Aktualno艣ci » Oferty Pracy
Wyniki naboru

na stanowisko Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy

I N F O R M A C J A聽聽聽 O聽聽聽 W Y N I K A C H聽聽聽聽 N A B O R U

na stanowisko Kierownika Gminnego O艣rodka
Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy


W wyniku zako艅czenia procedury naboru na ww. stanowisko zosta艂a wybrana:
Pani聽 Jaros艂awa Kobos聽zamieszka艂a聽S艂upca


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Jaros艂awa Kobos spe艂nia wszystkie wymagania okre艣lone w og艂oszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykszta艂cenie wy偶sze oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy spo艂ecznej i pracy socjalnej a tak偶e organizacji i zarz膮dzania w administracji publicznej. Ma r贸wnie偶聽odpowiedni sta偶 pracy w administracji samorz膮dowej w tym 9- letni na stanowisku Zast臋pcy Kierownika MOPS w S艂upcy.聽Dodatkowo w uzasadnieniu przyst膮pienia do konkursu nakre艣li艂a sp贸jn膮 koncepcj臋 zarz膮dzania O艣rodkiem i realizacj臋 zada艅 w tym obszarze. Posiada odpowiednie predyspozycje, wiedz臋 i umiej臋tno艣ci gwarantuj膮ce prawid艂owe wykonywanie powierzonych obowi膮zk贸w na stanowisku Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy.聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
W贸jt Gminy S艂upca
/-/ Gra偶yna Kazu艣

S艂upca, dnia聽 29.05.2012 r.

Autor : Gra偶yna Kazu艣
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2012-05-29 08:44:46
Data ostatniej modyfikacji : 29.05.2012 08:45
Liczba wy艣wietle艅 : 1134

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  29.05.2012 08:44poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1900688