Aktualno艣ci » Oferty Pracy
Nab贸r na wolne stanowisko pracy ds. zaopatrzenia i czynsz贸w mieszkalnych

W贸jt Gminy S艂upca og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy ds. zaopatrzenia i czynsz贸w mieszkalnych w Urz臋dzie Gminy S艂upca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca

W脫JT聽 GMINY聽 S艁UPCA
OG艁ASZA聽 NAB脫R聽 NA聽 WOLNE聽 STANOWISKO聽 PRACY
聽DS.聽 ZAOPATRZENIA I CZYNSZ脫W MIESZKALNYCH
W聽 URZ臉DZIE聽 GMINY聽 W聽 S艁UPCY聽 UL.聽 SIENKIEWICZA聽 16

1.Wymagania niezb臋dne:
a)聽obywatelstwo polskie,
b)聽pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych,
c)聽wykszta艂cenie wy偶sze,
d)聽sta偶 pracy:聽 co najmniej 2 lata pracy w administracji samorz膮dowej lub rz膮dowej,
e)聽prawo jazdy kategorii B,
f)聽bardzo dobra znajomo艣膰 obs艂ugi komputera,
g)聽nieskazanie prawomocnym wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane聽z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
a)聽艂atwo艣膰 nawi膮zywania kontakt贸w z innymi lud藕mi, odporno艣膰 na stres, opanowanie, mobilno艣膰,
b)聽znajomo艣膰 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr聽 142, poz. 1591 ze zm.),
c)聽 znajomo艣膰 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych聽 (Dz.U. Nr 157 poz. 1240).

3. Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku:
a)聽zaopatrywanie urz臋du w materia艂y biurowe oraz 艣rodki s艂u偶膮ce do utrzymania czysto艣ci w pomieszczeniach biurowych,
b)聽zaopatrywanie urz臋du w piecz臋cie oraz prowadzenie rejestru piecz臋ci,
c)聽prowadzenie prenumeraty czasopism s艂u偶膮cych do u偶ytku s艂u偶bowego,
d)聽zakup odzie偶y roboczej dla pracownik贸w zgodnie z zarz膮dzeniem w tym zakresie oraz prowadzenie kartoteki odzie偶owej pracownik贸w,
e)聽zaopatrywanie pracownik贸w w materia艂y socjalne zgodnie z zarz膮dzeniem,
f)聽wsp贸艂praca z S膮dem Rejonowym w zakresie wykonywania nieodp艂atnej dozorowanej聽 pracy na cele publiczne przez osoby skazane wyrokiem s膮dowym,
g)聽prowadzenie ksi臋gowo艣ci czynsz贸w mieszkalnych (budynki komunalne),
h)聽wystawianie wezwa艅 do zap艂aty i wezwa艅 przeds膮dowych,
i)聽przygotowanie rozlicze艅 zaleg艂o艣ci w op艂atach w czynszu, w celu wszcz臋cia聽
post臋powania s膮dowego,
j)聽sporz膮dzanie dokument贸w zwi膮zanych z odraczaniem, umarzaniem i rozk艂adaniem na raty czynsz贸w,
k)聽sporz膮dzanie sprawozda艅 Rb27S miesi臋cznych, kwartalnych i rocznych.

4. Wymagane dokumenty:
a)聽CV i list motywacyjny,
b)聽kserokopie dyplom贸w i 艣wiadectw potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie kandydata,
c)聽kserokopia dokumentu potwierdzaj膮cego uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B,
d)聽kserokopie 艣wiadectw pracy lub innych dokument贸w potwierdzaj膮cych do艣wiadczenie聽 zawodowe,
e)聽opinie, referencje,
f)聽o艣wiadczenie o niekaralno艣ci,
g)聽kwestionariusz osobowy.

Osoby zainteresowane udzia艂em w rekrutacji prosimy o sk艂adanie wymaganych dokument贸w osobi艣cie w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca lub poczt膮 na adres Urz臋du z dopiskiem : "Dotyczy naboru na stanowisko ds. zaopatrzenia i czynsz贸w mieszkalnych" w terminie do dnia 28.06.2011r. do godz. 15.30.
Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy S艂upca (www.ug.slupca.samorzady.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV, powinny by膰 opatrzone klauzul膮: "Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z p贸藕n zm.) oraz ustaw膮 z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458 z p贸藕n. zm.)".

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 W贸jt Gminy S艂upca
/-/ Gra偶yna Kazu艣

Autor : W贸jt Gminy S艂upca - Gra偶yna Kazu艣
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2011-06-15 13:07:32
Data ostatniej modyfikacji : 15.06.2011 13:12
Liczba wy艣wietle艅 : 1421

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  15.06.2011 13:11poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  15.06.2011 13:07poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1900687