Karty us艂ug publicznych » Ewidencja ludno艣ci/ dowody osobiste
Zameldowanie na pobyt sta艂y i czasowy trwaj膮cy ponad 3 miesi膮ce
OiSS.01.聽Zameldowanie na pobyt sta艂y i czasowy trwaj膮cy ponad 3 miesi膮ce

Wymagane dokumenty
Zameldowania na pobyt sta艂y lub czasowy trwaj膮cy ponad 3 miesi膮ce mo偶na dokona膰 osobi艣cie lub przez pe艂nomocnika legitymuj膮cego si臋 pisemnym pe艂nomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 搂 2 Kodeksu post臋powania administracyjnego.
-Dow贸d osobisty albo paszport,
- Wype艂niony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez w艂a艣ciciela lokalu/domu lub osob臋 dysponuj膮ca innym tytu艂em prawnym do lokalu (np. najemc臋). Potwierdzenia pobytu dokonuje si臋 w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego z艂o偶enia.
-Dokument potwierdzaj膮cy tytu艂 prawny do lokalu (do wgl膮du). Dokumentem potwierdzaj膮cym tytu艂 prawny do lokalu mo偶e by膰: wypis (odpis) z ksi臋gi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzaj膮cy prawo do lokalu. 聽

W przypadku zg艂oszenia wymeldowania przez pe艂nomocnika:

-Pisemne pe艂nomocnictwo do zameldowania;
- Dow贸d lub paszport pe艂nomocnika;

W celu zameldowania na pobyt sta艂y lub czasowy trwaj膮cy ponad 3 miesi膮ce nie ma konieczno艣ci wymeldowania si臋 w dotychczasowym miejscu pobytu (sta艂ego lub czasowego trwaj膮cego ponad 3 miesi膮ce) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu nast臋puje na podstawie formularza zg艂oszenia zameldowania (na pobyt sta艂y lub czasowy).聽

Za osob臋 nieposiadaj膮c膮 zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych lub posiadaj膮c膮 ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych (niepe艂noletnie dzieci) czynno艣ci meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodzic贸w).


Miejsce z艂o偶enia dokument贸w
聽Urz膮d Gminy w S艂upcy ul. Sienkiewicza 16
Referat Organizacyjny i Spraw Spo艂ecznych
stanowisko ds. ewidencji ludno艣ci - pok贸j nr 6
tel. 63-274-36-76 wewn. 32


Op艂aty
Czynno艣ci zg艂oszenia wymeldowania nie podlegaj膮 op艂acie skarbowej.

Op艂acie skarbowej w wysoko艣ci 17 z艂 podlega z艂o偶enie pe艂nomocnictwa w tej sprawie. Op艂acie skarbowej nie podlegaj膮 pe艂nomocnictwa udzielone: ma艂偶onkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodze艅stwu. Sk艂adaj膮cy pe艂nomocnictwo jest zobowi膮zany do艂膮czy膰 dow贸d wniesienia op艂aty skarbowej -

Termin i spos贸b za艂atwienia
Zameldowania dokonuje si臋 niezw艂ocznie po z艂o偶eniu formularza meldunkowego.
Zgodnie z art.32, ust.1 ustawy z dnia 24 wrze艣nia 2010r. o ewidencji ludno艣ci osoba zg艂膮szaj膮ca zameldowanie na pobyt sta艂y z urz臋du otrzymuje za艣wiadczenie o zameldowaniu na pobyt sta艂y.
Zgodnie z art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 24 wrze艣nia 2010r. o ewidencji ludno艣ci "organ dokonuj膮cy zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, za艣wiadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy". Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b 聽 Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o op艂acie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.) wydanie za艣wiadczenia na wniosek podlega op艂acie skarbowej w wysoko艣ci 17,-z艂

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 wrze艣nia 2010 r. o ewidencji ludno艣ci (Dz. U. z 2016 r.聽 poz. 722 z p贸偶n.zm.)

Tryb odwo艂awczy
BRAK

Inne informacje
Obywatel polski przebywaj膮cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowi膮zany zameldowa膰 si臋 w miejscu pobytu sta艂ego lub czasowego najp贸藕niej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny

Data ostatniego przegl膮du/aktualizacji
2016-06-22
Autor : Gra偶yna Smolarek
Zredagowa艂(a) : Adam Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2013-10-14 15:02:20
Data ostatniej modyfikacji : 22.06.2016 09:51
Liczba wy艣wietle艅 : 210

Redaktor  Data modyfikacji 
Adam Wawrzyniak  06.06.2016 14:08poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  23.05.2016 13:21poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  03.07.2015 11:00poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  11.12.2013 12:37poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  14.10.2013 15:02poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1901031