enia zgody na wynajem Stowarzyszeniu Przyjaci贸艂 Dzieci Niepe艂nosprawnych w S艂upcy cz臋艣ci budynku by艂ej Szko艂y Podstawowej w Wierzbocicach
b. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Niezgoda
c. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Wola Koszucka-Parcele
d. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Rozalin
e. powo艂ania zespo艂u do wyboru 艂awnik贸w na kadencj臋 2012-2015
f. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2010 rok.
g. Udzielenia absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2010.
8. Interpelacje i wnioski Radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zako艅czenie IX Zwyczajnej sesji Rady Gminy S艂upca.
Autor : Jerzy Kopczy艅ski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2011-06-08 13:52:32
Data ostatniej modyfikacji : 08.06.2011 13:52
Liczba wy艣wietle艅 : 519licznik odwiedzin: 1903724