Aktualno艣ci » Og艂oszenia urz臋dowe
Og艂oszenie o I ustnym prztergu na sprzeda偶 nieruchomo艣ciO G 艁 O S Z E N I E O P R Z E T A R G UNa podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomo艣ciami (Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z p贸藕n. zm.) i
Rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 14 wrze艣nia 2004r. w sprawie
sposobu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci
/Dz.U. Nr 207, poz. 2108/

W脫JT GMINY S艁UPCA

og艂asza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie na w艂asno艣膰 osobom
fizycznym nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w m. Cienin Ko艣cielny o
numerze 144/8, dla kt贸rej w S膮dzie Rejonowym w S艂upcy urz膮dzona jest
ksi臋ga wieczysta Kw Nr 22356.W planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego Gminy S艂upca zapis dla przedmiotowej nieruchomo艣ci
brzmi: " Teren pod zabudow臋 mieszkaniow膮 i gospodarcz膮 zwi膮zan膮 z
gospodarka roln膮 z mo偶liwo艣ci膮 lokalizacji nieuci膮偶liwych zak艂ad贸w
rzemie艣lniczych us艂ug stanowi膮cych uzupe艂nienie przeznaczenia
podstawowego"" - ozn. MR.

L.p. Oznaczenie wg ewidencji grunt贸w Obszar

w m2 Nr ksi臋gi wieczystej Cena wywo艂awcza

Wadium

Post膮pienie1.

144/8

947

22356

10.000,00

500,00

nie mniej jak 1% ceny wywo艂awczej, z zaokr膮gleniem do pe艂nych dziesi膮tek z艂otych

Przetarg odb臋dzie si臋 w dniu 26 pa藕dziernika 2006r. o godz. 10-tej na
sali posiedze艅 Urz臋du Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400
S艂upca.

UWAGA: Do wylicytowanej ceny nieruchomo艣ci zostanie doliczony podatek VAT w kwocie 22%.

Przy zawarciu umowy notarialnej b臋d膮 mie膰 zastosowanie przepisy ustawy o kszta艂towaniu ustroju rolnego.

Warunkiem przyst膮pienia do przetargu jest wp艂ata wadium w kasie Urz臋du
Gminy w S艂upcy najp贸藕niej do dnia 23.10.2006r. Dow贸d wniesienia wadium
przez uczestnika przetargu podlega przed艂o偶eniu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu. Uczestnik przetargu obowi膮zany jest r贸wnie偶
okaza膰 komisji przetargowej dow贸d to偶samo艣ci. Wadium ulega przepadkowi
w razie uchylenia si臋 uczestnika, kt贸ry przetarg wygra艂, od zawarcia
umowy notarialnej. Wadium wp艂acone przez osob臋, kt贸ra wygra przetarg,
zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomo艣ci. Pozosta艂ym
osobom wadium zwraca si臋 niezw艂ocznie po zamkni臋ciu przetargu. Koszt
sporz膮dzenia umowy notarialnej po dokonaniu wp艂aty w ca艂o艣ci ceny
nabycia nieruchomo艣ci spoczywa na nabywcy. Przetarg mo偶e by膰 odwo艂any
jedynie z wa偶nych powod贸w zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo艣ciami /tj. Dz.U. z 2000r. nr
46, poz. 543 ze zm./. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z
przepisami Rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 14.09.2004r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargu oraz rokowa艅 na zbycie
nieruchomo艣ci /tj. Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/.

Szczeg贸艂owe informacje mo偶na uzyska膰 w Urz臋dzie Gminy S艂upca pod nr tel. /063/ 274-36-76.
Autor : PHU
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2006-09-22 12:39:16
Data ostatniej modyfikacji : 31.05.2007 09:29
Liczba wy艣wietle艅 : 582licznik odwiedzin: 1903952