Aktualno艣ci » Oferty Pracy
Nab贸r na wolne stanowisko pracy - DS. KANCELARYJNYCH I OBS艁UGI KLIENTAW脫JT 聽GMINY 聽S艁UPCA
OG艁ASZA 聽NAB脫R 聽NA WOLNE STANOWISKO 聽
DS. KANCELARYJNYCH 聽I 聽OBS艁UGI 聽KLIENTA
W 聽URZ臉DZIE 聽GMINY 聽W 聽S艁UPCY 聽
UL. 聽SIENKIEWICZA 聽16, 62-400 S艁UPCA

I 聽Okre艣lenie stanowiska:

Nazwa stanowiska: 聽Inspektor ds. kancelaryjnych i obs艂ugi klienta
Podleg艂o艣膰 s艂u偶bowa: W贸jt Gminy S艂upca
Wymiar czasu pracy: 聽pe艂ny etat
Umowa na czas okre艣lony (6 miesi臋cy) z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia
Przewidywany termin zatrudnienia: 聽01.01.2015r.

II Wymagania niezb臋dne:

1)obywatelstwo polskie,
2)pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzystanie z pe艂ni praw publicznych,
3)wykszta艂cenie wy偶sze pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepis贸w o szkolnictwie wy偶szym, 聽ekonomiczne lub administracyjne,
4)niekaralno艣膰 za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
5)stan zdrowia umo偶liwiaj膮cy prac臋 na w/w stanowisku,
6)co najmniej 3 letni sta偶 pracy na stanowisku urz臋dniczym w jednostkach,聽
o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (tj Dz. U. z 2014r. poz. 1202), zbli偶onym do og艂oszonego聽
w naborze,
7)bardzo dobra znajomo艣膰 obs艂ugi komputera (w tym pakietu MS Office), poczty elektronicznej, internetu.


III Wymagania dodatkowe:
1)wysoka kultura osobista,
2)odpowiedzialno艣膰 i obowi膮zkowo艣膰
3)odporno艣膰 na stres, samodzielno艣膰, kreatywno艣膰, dyspozycyjno艣膰,
4)umiej臋tno艣膰 skutecznej komunikacji,聽
5)nieposzlakowana opinia,聽
6)znajomo艣膰 struktury organizacyjnej urz臋du oraz zasad dot. obiegu dokument贸w urz臋dowych okre艣lonych w instrukcji kancelaryjnej,
7)umiej臋tno艣膰 redagowania pism w sprawach z zakresu stanowiska,
8)znajomo艣膰 obs艂ugi konta e-puap,
9)znajomo艣膰 tematyki zwi膮zanej z Centraln膮 Ewidencj膮 i Informacj膮 o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG),
10)znajomo艣膰 przepis贸w reguluj膮cych ustr贸j i kompetencje samorz膮du gminnego w tym: ustawa o samorz膮dzie gminnym, 聽ustawa o dost臋pie do informacji publicznej, kodeks post臋powania administracyjnego.
11)prawo jazdy kat. B.


IV Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku:聽

1)udzielanie informacji o funkcjonowaniu Urz臋du, w tym o zadaniach poszczeg贸lnych kom贸rek Urz臋du,
2)informowanie klient贸w o zasadach przyjmowania interesant贸w przez W贸jta lub jego zast臋pc臋,
3)udzielanie informacji na temat stosowanych procedur,
4)udzielanie informacji na temat stanu za艂atwianych spraw itp. na pytania interesant贸w,聽
5)wydawanie wszelkich niezb臋dnych druk贸w, wniosk贸w oraz opis贸w stosowanych procedur w Urz臋dzie oraz za艣wiadcze艅 na wniosek interesant贸w,聽
6)wydawania kart opis贸w us艂ug 艣wiadczonych przez Urz膮d,聽
7)udost臋pnianie przepis贸w prawnych na 偶yczenie klient贸w, w razie konieczno艣ci sporz膮dzanie kopii lub wydruku tych przepis贸w,
8)zbieranie przeprowadzanych przez Urz膮d anonimowych ankiet dotycz膮cych funkcjonowania Urz臋du,聽
9)prowadzenie czynno艣ci zwi膮zanych z wywieszaniem obwieszcze艅, og艂osze艅 (z zakresu ochrony 艣rodowiska, sprzeda偶y nieruchomo艣ci itp.) celem podania do publicznej widomo艣ci oraz odsy艂ania ich do adresata z adnotacja o terminie i sposobie podania do publicznej wiadomo艣ci,
10)prowadzenie wszelkich spraw zwi膮zanych z udost臋pnianiem informacji publicznej,
11)prowadzenie obs艂ugi kancelaryjnej urz臋du w tym przyjmowanie, rejestrowanie i rozdzielanie korespondencji przychodz膮cej zgodnie z dekretacj膮.


V Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)praca jednozmianowa w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy,
2)przeci臋tna tygodniowa norma czasu pracy w 5 - dniowym tygodniu pracy wynosi 聽40 godzin,
3)dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin w miesi臋cznym okresie rozliczeniowym.


聽VI W miesi膮cu poprzedzaj膮cym upublicznienie og艂oszenia wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej os贸b niepe艂nosprawnych, by艂 wy偶szy ni偶 6%


VII 聽Wymagane dokumenty i o艣wiadczenia:聽

1)list motywacyjny,
2)uzasadnienie przyst膮pienia do konkursu,
3)偶yciorys (CV),
4)orygina艂 kwestionariusza osobowego dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o zatrudnienie,
5)kserokopie dyplom贸w i 艣wiadectw potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie kandydata,
6)kserokopie 艣wiadectw pracy lub innych dokument贸w potwierdzaj膮cych do艣wiadczenie zawodowe,
7)o艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i o niekaralno艣ci za przest臋pstwo 聽pope艂nione umy艣lnie,
8)kserokopia dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰,
9)kandydat, kt贸ry zamierza skorzysta膰 z uprawnie艅, o kt贸rych mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (tj Dz. U.聽
z 2014r. poz. 1202), kopii dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰,聽
10)inne dokumenty potwierdzaj膮ce zadeklarowane uprawnienia, kwalifikacje i umiej臋tno艣ci.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV, powinny by膰 opatrzone klauzul膮: "Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1182) oraz ustaw膮 z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorz膮dowych" (tj Dz. U. z 2014r. poz. 1202).


VIII 聽 Termin i miejsce sk艂adania dokument贸w:

Osoby zainteresowane udzia艂em w rekrutacji prosimy o sk艂adanie wymaganych dokument贸w osobi艣cie w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca lub poczt膮 na adres Urz臋du z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. kancelaryjnych i obs艂ugi klienta w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy" w terminie do dnia 19.12.2014r. do godz. 15.30.

Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy S艂upca (www.ug.slupca.samorzady.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16.


Autor : W贸jt Gminy S艂upca - Gra偶yna Kazu艣
Zredagowa艂(a) : Adam Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2014-12-04 14:11:29
Data ostatniej modyfikacji : 04.12.2014 14:11
Liczba wy艣wietle艅 : 1686licznik odwiedzin: 1900696