Aktualno艣ci » Og艂oszenia urz臋dowe
zawiadomienieW贸jt Gminy S艂upca

OS.7624/5/2006 S艂upca 18.05.2006r.ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art. 46a ust. 1, 5 ustawy Prawo ochrony 艣rodowiska z
2001r. ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p贸藕n. zm. ) oraz z art. 49 i 61 搂 4
ustawy z dnia 14.06.1960r-K.p.a ( Dz. U z 2000r Nr 98 poz. 1071 z p贸藕n.
.zm.)

ZAWIADAMIAM

偶e w dniu 25.04.2006r. zosta艂o wszcz臋te na wniosek W贸jta Gminy S艂upca z
siedzib膮 przy ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca, post臋powanie w
sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami w m. Wilczna gm. S艂upca

Pouczenie:

Na podstawie art. 10 par 1 k.p.a stronom przys艂uguje prawo
wypowiedzenia si臋 co do zebranych dowod贸w i materia艂贸w oraz zg艂oszonych
偶膮da艅. Skorzystanie z powy偶szego prawa winno nast膮pi膰 w terminie 7 dni
od otrzymania niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy urz臋du, tj.
od godz. 8.00 do godz. 15.00 w pokoju nr 24.

Liczba stron w post臋powaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 20 w
zwi膮zku z tym strony b臋d膮 zawiadamiane o decyzjach i innych
czynno艣ciach organ贸w przez obwieszczenia na tablicy og艂osze艅 urz臋du
Gminy, na stronie internetowej www.gmina.slupca.pl oraz w okolicy
planowanego przedsi臋wzi臋cia.W贸jt Gminy S艂upca

/-/Gra偶yna Kazu艣
Autor : PHU
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2006-05-18 08:03:06
Data ostatniej modyfikacji : 31.05.2007 09:23
Liczba wy艣wietle艅 : 687licznik odwiedzin: 1904228