Aktualno艣ci » Og艂oszenia urz臋dowe
Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko urz臋dnicze ds. Informatyki i promocji

W脫JT GMINY S艁UPCA OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO PRACY DS. INFORMATYKI I PROMOCJI

1. Wymagania niezb臋dne:

a) posiada膰 minimum 艣rednie wykszta艂cenie ,

b) posiada膰 co najmniej 2 letni sta偶 pracy - dotyczy tylko os贸b ze 艣rednim wykszta艂ceniem,

c) posiada膰 stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na tym stanowisku,

d) nie by膰 karan膮 za przest臋pstwa pope艂nione z winy umy艣lnej,

e) cieszy膰 si臋 nieposzlakowana opini膮,

f) posiada膰 niezb臋dne kwalifikacje do wykonania pracy na ww. stanowisku tj.

- znajomo艣膰 oprogramowania komputera: DOS, WIN 95, 98, NT, 2000, XP,Unix,

Nowell, Pakiet MS Office oraz oprogramowania antywirusowego,

- umiej臋tno艣膰 projektowania, aktualizacji i prowadzenia stron internetowych,

- znajomo艣膰 zagadnie艅 zwi膮zanych z elektronicznym obiegiem dokument贸w i

elektronicznym podpisem,

- znajomo艣膰 zarz膮dzania relacyjnymi bazami danych,

- umiej臋tno艣膰 naprawy, konserwacji i konfiguracji urz膮dze艅 informatycznych,

- dobra znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego lub niemieckiego.2. Wymagania dodatkowe:

a) posiada膰 znajomo艣膰 zagadnie艅 z zakresu prawa samorz膮dowego,

b) posiada膰 do艣wiadczenie w zakresie co najmniej sze艣ciomiesi臋cznej obs艂ugi informatycznej

administracji publicznej,

c) znajomo艣膰 ustawy o ochronie danych osobowych,

d) znajomo艣膰 ustawy o dost臋pie do informacji publicznej,

e) znajomo艣膰 ustawy o informatyzacji dzia艂alno艣ci realizuj膮cych zadania publiczne.3. Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku:

a) obs艂uga aplikacji oprogramowania wykorzystanego w Urz臋dzie Gminy oraz naprawa

system贸w operacyjnych,

b) naprawa i konserwacja urz膮dze艅 informatycznych,

c) wdro偶enie elektronicznego podpisu i elektronicznego obiegu dokument贸w,

d) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Gminy

S艂upca,

e) prowadzenie szkole艅 informatycznych dla urz臋dnik贸w Urz臋du Gminy S艂upca,

f) nadzorowanie legalno艣ci oprogramowania komputerowego,

g) obs艂uga sieci komputerowej,

h) wykonywanie obowi膮zk贸w Administratora Systemu Informatycznego oraz Administratora

legalno艣ci oprogramowania.

i) nawi膮zywanie wsp贸艂pracy i koordynowanie kontakt贸w z innymi gminami kraju i za granic膮

w dziedzinie kultury, o艣wiaty, sportu i wypoczynku oraz koordynowanie spraw zwi膮zanych

z wizytami przedstawicieli tych gmin,

j) prowadzenie spraw zwi膮zanych z wyjazdami przedstawicieli Gminy S艂upca w ramach

oficjalnych wizyt w innych gminach w kraju i za granic膮,

k) inicjowanie wsp贸艂pracy gospodarczej, podmiot贸w gospodarczych z terenu Gminy S艂upca z

partnerami z zewn膮trz,

l) udzia艂 w organizowaniu gminnych imprez kulturalnych i sportowych,

m) propagowanie osi膮gni臋膰 gospodarczych, kulturalno - o艣wiatowych, sportowych i

turystycznych gminy w mediach krajowych i zagranicznych,

n) redagowanie i przekazywanie do medi贸w informacji o dzia艂alno艣ci, programach i decyzjach

W贸jta Gminy,

o) opracowywanie wniosk贸w dotycz膮cych pozyskiwania 艣rodk贸w pieni臋偶nych ze 藕r贸de艂

krajowych i zagranicznych zwi膮zanych z promocj膮 Gminy,

p) przygotowanie materia艂贸w promocyjnych dotycz膮cych Gminy S艂upca.4. Wymagane dokumenty:

a) 偶yciorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) 艣wiadectwo uko艅czenia szko艂y 艣redniej lub dyplom uko艅czenia studi贸w wy偶szych,

d) kserokopie dokument贸w potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie,

e) dokumenty potwierdzaj膮ce co najmniej sze艣ciomiesi臋czne do艣wiadczenie w zakresie

obs艂ugi informatycznej administracji (艣wiadectwa pracy, umowy cywilno - prawne),

f) o艣wiadczenie o niekaralno艣ci za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie,

g) o艣wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych.Wymagane dokumenty aplikacyjne nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Urz臋du Gminy na adres:

Urz膮d Gminy 62-400 S艂upca ul. Sienkiewicza 16 z dopiskiem: Dotyczy
naboru na stanowisko ds. informatyki i promocji w terminie do dnia
04.05.2007 r ( nie mniej ni偶 14 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du Gminy po wy偶ej okre艣lonym terminie,
nie b臋d膮 rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczana na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
(www.gmina.slupca.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul.
Sienkiewicza 16.Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV( z
uwzgl臋dnieniem dok艂adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny by膰
opatrzone klauzul膮:

Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p贸藕n. zm.) oraz ustaw膮 z dnia 22
marca 1999r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1593 z p贸藕n. zm.)W贸jt Gminy S艂upca

/-/ Gra偶yna Kazu艣


Autor : PHU
Zredagowa艂(a) : 
Data wprowadzenia : 2007-04-17 12:02:37
Data ostatniej modyfikacji : 31.05.2007 09:40
Liczba wy艣wietle艅 : 695licznik odwiedzin: 1904197