Karty us艂ug publicznych » Podatki/ op艂aty lokalne
Zwolnienie z podatku od nieruchomo艣ci w ramach pomocy de minimis dla przedsi臋biorc贸w na terenie Gminy S艂upcaFK.14. Zwolnienie z podatku od nieruchomo艣ci w ramach pomocy de minimis dla przedsi臋biorc贸w na terenie Gminy S艂upca


WYMAGANE DOKUMENTY
- Zg艂oszenie zamiaru skorzystania z pomocy de minimis dla przedsi臋biorc贸w tworz膮cych nowe miejsca pracy na terenie Gminy S艂upca
- Informacja o otrzymaniu pomocy publicznej oraz pomocy de minimis
- O艣wiadczenie o sytuacji ekonomicznej przedsi臋biorcy


MIEJSCE ZA艁ATWIENIA SPRAWY
Urz膮d Gminy S艂upca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca
Pok贸j nr 10 (Referat Finansowo-Ksi臋gowy)
63 274-36-76 wew: 27


TERMIN ZA艁ATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie nast臋puje bez zw艂oki, nie p贸藕niej jednak ni偶 w ci膮gu miesi膮ca od dnia wszcz臋cia post臋powania


SPOS脫B ZA艁ATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje z艂o偶ony wniosek wraz z dokumentami, i wydaje decyzj臋, kt贸r膮 wraz z uzasadnieniem dor臋cza wnioskodawcy na pi艣mie.


OP艁ATY
Brak op艂at.


PODSTAWA PRAWNA
- Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 )
- art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op艂atach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)


TRYB ODWO艁AWCZY
Odwo艂anie wnosi si臋 w ci膮gu 14 dni od daty dor臋czenia decyzji do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w Koninie za po艣rednictwem W贸jta Gminy S艂upca


DODATKOWE INFORMACJE
- Zwalnia si臋 z podatku od nieruchomo艣ci grunty, budynki, budowle lub ich cz臋艣ci zaj臋te na prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej przez przedsi臋biorc贸w na terenie Gminy S艂upca pod warunkiem utworzenia co najmniej 5 nowych miejsc pracy.
- Zwolnienie o kt贸rym mowa w przys艂uguje na okres:
a) roku - w przypadku utworzenia co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
b) 2 lat - w przypadku utworzenia co najmniej 20 nowych miejsc pracy,
c) 3 lat - w przypadku utworzenia co najmniej 40 nowych miejsc pracy
d) 4 lat - w przypadku utworzenia co najmniej 50 nowych miejsc pracy,
e) 5 lat - w przypadku utworzenia co najmniej 100 nowych miejsc pracy.
- Zwolnienie przys艂uguje pocz膮wszy od 1 dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym przedsi臋biorca utworzy艂 nowe miejsca pracy.


DATA OSTATNIEGO PRZEGL膭DU/ AKTUALIZACJI
2016-06-22
Autor : Magdalena Grabowska, Joanna Andrzejewicz
Zredagowa艂(a) : Adam Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2013-10-14 14:37:44
Data ostatniej modyfikacji : 22.06.2016 09:36
Liczba wy艣wietle艅 : 178

Redaktor  Data modyfikacji 
Adam Wawrzyniak  06.06.2016 13:43poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  12.12.2013 07:44poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  14.10.2013 14:37poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1901176