Karty us艂ug publicznych » Podatki/ op艂aty lokalne
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
FK.18. 聽Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


WYMAGANE DOKUMENTY
- Wniosek wed艂ug wzoru okre艣lonego Rozporz膮dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 czerwca 2013 r. (wniosek do pobrania TUTAJ)
Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰:
- faktury VAT za zakup oleju nap臋dowego lub ich kopie potwierdzone za zgodno艣膰 z orygina艂em wraz z zestawieniem dowod贸w zakupu (druki do pobrania TUTAJ)
- w przypadku dzier偶awienia u偶ytk贸w rolnych - o艣wiadczenie dzier偶awcy (druki do pobrania TUTAJ)


MIEJSCE ZA艁ATWIENIA SPRAWY
Urz膮d Gminy S艂upca, Referat Finansowo - Ksi臋gowy ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca, pok. nr 10, tel. 63 274-36-76 w. 27, e-mail: wymiarpodatkow@gmina.slupca.pl


TERMIN ZA艁ATWIENIA SPRAWY
30 dni

SPOS脫B ZA艁ATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje z艂o偶ony wniosek wraz z dokumentami, i wydaje decyzj臋, kt贸r膮 wraz z uzasadnieniem dor臋cza wnioskodawcy na pi艣mie.


OP艁ATY
Brak op艂at


TRYB ODWO艁AWCZY
Odwo艂anie wnosi si臋 w ci膮gu 14 dni od daty dor臋czenia decyzji do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w Koninie za po艣rednictwem W贸jta Gminy S艂upca.


PODSTAWA PRAWNA
Ustawa 聽z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z p贸藕n. zm.).


DODATKOWE INFORMACJE
W sprawie zasad i trybu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2013 roku.
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z p贸藕n. zm.) okre艣la zasady i tryb zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 
1. Zwrot podatku przys艂uguje producentowi rolnemu.聽
Za producenta rolnego uwa偶a si臋 osob臋 fizyczn膮, osob臋 prawn膮 lub jednostk臋 organizacyjn膮 nieposiadaj膮c膮 osobowo艣ci prawnej, b臋d膮c膮 posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepis贸w o podatku rolnym.
2. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowi膮 przedmiot wsp贸艂posiadania, zwrot podatku przys艂uguje temu wsp贸艂posiadaczowi, w stosunku do kt贸rego pozostali wsp贸艂posiadacze wyrazili pisemn膮 zgod臋 (zgoda b臋dzie wyra偶ona we wniosku i nie dotyczy wsp贸艂ma艂偶onk贸w).
3. Kwot臋 zwrotu podatku akcyzowego ustala si臋 jako iloczyn ilo艣ci oleju nap臋dowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikaj膮cej z faktur VAT oraz stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju nap臋dowego, obowi膮zuj膮cej w dniu z艂o偶enia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.
4. Limit ustala si臋 jako kwot臋 stanowi膮c膮 iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju nap臋dowego, liczby 86 oraz powierzchni u偶ytk贸w rolnych, b臋d膮cych w posiadaniu lub wsp贸艂posiadaniu producenta rolnego, okre艣lonej w ewidencji grunt贸w i budynk贸w wed艂ug stanu na dzie艅 1 lutego danego roku.
5. Zgodnie z. Rozporz膮dzeniem Rady Ministr贸w z dnia 01.12.2015r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap臋dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stawka na 1 litr oleju w 2016 r. wynosi 1,00 z艂.
Wyp艂ata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nast臋puje w nast臋puj膮cych terminach:
1) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia聽 b.r..- na wnioski z艂o偶one w pierwszym terminie.
2) od dnia 1 pa藕dziernika do dnia 31 pa藕dziernika na wnioski z艂o偶one w drugim terminie - got贸wk膮 w kasie Urz臋du Gminy w S艂upcy albo poleceniem przelewu na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku."DATA OSTATNIEGO PRZEGL膭DU/ AKTUALIZACJI
2016-06-06Autor : Magdalena Grabowska
Zredagowa艂(a) : Adam Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2015-08-04 15:01:55
Data ostatniej modyfikacji : 22.06.2016 09:46
Liczba wy艣wietle艅 : 218

Redaktor  Data modyfikacji 
Adam Wawrzyniak  06.06.2016 13:39poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  08.01.2016 14:10poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  04.08.2015 15:16poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  04.08.2015 15:01poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1901167