Karty us艂ug publicznych » Ewidencja ludno艣ci/ dowody osobiste
WYBORY- Rejestr wyborc贸w
OiSS. 07. WYBORY- Rejestr wyborc贸w


Wymagane dokumenty

WPISANIE DO REJESTRU WYBORC脫W cz臋艣膰 A
Wyborca stale zamieszka艂y lub nigdzie niezamieszka艂y (bezdomny) ale stale przebywaj膮cy na terenie gminy bez zameldowania na pobyt sta艂y lub wyborca stale zamieszka艂y na obszarze gminy pod innym adresem ani偶eli adres jego zameldowania na pobyt sta艂y na obszarze tej gminy na w艂asny wniosek wniesiony pisemnie do urz臋du gminy zostanie umieszczony w rejestrze wyborc贸w w艂a艣ciwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania. Wniosek mo偶na sk艂ada膰 ca艂y rok najp贸藕niej w ostatnim dniu pracy Urz臋du przed dniem g艂osowania - w godzinach pracy Urz臋du. Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰:
- kserokopi臋 wa偶nego dokumentu stwierdzaj膮cego to偶samo艣膰 wnioskodawcy;
- pisemn膮 deklaracj臋, w kt贸rej wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres sta艂ego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

WPISANIE DO REJESTRU WYBORC脫W cz臋艣膰 B

Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie b臋d膮cy obywatelem polskim, stale zamieszka艂y na obszarze gminy i uprawniony , na podstawie i w zakresie okre艣lonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest ju偶 wpisany do rejestru wyborc贸w wpisany jest na w艂asny wniosek 聽Do wniosku musz膮 by膰 za艂膮czone:

- kserokopi臋 wa偶nego dokumentu stwierdzaj膮cego to偶samo艣膰 wnioskodawcy;

- pisemn膮 deklaracj臋, w kt贸rej wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres sta艂ego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

UDOST臉PNIANIE REJESTRU WYBORC脫W

Rejestr wyborc贸w jest udost臋pniany, na pisemny wniosek, do wgl膮du w urz臋dzie gminy najp贸藕niej w ostatnim dniu pracy Urz臋du przed dniem g艂osowania - w godzinach pracy Urz臋du.


Miejsce z艂o偶enia dokument贸w
Urz膮d Gminy w S艂upcy ul. Sienkiewicza 16
Referat Organizacyjny i Spraw Spo艂ecznych
stanowisko ds. ewidencji ludno艣ci i dowod贸w osobistych pok贸j nr 6
tel. 63-274-36-76 wew. 32

Op艂aty
Czynno艣ci nie podlegaj膮 op艂acie skarbowej.

Termin i spos贸b za艂atwienia
Decyzj臋 o wpisaniu do rejestru wyborc贸w, w terminie 3 dni od daty z艂o偶enia wniosku.
Udost臋pnianie rejestru wyborc贸w nast臋puje po z艂o偶eniu wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 聽ze zm.)
Rozporz膮dzeniem Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborc贸w oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolit膮 Polsk膮 innym pa艅stwom cz艂onkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.941 ze zm.)


Tryb odwo艂awczy
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przys艂uguje prawo wniesienia skargi do w艂a艣ciwego miejscowo s膮du rejonowego za po艣rednictwem tut. Urz臋du, w terminie 3 dni od dnia dor臋czenia decyzji.
Ka偶dy mo偶e wnie艣膰 do prezydenta miasta reklamacj臋 na nieprawid艂owo艣ci w rejestrze wyborc贸w pisemnie lub ustnie do protoko艂u.
Na decyzj臋 nie uwzgl臋dniaj膮c膮 reklamacji lub powoduj膮c膮 skre艣lenie z rejestru wnosz膮cy reklamacj臋 b膮d藕 osoba skre艣lona z rejestru mo偶e wnie艣膰, w terminie 3 dni od dnia dor臋czenia decyzji, skarg臋 za po艣rednictwem tut. Urz臋du do w艂a艣ciwego miejscowo s膮du rejonowego.


Inne informacje

Dodatkowe informacje u艂atwiaj膮ce za艂atwienie sprawy.
Dopisanie do rejestru wyborc贸w dotyczy tylko os贸b na sta艂e zamieszka艂ych na terenie gminy S艂upca, kt贸rzy nie s膮 zameldowani na pobyt sta艂y. Decyzj臋 o wpisaniu do rejestru wyborc贸w mo偶na wyda膰 w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione , 偶e dana osoba na sta艂e zamieszkuje pod okre艣lonym adresem. To do wnioskodawcy nale偶y udokumentowanie tego faktu poprzez przed艂o偶enie dokument贸w potwierdzaj膮cych sta艂y pobyt po wskazanym adresem tj. dokumentu najmu lub w艂asno艣ci itd,, a tak偶e o艣wiadcze艅 o sta艂ym zamieszkaniu przez osoby wsp贸lnie zamieszkuj膮ce w tym lokalu lub s膮siad贸w. Niewykazanie sta艂ego zamieszkania na terenie gminy S艂upca mo偶e skutkowa膰 wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborc贸w.

Sprawy wymienione za艂atwia si臋 po okazaniu dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰 i z艂o偶eniu stosownych dokument贸w.


DATA OSTATNIEGO PRZEGL膭DU/AKTUALIZACJI
2016-06-22Autor : Gra偶yna Smolarek
Zredagowa艂(a) : Adam Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2013-10-15 07:45:53
Data ostatniej modyfikacji : 22.06.2016 10:15
Liczba wy艣wietle艅 : 142

Redaktor  Data modyfikacji 
Adam Wawrzyniak  06.06.2016 14:01poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  03.07.2015 12:18poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  11.12.2013 12:21poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  15.10.2013 07:45poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1901033