Aktualno艣ci » Oferty Pracy
NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO DS. GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMO艢CIAMI
W脫JT 聽GMINY 聽S艁UPCA聽OG艁ASZA 聽NAB脫R 聽NA WOLNE STANOWISKO 聽DS. GOSPODARKI 聽GRUNTAMI 聽I 聽NIERUCHOMO艢CIAMI聽W 聽URZ臉DZIE 聽GMINY 聽W 聽S艁UPCY,聽UL. 聽SIENKIEWICZA 聽16, 62-400 S艁UPCA

聽I . Okre艣lenie stanowiska:
Nazwa stanowiska: M艂odszy referent ds. gospodarki gruntami i nieruchomo艣ciami
Podleg艂o艣膰 s艂u偶bowa: W贸jt Gminy S艂upca
Wymiar czasu pracy: 聽pe艂ny etat
Umowa na czas okre艣lony (6 miesi臋cy) z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia
Przewidywany termin zatrudnienia: 聽01.06.2015r.

聽II. Wymagania niezb臋dne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych i korzystanie z pe艂ni praw publicznych,
3) wykszta艂cenie wy偶sze pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepis贸w o szkolnictwie wy偶szym w zakresie zbli偶onym do charakteru zada艅 na stanowisku og艂oszonym w naborze,
4) niekaralno艣膰 za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
5) stan zdrowia umo偶liwiaj膮cy prac臋 na w/w stanowisku,
6) co najmniej roczny sta偶 pracy na stanowisku urz臋dniczym w jednostkach, o kt贸rych mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (t.j Dz. U. z 2014r. poz. 1202), w tym co najmniej po艂owa powy偶szego okresu na stanowisku zbli偶onym do og艂oszonego w naborze,
7) bardzo dobra znajomo艣膰 obs艂ugi komputera (w tym pakiet贸w MS Office, MS Excell), poczty elektronicznej, internetu.

III. Wymagania dodatkowe:聽
1) odpowiedzialno艣膰, obowi膮zkowo艣膰, systematyczno艣膰, terminowo艣膰, odporno艣膰 na stres, samodzielno艣膰, kreatywno艣膰, dyspozycyjno艣膰,
2) umiej臋tno艣膰 skutecznej komunikacji,聽
3) nieposzlakowana opinia,聽
4) znajomo艣膰 ustaw, w szczeg贸lno艣ci: o samorz膮dzie gminnym, 聽o gospodarce nieruchomo艣ciami, o ochronie 艣rodowiska, kodeks post臋powania administracyjnego, kodeks cywilny oraz przepis贸w wykonawczych do tych ustaw,
5) umiej臋tno艣膰 redagowania pism w sprawach z zakresu stanowiska,
6) prawo jazdy kat. B,
7) dobra znajomo艣膰 terenu Gminy S艂upca.

