Karty us艂ug publicznych » Podatki/ op艂aty lokalne
Zwolnienie z podatku od nieruchomo艣ci w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
FK.16. Zwolnienie z podatku od nieruchomo艣ci w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej


WYMAGANE DOKUMENTY
- Przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o pomoc na podstawie uchwa艂y Rady Gminy S艂upca zobowi膮zany jest zg艂osi膰 organowi podatkowemu zamiar skorzystania z tej pomocy w formie pisemnej na formularzu okre艣lonym w za艂膮czniku nr 1 do uchwa艂y, do艂膮czaj膮c wymienione w niej dokumenty
Formularz oraz Uchwa艂臋 Rady Gminy S艂upca nr X/51/15 mo偶na pobra膰 w Biurze Obs艂ugi Klienta (sekretariat - pok. nr 3 urz臋du, w biurze nr 10 聽lub pobra膰 poni偶ej:


MIEJSCE ZA艁ATWIENIA SPRAWY
Urz膮d Gminy S艂upca, Referat Finansowo - Ksi臋gowy ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca, pok. nr 10, tel. 63 274-36-76 w. 27, e-mail: wymiarpodatkow@gmina.slupca.pl


TERMIN ZA艁ATWIENIA SPRAWY
30 dni


SPOS脫B ZA艁ATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje z艂o偶ony wniosek wraz z dokumentami, i wydaje decyzj臋, kt贸r膮 wraz z uzasadnieniem dor臋cza wnioskodawcy na pi艣mie.


OP艁ATY
Brak op艂at


TRYB ODWO艁AWCZY
Odwo艂anie wnosi si臋 w ci膮gu 14 dni od daty dor臋czenia decyzji do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w Koninie za po艣rednictwem W贸jta Gminy S艂upca.


PODSTAWA PRAWNA
- Art. 18 ust. 2 pkt8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz膮dzie gminnym (tekst jedn. : Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z p贸藕n. zm.),
- Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op艂atach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 776 z p贸藕n. zm.),
-搂1 ust. 1 pkt 1 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunk贸w udzielenia zwolnie艅 z podatku od nieruchomo艣ci oraz podatku od 艣rodk贸w transportowych stanowi膮cych regionaln膮 pomoc inwestycyjn膮, pomoc na kultur臋 i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastruktur臋 lokaln膮 (Dz.U. z 2015 r. poz. 174) 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽
- Uchwa艂a Rady Gminy S艂upca nr X/51/15 z dnia 24 czerwca 2015r.DODATKOWE INFORMACJE
Zwalnia si臋 z podatku od nieruchomo艣ci zwi膮zane z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej nowo wybudowane budynki lub ich cz臋艣ci, nowo wybudowane budowle lub ich cz臋艣ci w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej
Zwolnienie przys艂uguje:
1) 聽 przez okres jednego roku w przypadku zrealizowania - po wej艣ciu w 偶ycie niniejszej uchwa艂y - inwestycji pocz膮tkowej, kt贸rej koszty kwalifikuj膮ce si臋 do obj臋cia pomoc膮 wynios膮 nie mniej ni偶 200.000 z艂 i utworzenia, na terenie Gminy S艂upca po wej艣ciu w 偶ycie niniejszej uchwa艂y, nie p贸藕niej ni偶 w okresie 3 lat od zako艅czenia inwestycji - co najmniej 5 nowych miejsc pracy zwi膮zanych z inwestycj膮;
2) 聽 przez okres 2 lat, w przypadku zrealizowania - po wej艣ciu w 偶ycie niniejszej uchwa艂y - inwestycji pocz膮tkowej, kt贸rej koszty kwalifikuj膮ce si臋 do obj臋cia pomoc膮 wynios膮 nie mniej ni偶 500.000 z艂 i utworzenia, na terenie Gminy S艂upca, po wej艣ciu w 偶ycie niniejszej uchwa艂y, nie p贸藕niej ni偶 w okresie 3 lat od zako艅czenia inwestycji - 15 nowych miejsc pracy zwi膮zanych z inwestycj膮;
3) 聽 przez okres 3 lat, w przypadku zrealizowania - po wej艣ciu w 偶ycie niniejszej uchwa艂y - inwestycji pocz膮tkowej, kt贸rej koszty kwalifikuj膮ce si臋 do obj臋cia pomoc膮 wynios膮 nie mniej ni偶 1.000.000 z艂 i utworzenia, na terenie Gminy S艂upca, po wej艣ciu w 偶ycie niniejszej uchwa艂y, nie p贸藕niej ni偶 w okresie 3 lat od zako艅czenia inwestycji - 30 nowych miejsc pracy zwi膮zanych z inwestycj膮;
4) 聽 przez okres 4 lat, w przypadku zrealizowania - po wej艣ciu w 偶ycie niniejszej uchwa艂y, inwestycji pocz膮tkowej, kt贸rej koszty kwalifikuj膮ce si臋 do obj臋cia pomoc膮 wynios膮 nie mniej ni偶 1.500.000 z艂 i utworzenia, na terenie Gminy S艂upca, po wej艣ciu w 偶ycie niniejszej uchwa艂y, nie p贸藕niej ni偶 w okresie 3 lat od zako艅czenia inwestycji - 聽50 nowych miejsc pracy zwi膮zanych z inwestycj膮
5) 聽przez okres 5 lat, w przypadku zrealizowania - po wej艣ciu w 偶ycie niniejszej uchwa艂y, inwestycji pocz膮tkowej, kt贸rej koszty kwalifikuj膮ce si臋 do obj臋cia pomoc膮 wynios膮 nie mniej ni偶 2.000.000 z艂 i utworzenia, na terenie Gminy S艂upca, po wej艣ciu w 偶ycie niniejszej uchwa艂y, nie p贸藕niej ni偶 w okresie 3 lat od zako艅czenia inwestycji - 70 nowych miejsc pracy zwi膮zanych z inwestycj膮


DATA OSTATNIEGO PRZEGL膭DU/ AKTUALIZACJI
2016-06-22

Autor : Magdalena Grabowska
Zredagowa艂(a) : Adam Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2015-07-21 15:12:40
Data ostatniej modyfikacji : 22.06.2016 09:44
Liczba wy艣wietle艅 : 172

Redaktor  Data modyfikacji 
Adam Wawrzyniak  06.06.2016 13:40poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  21.07.2015 15:12poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1901175