Aktualno┼Ťci » Oferty Pracy
Nab├│r na wolne stanowisko urz─Ödnicze ds. Promocji i zaopatrzeniaWÓJT GMINY S┼üUPCA
OG┼üASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE
DS. PROMOCJI I ZAOPATRZENIA
W URZ─śDZIE GMINY W S┼üUPCY
UL. SIENKIEWICZA 16, 62 – 400 S┼üUPCA


I . Okre┼Ťlenie stanowiska:
Młodszy referent ds. promocji i zaopatrzenia
Podleg┼éo┼Ť─ç s┼éu┼╝bowa: Wójt gminy S┼éupca
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o prac─Ö
Przewidywany termin zatrudnienia: 1 stycznia 2017r.


II. Wymagania niezb─Ödne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne,
3) co najmniej 3 – letni sta┼╝ pracy,
4) pe┼éna zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych i korzystanie z pe┼éni praw publicznych,
5) niekaralno┼Ť─ç s─ůdowa za przest─Öpstwo pope┼énione umy┼Ťlnie,
6) prawo jazdy kat. B,
7) nieposzlakowana opinia,
8) stan zdrowia umo┼╝liwiaj─ůcy prac─Ö na w/w stanowisku.


III. Wymagania dodatkowe:
1) mile widziane do┼Ťwiadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2) znajomo┼Ť─ç ustaw, w szczególno┼Ťci: prawo zamówie┼ä publicznych, o samorz─ůdzie gminnym, o bezpiecze┼ästwie imprez masowych, ustawa o Karcie Du┼╝ej Rodziny, Rozporz─ůdzenie Ministra Sprawiedliwo┼Ťci w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolno┼Ťci oraz praca spo┼éecznie u┼╝yteczna,
3) bardzo dobra znajomo┼Ť─ç obs┼éugi komputera (w tym pakietu MS Office, poczty elektronicznej, internetu) i urz─ůdze┼ä biurowych (drukarka, skaner, fax, projektor),
4) umiej─Ötno┼Ť─ç redagowania pism w sprawach z zakresu stanowiska,
5) umiej─Ötno┼Ťci serwisowania komputerów i urz─ůdze┼ä peryferyjnych,
6) dobra znajomo┼Ť─ç terenu gminy S┼éupca,
7) znajomo┼Ť─ç zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i podstawowych procedur z zakresu zwalczania po┼╝arów i ewakuacji,
8) komunikacyjna znajomo┼Ť─ç j─Özyka angielskiego lub niemieckiego,
9) odpowiedzialno┼Ť─ç, obowi─ůzkowo┼Ť─ç, systematyczno┼Ť─ç, terminowo┼Ť─ç, odporno┼Ť─ç na stres, samodzielno┼Ť─ç, kreatywno┼Ť─ç, dyspozycyjno┼Ť─ç,
10) umiej─Ötno┼Ť─ç rozwi─ůzywania problemów oraz skutecznej komunikacji.


IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) zaopatrywanie urz─Ödu w artyku┼éy i materia┼éy zgodnie z bie┼╝─ůcym zapotrzebowaniem, w szczególno┼Ťci w: materia┼éy promocyjne, biurowe, eksploatacyjne do drukarek
i kserokopiarek, druki, piecz─ůtki i piecz─Öcie oraz ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce do utrzymania czysto┼Ťci w pomieszczeniach biurowych,
2) prowadzenie rejestru piecz─Öci,
3) prowadzenie spraw z zakresu prenumeraty czasopism,
4) opracowywanie danych do projektu bud┼╝etu w zakresie planu dochodów i wydatków zgodnie z powierzonym zakresem obowi─ůzków,
5) tworzenie materia┼éów graficznych, dyplomów okoliczno┼Ťciowych, zaprosze┼ä, wizytówek, podzi─Ökowa┼ä, gratulacji itp.,
6) gospodarowanie sołeckimi tablicami informacyjnymi i prowadzenie ich ewidencji,
7) wywieszanie flag na budynku urz─Ödu gminy z okazji ┼Ťwi─ůt pa┼ästwowych i innych okoliczno┼Ťci,
8) gromadzenie informacji o zjawiskach spo┼éecznych i gospodarczych, turystyce i wydarzeniach na obszarze gminy S┼éupca i gmin s─ůsiednich,
9) prowadzenie spraw dotycz─ůcych wspó┼épracy z gmin─ů partnersk─ů,
10) wykonywanie czynno┼Ťci zwi─ůzanych z promocj─ů gminy m.in.:
a) organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz przedsi─Öwzi─Ö─ç propaguj─ůcych i prezentuj─ůcych gmin─Ö S┼éupca,
b) wspó┼épraca z redakcjami mediów poprzez propagowanie dzia┼éa┼ä urz─Ödu i samorz─ůdu, osi─ůgni─Ö─ç gminy i jednostek samorz─ůdowych oraz informowanie o organizowanych imprezach sportowych, o┼Ťwiatowych, rekreacyjnych, kulturalnych i innych,
c) tworzenie i aktualizowanie kalendarza imprez i wydarzeń w gminie Słupca,
d) rejestrowanie i obróbka materia┼éów fotograficznych i audiowizualnych z wydarze┼ä gminnych; przygotowanie materia┼éów promocyjnych dotycz─ůcych gminy S┼éupca (w tym wykonywanie fotorelacji z wydarze┼ä kulturalnych, sportowych itp.),
e) przygotowanie dokumentacji i zg┼éaszanie gminy do organizowanych konkursów oraz monitorowanie ich przebiegu,
11) bie┼╝─ůce aktualizowanie stron internetowych gminy S┼éupca oraz Biuletynu Informacji Publicznej gminy S┼éupca zgodnie z materia┼éami przekazanymi od pracowników merytorycznych oraz przygotowanie publikacji tematycznych w┼éasnych,
12) prowadzenie procedury zwi─ůzanej z wydaniem Karty Du┼╝ej Rodziny,
13) prowadzenie procedury zwi─ůzanej z wydaniem Gminnej Karty Seniora,
14) prowadzenie procedury w zakresie wykonywania nieodp┼éatnej dozorowanej pracy na cele publiczne przez osoby skazane wyrokiem s─ůdowym,
15) udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wykonywanie zada┼ä z zakresu zwalczania po┼╝arów i ewakuacji pracowników Urz─Ödu,
16) zast─Öpowanie pracownika ds. informatyki w czasie jego nieobecno┼Ťci.


