Aktualno艣ci » Oferty Pracy
Nab贸r na wolne stanowisko pracy - koordynator ds. sportu.W脫JT聽 GMINY聽 S艁UPCA
OG艁ASZA聽 NAB脫R聽 NA WOLNE STANOWISKO聽 PRACY -
KOORDYNATOR DS. SPORTU
W聽 URZ臉DZIE聽 GMINY聽 W聽 S艁UPCY聽 UL.聽 SIENKIEWICZA聽 16

I聽 Okre艣lenie stanowiska:

Nazwa stanowiska:聽聽 Koordynator ds. sportu w Referacie Organizacyjnym i Spraw聽聽Spo艂ecznych
Podleg艂o艣膰 s艂u偶bowa: W贸jt Gminy S艂upca
Wymiar czasu pracy:聽 1/4 etatu
Umowa na czas okre艣lony (6 miesi臋cy z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia)
Przewidywany termin zatrudnienia:聽 1 stycze艅 2013r.

II Wymagania niezb臋dne:

1)聽obywatelstwo polskie,
2)聽pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych,
3)聽wykszta艂cenie wy偶sze o kierunku pedagogicznym, wychowanie fizyczne lub zbli偶one,
4)聽sta偶 pracy: co najmniej 1 rok na stanowisku zbli偶onym do og艂oszonego w naborze,
5)聽prawo jazdy kategorii B,
6)聽dobra znajomo艣膰 obs艂ugi komputera,
7)聽nieskazanie prawomocnym wyrokiem s膮du za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane
z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe.

III Wymagania dodatkowe:

1)聽dodatkowe kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zaj臋膰 sportowo - rekreacyjnych,
2)聽komunikatywno艣膰, odporno艣膰 na stres, samodzielno艣膰, kreatywno艣膰, dyspozycyjno艣膰,聽聽 3)聽odpowiedzialno艣膰 i obowi膮zkowo艣膰.

IV Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:

1)聽prowadzenie wszelkich spraw zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu,
2)聽przygotowanie i prowadzenie wszelkich spraw zwi膮zanych z organizacj膮 imprez sportowych i rekreacyjnych,
3)聽sporz膮dzanie materia艂贸w sprawozdawczych i statystycznych z prowadzonej dzia艂alno艣ci sportowej i rekreacyjnej,
4)聽wsp贸艂praca z organizacjami pozarz膮dowymi i wieloma innymi instytucjami
i plac贸wkami w zakresie organizowania zaj臋膰 sportowo - rekreacyjnych wg potrzeb,
5)聽podejmowanie samodzielnie i wsp贸lnie z plac贸wkami o艣wiatowymi, klubami sportowymi, organizacjami i stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami przedsi臋wzi臋膰 maj膮cych na celu krzewienie sportu, turystyki i rekreacji.

V Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)聽 praca jednozmianowa na terenie Gminy S艂upca
2)聽przeci臋tna tygodniowa norma czasu pracy w 5 - dniowym tygodniu pracy wynosi聽 10 godzin,
3)聽dobowy wymiar czasu pracy wynosi 2 godziny w miesi臋cznym okresie rozliczeniowym.


聽聽聽聽聽 W listopadzie 2012 r. (miesi膮cu poprzedzaj膮cym upublicznienie og艂oszenia) wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej os贸b niepe艂nosprawnych, by艂 ni偶szy ni偶 6%.

VI Wymagane dokumenty i o艣wiadczenia:

1)聽list motywacyjny,
2)聽uzasadnienie przyst膮pienia do konkursu,
3)聽偶yciorys (CV),
4)聽orygina艂 kwestionariusza osobowego dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o zatrudnienie,
5)聽kserokopie dyplom贸w i 艣wiadectw potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie kandydata,
6)聽kserokopie 艣wiadectw pracy lub innych dokument贸w potwierdzaj膮cych do艣wiadczenie zawodowe,
7)聽o艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i o niekaralno艣ci za przest臋pstwo聽 pope艂nione umy艣lnie,
8)聽kserokopia dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰,
9)聽kandydat, kt贸ry zamierza skorzysta膰 z uprawnie艅, o kt贸rych mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), jest obowi膮zany do z艂o偶enia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰,
10)聽inne dokumenty potwierdzaj膮ce zadeklarowane uprawnienia, kwalifikacje
i umiej臋tno艣ci.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV, powinny by膰 opatrzone klauzul膮: "Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw膮
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926
z p贸藕n zm.) oraz ustaw膮 z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458 z p贸藕n. zm.)"


VII Termin i miejsce sk艂adania dokument贸w:

Osoby zainteresowane udzia艂em w rekrutacji prosimy o sk艂adanie wymaganych dokument贸w osobi艣cie w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca lub poczt膮 na adres Urz臋du z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko koordynatora ds. sportu" w terminie do dnia 28 grudnia 2012r. do godz. 15.30.
Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy S艂upca (
www.ug.slupca.samorzady.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16.

W贸jt Gminy S艂upca
/-/ Gra偶yna Kazu艣

Autor : W贸jt Gminy S艂upca - Gra偶yna Kazu艣
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2012-12-11 12:37:29
Data ostatniej modyfikacji : 11.12.2012 12:40
Liczba wy艣wietle艅 : 1345

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  11.12.2012 12:39poka偶 t膮 wersj臋
Tomasz Gniewkowski  11.12.2012 12:37poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1900719