Karty us艂ug publicznych » Ewidencja ludno艣ci/ dowody osobiste
Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej
OiSS.04.Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej


Wymagane dokumenty
Wnioskodawca ubiegaj膮cy si臋 o wymeldowanie osoby nie przebywaj膮cej w miejscu zameldowania, lub ubiegaj膮cy si臋 o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien:
- z艂o偶y膰 podanie, ze szczeg贸艂owym wyja艣nieniem czasu i okoliczno艣ci opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawno艣ci dokonanego zameldowania (wymeldowania), poda膰 aktualny adres miejsca pobytu lub o艣wiadczy膰 o braku informacji o miejscu pobytu osoby, kt贸rej dotyczy podanie,
- przed艂o偶y膰 - do wgl膮du - orygina艂y dokument贸w potwierdzaj膮cych fakty opisane w podaniu (np. sentencj臋 wyroku rozwodowego, wyrok orzekaj膮cy eksmisj臋, tytu艂 prawny do lokalu lub nieruchomo艣ci: umowa cywilno-prawna, wypis z ksi臋gi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie s膮du lub inny dokument po艣wiadczaj膮cy tytu艂 prawny do lokalu), kt贸rych kserokopi臋 nale偶y do艂膮czy膰 do akt sprawy.


Miejsce z艂o偶enia dokument贸w
Urz膮d Gminy 62-400 S艂upca ul. Sienkiewicza 16聽
Referat Organizacyjny i Spraw Spo艂ecznych
stanowisko ds. ewidencji ludno艣ci i dowod贸w osobistych pok贸j nr 6
tel. 63-274-36-76 wew. 32

Op艂aty
Decyzja podlega op艂acie skarbowej w wysoko艣ci 10,-z艂
17 z艂 od z艂o偶enia dokumentu stwierdzaj膮cego udzielenie pe艂nomocnictwa ( od ka偶dego stosunku pe艂nomocnictwa ), gdy strona dzia艂a przez pe艂nomocnika.
Sk艂adaj膮cy wniosek lub pe艂nomocnictwo jest zobowi膮zany do艂膮czy膰 dow贸d zap艂aty albo uwierzytelnion膮 kopi臋 zap艂aty nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 3 dni od chwili powstania obowi膮zku jej zap艂aty, tzn. od dnia z艂o偶enia wniosku lub dokumentu stwierdzaj膮cego udzielenie pe艂nomocnictwa.

Termin i spos贸b za艂atwienia
Po z艂o偶eniu podania przeprowadza si臋 szczeg贸艂owe post臋powanie wyja艣niaj膮ce, polegaj膮ce m.in. na przes艂uchaniu stron i 艣wiadk贸w wskazanych przez strony lub wezwanych z urz臋du, informacji uzyskanych od 聽organ贸w Policji, S膮d贸w, organ贸w 聽paszportowych, polskich plac贸wek dyplomatycznych, Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarz膮du S艂u偶by Wi臋ziennej lub 聽Krajowego Rejestru Karnego, ogl臋dzin w lokalu.

Za艂atwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - nast臋puje w terminie do 2 miesi臋cy od daty z艂o偶enia wymaganych dokument贸w (w przypadku skomplikowanego post臋powania termin mo偶e ulec przed艂u偶eniu).


Podstawa prawna
ustawa z 聽24 wrze艣nia 2010 r. o ewidencji ludno艣ci (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) - w tym : art. 35 lub 31 ust. 1ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2016 r., poz.23 ze zm.)


Tryb odwo艂awczy
Od decyzji s艂u偶y stronom prawo z艂o偶enia odwo艂ania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej dor臋czenia.

Odwo艂anie sk艂ada si臋 za po艣rednictwem W贸jta Gminy S艂upca


Data ostatniego przegl膮du/aktualizacji
2016-06-22


Autor : Gra偶yna Smolarek
Zredagowa艂(a) : Adam Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2015-07-03 11:52:07
Data ostatniej modyfikacji : 22.06.2016 10:17
Liczba wy艣wietle艅 : 187

Redaktor  Data modyfikacji 
Adam Wawrzyniak  06.06.2016 14:00poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  23.05.2016 13:28poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  03.07.2015 11:52poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1901029