聽IV. Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku:聽

1) prowadzenie spraw zwi膮zanych z obrotem nieruchomo艣ciami stanowi膮cymi mienie gminne,
2) prowadzenie spraw zwi膮zanych z u偶ytkowaniem wieczystym nieruchomo艣ci,聽
3) sprzeda偶 lokali mieszkalnych na rzecz najemcy, w tym zgoda na wykre艣lenie hipoteki po 聽sp艂acie zad艂u偶enia,
4) nabywanie grunt贸w na realizacje cel贸w publicznych i zada艅 gminy, 聽
5) wydzier偶awianie grunt贸w gminnych,聽
6) prowadzenie spraw zwi膮zanych z komunalizacj膮 nieruchomo艣ci,
7) regulowanie stan贸w prawnych grunt贸w przej臋tych pod drogi,
8) prowadzenie ewidencji grunt贸w komunalnych w tym rejestru dzier偶aw,聽
9) realizacja prawa pierwokupu,
10) obci膮偶anie nieruchomo艣ci ograniczonymi prawami rzeczowymi,聽
11) prowadzenie ewidencji op艂at za zarz膮dzanie gruntami,聽
12) miesi臋czne uzgadnianie ze stanowiskiem ds. ksi臋gowo艣ci bud偶etowej wp艂yw贸w z tytu艂u op艂aty za u偶ytkowanie wieczyste, sprzeda偶 nieruchomo艣ci, dzier偶aw, przekszta艂canie prawa u偶ytkowania wieczystego w prawo w艂asno艣ci oraz op艂aty eksploatacyjnej,
13) sporz膮dzanie sprawozda艅 z prowadzonych spraw,聽
14) kierowanie spraw z zakresu stanowiska do windykacji ,
15) prowadzenie spraw zwi膮zanych z przekszta艂ceniem prawa u偶ytkowania wieczystego w prawo w艂asno艣ci nieruchomo艣ci,
16) sporz膮dzanie projekt贸w uchwa艂 w zakresie prowadzonych spraw,聽
17) opracowywanie projekt贸w zarz膮dze艅 dotycz膮cych stawek czynszu dzier偶awnego i innych, wynikaj膮cych z obrotu nieruchomo艣ciami,
18) nak艂adanie na wy艂膮czaj膮cego grunty z produkcji rolnej, obowi膮zku zdj臋cia pr贸chnicznej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
19) weryfikowanie okoliczno艣ci uzasadniaj膮cych zwrot udzielonej bonifikaty,聽
20) sporz膮dzanie rocznych deklaracji podatkowych i ich aktualizacja oraz przekazywanie ich na stanowisko ds. ksi臋gowo艣ci podatkowej,
21) opracowywanie danych do bud偶etu w zakresie spraw zwi膮zanych ze stanowiskiem ds. gospodarki gruntami i nieruchomo艣ciami.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca jednozmianowa w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy,
2) przeci臋tna tygodniowa norma czasu pracy w 5 - dniowym tygodniu pracy wynosi 聽40 godzin,
3) dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin w miesi臋cznym okresie rozliczeniowym,
4) miejsce pracy w budynku bez windy,
5) stanowisko pracy na pi臋trze w pomieszczeniu niedostosowanym do w贸zk贸w inwalidzkich,
6) praca biurowa z monitorem ekranowym.

VI. W miesi膮cu kwietniu 2015r. wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej os贸b niepe艂nosprawnych, 聽by艂 ni偶szy ni偶 6%.

VII. 聽Wymagane dokumenty i o艣wiadczenia:聽
1) list motywacyjny,
2) uzasadnienie przyst膮pienia do konkursu,
3) 偶yciorys (CV),
4) orygina艂 kwestionariusza osobowego dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o zatrudnienie (wg za艂膮czonego wzoru)
5) kserokopie dyplom贸w i 艣wiadectw potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie kandydata,
6) kserokopie 艣wiadectw pracy lub innych dokument贸w potwierdzaj膮cych do艣wiadczenie zawodowe,
7) o艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i o niekaralno艣ci za przest臋pstwo 聽pope艂nione umy艣lnie,
8) o艣wiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj膮ce na zatrudnienie na okre艣lonym stanowisku,
9) kserokopia dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰,
10) kandydat, kt贸ry zamierza skorzysta膰 z uprawnie艅, o kt贸rych mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1202), kopii dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰,聽
11) inne dokumenty potwierdzaj膮ce zadeklarowane uprawnienia, kwalifikacje i umiej臋tno艣ci.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV, powinny by膰 opatrzone klauzul膮: "Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z p贸藕n zm.) oraz ustaw膮 z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorz膮dowych" (t.j Dz. U. z 2014r. poz. 1202).

VIII. Termin i miejsce sk艂adania dokument贸w:

Osoby zainteresowane udzia艂em w rekrutacji prosimy o sk艂adanie wymaganych dokument贸w osobi艣cie w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca lub poczt膮 na adres Urz臋du z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki gruntami i nieruchomo艣ciami w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy" w terminie do dnia 22.05.2015r. do godz. 15.30.

Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do Urz臋du po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.Informacja o wyniku naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy S艂upca (www.ug.slupca.samorzady.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16, 62 - 400 S艂upca.W贸jt Gminy S艂upca
/-/ Gra偶yna Kazu艣
S艂upca, dnia 08.05.2015r.


聽KM/KMTypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC30 KB POBIERZKwestionariusz osobowy08.05.2015 09:4453

Autor : W贸jt Gminy S艂upca
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2015-05-08 09:44:20
Data ostatniej modyfikacji : 08.05.2015 09:45
Liczba wy艣wietle艅 : 1278

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  08.05.2015 09:44poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1904281