V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca jednozmianowa w Urzędzie Gminy w Słupcy,
2) przeci─Ötna tygodniowa norma czasu pracy w 5 – dniowym tygodniu pracy wynosi 40
godzin,
3) dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin w miesi─Öcznym okresie rozliczeniowym
4) praca w siedzibie i poza siedzib─ů urz─Ödu, praca w zespole, cz─Öste wyjazdy s┼éu┼╝bowe,
5) miejsce pracy w budynku bez windy, stanowisko pracy na parterze w pomieszczeniu
niedostosowanym do wózków inwalidzkich,
6) praca biurowa z monitorem ekranowym.


VI. W miesi─ůcu pa┼║dzierniku 2016r. wska┼║nik zatrudnienia osób niepe┼énosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej osób niepe┼énosprawnych, by┼é ni┼╝szy ni┼╝ 6%.


VII. Wymagane dokumenty i o┼Ťwiadczenia:
1) list motywacyjny,
2) ┼╝yciorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o prac─Ö (wg za┼é─ůczonego wzoru),
4) o┼Ťwiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj─ůce na zatrudnienie na okre┼Ťlonym stanowisku (wg za┼é─ůczonego wzoru),
5) o┼Ťwiadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe
(wg za┼é─ůczonego wzoru),
6) kserokopie dokumentów potwierdzaj─ůcych wykszta┼écenie i kwalifikacje zawodowe,
7) kserokopie ┼Ťwiadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzaj─ůcych do┼Ťwiadczenie zawodowe,
8) kserokopia dokumentu potwierdzaj─ůcego to┼╝samo┼Ť─ç oraz potwierdzaj─ůca uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B,
9) kandydat, która zamierza skorzysta─ç z uprawnie┼ä, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorz─ůdowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 902) kopi─Ö dokumentu potwierdzaj─ůcego niepe┼énosprawno┼Ť─ç,
10) inne dokumenty potwierdzaj─ůce zadeklarowane uprawnienia, kwalifikacje
i umiej─Ötno┼Ťci.


VIII. Termin i miejsce sk┼éadania dokumentów:
Osoby zainteresowane udzia┼éem w rekrutacji prosimy o sk┼éadanie wymaganych dokumentów osobi┼Ťcie w Urz─Ödzie Gminy w S┼éupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S┼éupca lub poczt─ů na adres Urz─Ödu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. promocji i zaopatrzenia w Urz─Ödzie Gminy w S┼éupcy” w terminie do dnia 2 grudnia 2016r. do godz. 15.30.
Aplikacje, które wp┼éyn─ů do Urz─Ödu po wy┼╝ej okre┼Ťlonym terminie nie b─Öd─ů rozpatrywane.


IX. Dodatkowe informacje
Osoby, które spe┼éni─ů niezb─Ödne wymagania okre┼Ťlone w og┼éoszeniu o naborze zostan─ů telefonicznie poinformowane o dalszym post─Öpowaniu procedury naboru.


Informacja o wyniku naboru b─Ödzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy S┼éupca (www.ug.slupca.samorzady.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urz─Ödu Gminy w S┼éupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62 – 400 S┼éupca.


Wójt Gminy S┼éupca
/-/ Gra┼╝yna Kazu┼Ť


Słupca, dnia 18.11.2016r.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC45.5 KB POBIERZKwestionariusz osobowy18.11.2016 13:2942
.DOC24 KB POBIERZO┼Ťwiadczenie o braku przeciwwskaza┼ä zdrowotnych18.11.2016 13:2946
.DOC22.5 KB POBIERZO┼Ťwiadczenie o niekaralno┼Ťci18.11.2016 13:3042

Autor : W├│jt Gminy S┼éupca
Zredagowa┼é(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2016-11-18 13:28:32
Data ostatniej modyfikacji : 18.11.2016 13:35
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 631

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  18.11.2016 13:33poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tomasz Gniewkowski  18.11.2016 13:32poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tomasz Gniewkowski  18.11.2016 13:31poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tomasz Gniewkowski  18.11.2016 13:28poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 1900727