Aktualno艣ci » Og艂oszenia urz臋dowe
Obwieszczenie
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
o wydaniu postanowienia podejmuj膮cego zawieszone post臋powanie.

S艂upca, dn. 09 lipca 2013r.

O艢.6220.8.2013

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia podejmuj膮cego zawieszone post臋powanie.

聽聽聽聽聽聽聽聽 Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008r.
o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm) w zwi膮zku z art. 101 搂 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) informuj臋o wydaniu przez W贸jta Gminy S艂upca w dniu 09.07.2013r. postanowieniapodejmuj膮cego zawieszone post臋powanie w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na 
budowie na dzia艂kach nr 129, 130, 131, 149, 150, 152 w obr臋bie miejscowo艣ci Kowalewo Opactwo gmina S艂upca elektrowni wiatrowej o 艂膮cznej mocy do 6 MW, sk艂adaj膮cej si臋 z dw贸ch turbin wiatrowych o mocy do 3 MW ka偶da, maksymalnej wysoko艣ci do 160 m n.p.t, wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 oraz przy艂膮czem energetycznym 艣redniego napi臋cia i przy艂膮czem telekomunikacyjnym.

聽聽聽聽聽聽聽聽 Strony post臋powania mog膮 zapozna膰 si臋 z aktami sprawy i uzyska膰 wyja艣nienia w siedzibie Urz臋du Gminy w S艂upcy,
ul. Sienkiewicza 16, pok贸j 23 w godzinach pracy Urz臋du.

聽聽聽聽聽聽聽聽 Niniejsza informacja zosta艂a zamieszczona na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Gmina S艂upca oraz na stronie internetowej www.gmina.slupca.pl oraz tablicy og艂osze艅 w m. Kowalewo-Opactwo.

Autor : W贸jt Gminy S艂upcy - Gra偶yna Kazu艣
Zredagowa艂(a) : Adam Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2013-07-10 08:11:08
Data ostatniej modyfikacji : 10.07.2013 08:11
Liczba wy艣wietle艅 : 424

Redaktor  Data modyfikacji 
Adam Wawrzyniak  10.07.2013 08:20poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  10.07.2013 08:22poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  10.07.2013 08:22poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  19.07.2013 12:42poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1902306