Aktualno艣ci » Komunikaty
XV Zwyczajna sesja Rady Gminy S艂upcaNa dzie艅 29 grudnia br., godz. 10:00 zosta艂a zwo艂ana XV Zwyczajna sesja Rady Gminy S艂upca, posiedzenie odb臋dzie si臋 w Sali Obrad Urz臋du Gminy S艂upca z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z XIV sesji Rady Gminy S艂upca z dnia 23 listopada 2011 roku.
4. Sprawozdanie W贸jta Gminy S艂upca w okresie mi臋dzysesyjnym.
5. Podj臋cie Uchwa艂 w sprawie:
1/zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci G贸艂kowo,
2/zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Cienin Zaborny,
3/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Wierzbocice,
4/uchylenia uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣ci gruntowej, po艂o偶onej w miejscowo艣ci M艂odojewo,
5/uchylenia uchwa艂y Nr IX/61/11 Rady Gminy S艂upca z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie wyra偶enia zgody na wynajem Stowarzyszeniu Przyjaci贸艂 Dzieci Niepe艂nosprawnych w S艂upcy cz臋艣ci budynku by艂ej Szko艂y Podstawowej w Wierzbocicach,
6/ wyra偶enia zgody na odst膮pienie od obowi膮zku przetargowego trybu zawarcia um贸w dzier偶awy nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Rozalinie,
7/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2012 rok,
8/uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na 2012 rok,
9/zatwierdzenia planu pracy Komisji O艣wiaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpiecze艅stwa Publicznego na 2012 r.,
10/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Bud偶etu i Finans贸w oraz Rolnictwa na 2012 r.,
11/ planu pracy Rady Gminy S艂upca na 2012 rok,
12/zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
13/ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zak艂adu Wodoci膮g贸w i Kanalizacji w S艂upcy,
14/wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2011,
15/Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2012,
16/bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2012.
6 .Interpelacje i wnioski radnych.
7.Wolne wnioski i zapytania.
8.Zako艅czenie XV Zwyczajnej sesji Rady Gminy S艂upca.

Autor : Jerzy Kopczy艅ski
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2011-12-21 09:05:46
Data ostatniej modyfikacji : 21.12.2011 09:06
Liczba wy艣wietle艅 : 501

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  21.12.2011 09:05poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1903704