Aktualno艣ci » Og艂oszenia urz臋dowe
Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

W脫JT GMINY S艁UPCA OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor d.s. zam贸wie艅 publicznych i inwestycji

1. Wymagania niezb臋dne:

a) jest obywatelem polskim

b) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do

wykonywania pracy na stanowisku inspektora d.s.

zam贸wie艅 publicznych i inwestycji

c) posiada stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na

stanowisku

2. Wymagania dodatkowe:

a) wykszta艂cenie wy偶sze

b) co najmniej 3 letni sta偶 pracy na stanowisku w zakresie

kt贸rego osoba zajmowa艂a si臋 zam贸wieniami publicznymi

3. Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

a) wykonywanie czynno艣ci z zakresu ustawy o

zam贸wieniach publicznych,

b) prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych,

c) koordynacja realizacji zada艅 inwestycyjnych,

remontowych i modernizacyjnych,

d) wsp贸艂praca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie

planowania ,wykonania i finansowania zada艅

inwestycyjnych,

e) sprawozdawczo艣膰 p贸艂roczna i roczna z wykonania planu

inwestycyjnego,

f) wnioskowanie zapotrzebowania brakuj膮cych 艣rodk贸w

finansowych na zadania pilne, konieczne lub zagra偶aj膮ce

偶yciu,

g) organizowanie i udzia艂 w komisjach odbiorczych i

pogwarancyjnych,

h) koordynacja i sprawdzanie zada艅 inwestycyjnych w okresie

gwarancji,

i) przygotowywanie projektu planu finansowego inwestycji

i remont贸w oraz

zmian w trakcie roku bud偶etowego,

j) realizacji i koordynowanie zada艅 inwestycyjnych

planowanych przez so艂ectwa

4. Wymagane dokumenty:

a) 偶yciorys (CV)

b) list motywacyjny

c) dokument po艣wiadczaj膮cy wykszta艂cenie ( dyplom lub

za艣wiadczenie o stanie

odbytych studi贸w)

d) kwestionariusz osobowy,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach

i umiej臋tno艣ciachWymagane dokumenty aplikacyjne nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie

Urz臋du Gminy na adres:

Urz膮d Gminy 62-400 S艂upca ul. Sienkiewicza 16 z dopiskiem:

Dotyczy naboru na

Stanowisko inspektora d.s. zam贸wie艅 publicznych i inwestycji

w terminie do dnia

25.07.2006 r ( nie mniej ni偶 14 dni od dnia opublikowania

w BIP).Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du Gminy po wy偶ej

okre艣lonym terminie, nie b臋d膮 rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczana na stronie

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

(www.gmina.slupca.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy

ul. Sienkiewicza 16

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny,

szczeg贸艂owe CV ( z uwzgl臋dnieniem dok艂adnego przebiegu

kariery zawodowej), powinny by膰 opatrzone klauzul膮:

Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji

procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r o

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r Nr 101,poz. 926

z p贸藕艅 .zm. ) oraz ustaw膮 z dnia 22 marca 1999 r o

pracownikach samorz膮dowych ( Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1593

z p贸藕艅. zm.)W贸jt Gminy Slupca

/-/ Gra偶yna Kazu艣

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

inspektora d.s. zam贸wie艅 publicznych i inwestycji

W wyniku zako艅czenia procedury naboru na ww. stanowisko zosta艂 wybrany:Pan Micha艂 Kubiak zamieszka艂y Szetlewek.Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W procedurze bra艂 udzia艂 jeden kandydat spe艂niaj膮cy kryteria formalne.

Komisja konkursowa oceni艂a dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz sta偶 pracy na podobnym stanowisku.

Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe jak r贸wnie偶 du偶e

do艣wiadczenie w pracy zwi膮zanej z procedur膮 zam贸wie艅 publicznych.

W贸jt Gminy

Gra偶yna Kazu艣S艂upca, dnia 2006.08.07
Autor : PHU
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2006-07-10 14:57:48
Data ostatniej modyfikacji : 31.05.2007 09:27
Liczba wy艣wietle艅 : 757licznik odwiedzin: 1903811