Aktualno艣ci » Oferty Pracy
NAB脫R NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO DO REALIZACJI PROJEKTUNAB脫R NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU "KWALIFIKACJE ATUTEM W PRACY"
W贸jt Gminy S艂upca

Og艂asza nab贸r na stanowisko pracownika socjalnego do realizacji projektu "Kwalifikacje Atutem w Pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013

I. Okre艣lenie stanowiska:
1. umowa o prac臋 na czas okre艣lony,
2. wymiar czasu pracy - pe艂en etat,
3. praca jednozmianowa w siedzibie Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy,
4. dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin w miesi臋cznym okresie rozliczeniowym,
5. praca trwa od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. 7.30 - 15.30.
6. przewidywany termin zatrudnienia -聽 lipiec 2012r.

II. Wymagania niezb臋dne:
1. obywatelstwo polskie;
2. pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystania w pe艂ni z praw publicznych;
3. stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny;
4. niekaralno艣膰 za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie: w szczeg贸lno艣ci za przest臋pstwa聽przeciwko obrotowi gospodarczemu, dzia艂alno艣ci instytucji pa艅stwowych oraz聽samorz膮dowi聽 terytorialnemu, wiarygodno艣ci dokument贸w lub za przest臋pstwo karne聽skarbowe;
5. wykszta艂cenie niezb臋dne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116 oraz聽art.156聽 ustawy z dnia 12 marca 2004r.聽 o聽pomocy spo艂ecznej ( Dz.U. Z 2009r, Nr 175,poz.1362 z p贸藕. zm.)
6. znajomo艣膰 przepis贸w ustawy z dnia 12 marca 2004 o聽pomocy spo艂ecznej (tekst jednolity:聽Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1362 z p贸藕n. zm.);
7. znajomo艣膰 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. Z聽2000r. Nr 98, poz.1071 z p贸藕n. zm.)
8. umiej臋tno艣膰 tworzenia dokumentacji aplikacyjnych o 艣rodki unijne lub uczestniczenie w聽realizacji zada艅 finansowanych ze 艣rodk贸w UE z zakresu pomocy聽 spo艂ecznej;
9. bieg艂a znajomo艣膰 obs艂ugi komputera (Microsoft Office, 艣rodowisko Windows,);

III. Wymagania dodatkowe:
1. umiej臋tno艣膰 skutecznego komunikowania si臋;
2. umiej臋tno艣膰 pracy zespo艂owej;
3. umiej臋tno艣膰 organizowania pracy w艂asnej;
4. umiej臋tno艣膰 analizy problemu i poprawnego wyci膮gania wniosk贸w;
5. samodzielno艣膰, zaanga偶owanie;
6. dyspozycyjno艣膰.

IV. Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:
1. nadz贸r nad uczestnictwem w projekcie poszczeg贸lnych os贸b z grup docelowych
2. czuwanie nad realizacj膮 kontrakt贸w socjalnych
3. praca socjalna
4. praca 艣rodowiskowa
5. prowadzenie wszystkich dzia艂a艅 w ramach projektu zgodnie z聽harmonogramem
6. wsp贸艂dzia艂anie przy organizacji spotka艅 i konferencji informacyjnej przez ca艂y okres聽realizacji projektu
7. wsp贸艂udzia艂 w realizacji og贸lnych dzia艂a艅 informacyjnych, promocyjnych
8. przygotowanie dokumentacji merytorycznej projektu: deklaracji uczestnictwa, kart uczestnik贸w oraz danych o arkuszu PEFS, list obecno艣ci na doradztwie, warsztatach, szkoleniach, dokumentacji zwi膮zanej z wyp艂at膮 艣wiadcze艅 i ekwiwalent贸w, opinii referencyjnych i聽ankiet ewaluacyjnych, kopii 艣wiadectw, dyplom贸w itp., uzupe艂nianie bazy danych uczestnik贸w projektu oraz arkusza PEFS
9. opracowanie sprawozda艅 z post臋pu rzeczowego projektu, a tak偶e za艂膮cznika nr 2 do wniosku o p艂atno艣膰 dotycz膮cy szczeg贸艂owej charakterystyki udzielonego wsparcia oraz PEFS
10. prowadzenie procedur zwi膮zanych z zam贸wieniami聽 publicznymi od strony merytorycznej.

V. Wymagane dokumenty:
1. 偶yciorys (CV);
2. list motywacyjny;
3. o艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i o niekaralno艣ci za przest臋pstwo聽pope艂nione umy艣lnie,
4. kserokopia dowodu osobistego;
5. kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych聽 wymagane wykszta艂cenie聽 (dyplomu lub za艣wiadczenie o stanie odbytych studi贸w)
6. kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych do艣wiadczenie zawodowe (kserokopie 艣wiadectw pracy lub innych dokument贸w potwierdzaj膮cych do艣wiadczenie zawodowe kandydata).
7. za艣wiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj膮cym na zatrudnienie na stanowisku pracownika聽socjalnego.

VI. Okre艣lenie terminu i miejsca sk艂adania dokument贸w
Osoby zainteresowane udzia艂em w rekrutacji prosimy o sk艂adanie wymaganych dokument贸w osobi艣cie w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca lub poczt膮 na adres Urz臋du z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego do realizacji Projekt贸w w ramach programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013" w聽terminie do dnia 29 czerwca 2012r. do godz. 15.30.
Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy S艂upca (
www.ug.slupca.samorzady.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV, powinny by膰 opatrzone klauzul膮: "Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29.08.1997 o聽ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustaw膮 z dn. 22.11.2008r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz.U. Nr 223 poz.1458 ze zm)"

Kapita艂 Ludzki

Autor : W贸jt Gminy S艂upca - Gra偶yna Kazu艣
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2012-06-21 08:10:33
Data ostatniej modyfikacji : 25.06.2012 10:56
Liczba wy艣wietle艅 : 1497

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  25.06.2012 10:54poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  21.06.2012 08:14poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  21.06.2012 08:10poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1904245