Karty us艂ug publicznych » Ewidencja ludno艣ci/ dowody osobiste
Zameldowanie na pobyt sta艂y lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej




OiSS. 03. Zameldowanie na pobyt sta艂y lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej


Wymagane dokumenty
- podanie z umotywowanym wyja艣nieniem, dlaczego wnioskodawca nie mo偶e dope艂ni膰 obowi膮zku meldunkowego w trybie czynno艣ci materialno-technicznej (czyli bez konieczno艣ci prowadzenia post臋powania administracyjnego),
- wype艂niony i podpisany formularz 聽meldunkowy,
- do wgl膮du - w przypadku posiadania tytu艂u prawnego do lokalu (nieruchomo艣ci) - tytu艂 prawny do lokalu (nieruchomo艣ci), w kt贸rym (w kt贸rej) zameldowanie ma nast膮pi膰, a kserokopi臋 tego tytu艂u prawnego nale偶y do艂膮czy膰 do podania.


Miejsce z艂o偶enia dokument贸w

Urz膮d Gminy w S艂upcy ul. Sienkiewicza 16聽
Referat Organizacyjny i Spraw Spo艂ecznych
stanowisko ds. ewidencji ludno艣ci i dowod贸w osobistych pok贸j nr 6
tel. 63-274-36-76 wew. 32


Op艂aty

Decyzja podlega op艂acie skarbowej w wysoko艣ci 10 z艂

17 z艂 od z艂o偶enia dokumentu stwierdzaj膮cego udzielenie pe艂nomocnictwa, gdy strona dzia艂a przez pe艂nomocnika- od ka偶dego stosunku pe艂nomocnictwa

Sk艂adaj膮cy wniosek lub dokument stwierdzaj膮cy udzielenie pe艂nomocnictwa jest zobowi膮zany do艂膮czy膰 dow贸d zap艂aty albo uwierzytelnion膮 kopi臋 zap艂aty nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 3 dni od chwili powstania obowi膮zku jej zap艂aty, tzn. od dnia z艂o偶enia wniosku lub dokumentu stwierdzaj膮cego udzielenie pe艂nomocnictwa


Termin i spos贸b za艂atwienia

Po z艂o偶eniu podania przeprowadza si臋 post臋powanie wyja艣niaj膮ce, polegaj膮ce m.in. na przes艂uchaniu stron i 艣wiadk贸w wskazanych przez strony lub wezwanych z urz臋du, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, ogl臋dzin w lokalu, itp.

Termin za艂atwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej - wynosi do 2 miesi臋cy od daty z艂o偶enia wymaganych dokument贸w (w przypadku skomplikowanego post臋powania termin mo偶e ulec przed艂u偶eniu)


Podstawa prawna

ustawa z 聽24 wrze艣nia 2010 r. o ewidencji ludno艣ci (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm), w tym. art. 31 ust. 1 ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm)


Tryb odwo艂awczy

od decyzji przys艂uguje stronom prawo z艂o偶enia odwo艂ania do Wojewody聽Wielkopolskiego 聽 聽w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej dor臋czenia.

Odwo艂anie sk艂ada si臋 za po艣rednictwem W贸jta Gminy S艂upca


Inne informacje

Przy zameldowaniu nale偶y przedstawi膰 dokument stwierdzaj膮cy to偶samo艣膰, wype艂niony formularz meldunkowy (zg艂oszenie pobytu sta艂ego lub zg艂oszenie pobytu czasowego) podpisany przez osob臋 (osoby) posiadaj膮c膮 (e) tytu艂 prawny do lokalu, 聽do wgl膮du orygina艂 tytu艂u prawnego do lokalu, kt贸rego kserokopi臋 nale偶y do艂膮czy膰 do podania.


Data ostatniego przegl膮du/aktualizacji

2016-06-22





Autor : Gra偶yna Smolarek
Zredagowa艂(a) : Adam Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2014-01-09 14:55:35
Data ostatniej modyfikacji : 22.06.2016 10:17
Liczba wy艣wietle艅 : 167

Redaktor  Data modyfikacji 
Adam Wawrzyniak  06.06.2016 14:01poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  23.05.2016 13:26poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  03.07.2015 11:38poka偶 t膮 wersj臋
Adam Wawrzyniak  09.01.2014 14:55poka偶 t膮 wersj臋



licznik odwiedzin: 1901025