Karty us艂ug publicznych » Podatki/ op艂aty lokalne
Zwolnienie w podatku rolnym z tytu艂u utworzenia nowego gospodarstwa rolnego/ z tytu艂u powi臋kszenia nowego gospodarstwa rolnego
FK.8. Zwolnienie w podatku rolnym z tytu艂u utworzenia nowego gospodarstwa rolnego/ z tytu艂u powi臋kszenia nowego gospodarstwa rolnego


DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt 4 i art. 12, ust. 2-6 ustawy o podatku rolnym zwalnia si臋 od podatku rolnego -聽
-聽grunty b臋d膮ce przedmiotem prawa w艂asno艣ci lub prawa wieczystego u偶ytkowania grunt贸w,聽
-聽nabyte w drodze umowy sprzeda偶y grunty b臋d膮ce przedmiotem umowy o oddanie grunt贸w w u偶ytkowanie wieczyste,
-聽przeznaczone na utworzenie nowego lub powi臋kszenie ju偶 istniej膮cego gospodarstwa rolnego do powierzchni nieprzekraczaj膮cej 100 ha,
-聽grunty Pa艅stwowego Funduszu Ziemi i Zasobu W艂asno艣ci Rolnej Skarbu Pa艅stwa obj臋te w trwa艂e zagospodarowanie w celu utworzenia nowego gospodarstwa lub powi臋kszenia gospodarstwa ju偶 istniej膮cego - do powierzchni nieprzekraczaj膮cej100 ha - na okres 5 lat.
Okres zwolnienia liczy si臋 od pierwszego dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym zawarto umow臋 sprzeda偶y grunt贸w lub prawa wieczystego u偶ytkowania grunt贸w lub obj臋to grunty w trwa艂e zagospodarowanie. Po up艂ywie okresu zwolnienia - stosuje si臋 ulg臋 w podatku rolnym polegaj膮c膮 na obni偶eniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%.
W razie nabycia grunt贸w od indywidualnych w艂a艣cicieli gospodarstw rolnych nie stosuje si臋 zwolnienia, je偶eli nabywca jest ma艂偶onkiem, krewnym w linii prostej lub jego ma艂偶onkiem, pasierbem, zi臋ciem lub synow膮 sprzedawcy grunt贸w.
Ulgi z tytu艂u nabycia grunt贸w z Pa艅stwowego Funduszu Ziemi lub z Zasobu W艂asno艣ci Skarbu Pa艅stwa w drodze kupna nie stosuje si臋, je偶eli przedmiotem nabycia s膮 grunty obj臋te uprzednio przez nabywc臋 w trwa艂e zagospodarowanie.
Za trwa艂e zagospodarowanie uwa偶a si臋 obj臋cie grunt贸w w dzier偶aw臋 lub u偶ytkowanie na okres nie kr贸tszy ni偶 10 lat.


PODSTAWA PRAWNA
-聽Art. 12, ust. 1, pkt 4 i art. 12, ust. 2-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 2016 r., Dz. U. Nr 136, poz.617 z p贸藕niejszymi zmianami).


TRYB ODWO艁AWCZY
Odwo艂anie wnosi si臋 w ci膮gu 14 dni od daty dor臋czenia decyzji do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w Koninie za po艣rednictwem Urz臋du Gminy S艂upca


OP艁ATY
Brak op艂at.


SPOS脫B ZA艁ATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje z艂o偶ony wniosek wraz z dokumentami, i wydaje decyzj臋, kt贸r膮 wraz z uzasadnieniem dor臋cza wnioskodawcy na pi艣mie.


TERMIN ZA艁ATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie nast臋puje bez zw艂oki, nie p贸藕niej jednak ni偶 w ci膮gu miesi膮ca od dnia wszcz臋cia post臋powania


MIEJSCE ZA艁ATWIENIA SPRAWY
Urz膮d Gminy S艂upca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca
Pok贸j nr 10 (Referat ksi臋gowo - finansowy), e-mail: podatki@gmina.slupca.pl
Tel. 63 274-26-76 wew: 27


WYMAGANE DOKUMENTY
-
聽Wniosek, wraz z uzasadnieniem, o zwolnienie w podatku rolnym z tytu艂u utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytu艂u powi臋kszenia istniej膮cego gospodarstwa rolnego.
-聽Kserokopia aktu notarialnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGL膭DU/ AKTUALIZACJI
2016-06-22

Autor : Magdalena Grabowska, Joanna Andrzejewicz
Zredagowa艂(a) : Adam Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2013-10-14 14:24:42
Data ostatniej modyfikacji : 22.06.2016 09:16
Liczba wy艣wietle艅 : 160

Redaktor  Data modyfikacji 
Adam Wawrzyniak  06.06.2016 13:49poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  12.12.2013 10:08poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  14.10.2013 14:24poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1901156