Aktualno艣ci » Oferty Pracy
Nab贸r na wolne stanowisko ds. zam贸wie艅 publicznych i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych.W脫JT聽 GMINY聽 S艁UPCA
OG艁ASZA聽 NAB脫R聽 NA聽 WOLNE聽 STANOWISKO聽 PRACY DS.聽 ZAM脫WIE艃 PUBLICZNYCH I POZYSKIWANIA 艢RODK脫W POZABUDZETOWYCH W聽 URZ臉DZIE聽 GMINY聽 W聽 S艁UPCY聽 UL.聽 SIENKIEWICZA聽 16

聽Wymiar czasu pracy: pe艂ny etat

1.Wymagania niezb臋dne:

a) obywatelstwo polskie,
b)聽pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych,
c)聽wykszta艂cenie wy偶sze
d)聽sta偶 pracy:聽 co najmniej 1 rok w administracji samorz膮dowej lub rz膮dowej na stanowisku zbli偶onym do og艂oszonego w naborze,
e) prawo jazdy kategorii B,
f) bardzo dobra znajomo艣膰 obs艂ugi komputera,
g)聽nieskazanie prawomocnym wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

a) 聽znajomo艣膰 ustaw:
-聽 Prawo zam贸wie艅 publicznych
- o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie
b) znajomo艣膰 kodeksu post臋powania administracyjnego i kodeksu cywilnego
c) komunikatywno艣膰, odporno艣膰 na stres, samodzielno艣膰, kreatywno艣膰,聽聽聽 dyspozycyjno艣膰, odpowiedzialno艣膰 i obowi膮zkowo艣膰.

3. Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku:

1. opracowywanie dokumentacji przetargowej,
2. prowadzenie post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych,
3. dokumentowanie przebiegu post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego,
4. kontrola i nadz贸r nad przebiegiem udzielanych zam贸wie艅 publicznych,
5. wsp贸艂praca z kom贸rkami organizacyjnymi w sprawach zwi膮zanych
z prowadzonymi post臋powaniami,
6. branie udzia艂u w pracach komisji przetargowej,
7. nadz贸r nad przestrzeganiem przepis贸w okre艣lonych w ustawie Prawo Zam贸wie艅 Publicznych,
8. sporz膮dzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zam贸wieniach publicznych,
9. prowadzenie rejestru um贸w i udzielonych zam贸wie艅 publicznych,
10. prowadzenie wszelkich spraw zwi膮zanych z pozyskiwaniem 艣rodk贸w
z funduszy UE na realizacj臋 projekt贸w z Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki - tzw. "projekt贸w mi臋kkich" (realizacja oraz zarzadzanie i monitoring przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z rozwojem zasob贸w ludzkich, budowa sprawnej
i skutecznej administracji publicznej oraz promocja zdrowia):

a) przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z za艂膮cznikami,
b)聽uzupe艂nianie wniosku o dofinansowanie,
c) wsp贸艂praca z organem wdra偶aj膮cym m.in. przy podpisywaniu um贸w i aneks贸w,
d) rozliczanie projekt贸w - przygotowanie wniosku o p艂atno艣膰 wraz
z za艂膮cznikami,
e) uzupe艂nianie wniosk贸w o p艂atno艣膰,

11. prowadzenie wszelkich spraw zwi膮zanych z organizacjami pozarz膮dowymi.

4. Wymagane dokumenty:

a) CV i list motywacyjny,
b)聽kserokopie dyplom贸w i 艣wiadectw potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie kandydata,
c) kserokopia dokumentu potwierdzaj膮cego uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B,
d)聽kserokopie 艣wiadectw pracy lub innych dokument贸w potwierdzaj膮cych do艣wiadczenie聽 zawodowe,
e) opinie, referencje,
f) o艣wiadczenie o niekaralno艣ci,
g)聽kwestionariusz osobowy.

Osoby zainteresowane udzia艂em w rekrutacji prosimy o sk艂adanie wymaganych dokument贸w osobi艣cie w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca lub poczt膮 na adres Urz臋du z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. zam贸wie艅 publicznych i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych" w terminie do dnia 16.12.2011r. do godz. 15.30.


Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy S艂upca (www.ug.slupca.samorzady.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV, powinny by膰 opatrzone klauzul膮: "Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z p贸藕n zm.) oraz ustaw膮 z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458 z p贸藕n. zm.)"


W贸jt Gminy S艂upca
聽/-/ Gra偶yna Kazu艣

Autor : W贸jt Gminy S艂upca - Gra偶yna Kazu艣
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2011-11-29 10:19:38
Data ostatniej modyfikacji : 29.11.2011 10:26
Liczba wy艣wietle艅 : 1216

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  29.11.2011 10:25poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  29.11.2011 10:19poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1900661