Aktualno艣ci » Komunikaty
Zawiadomienie

Informacja o mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z dokumentacj膮 sprawy oraz mo偶liwo艣ci sk艂adania uwag i wniosk贸w dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na przetwarzaniu odpad贸w innych ni偶 niebezpieczne na dz. nr 774 obr臋b Kotunia, gm. S艂upca, woj. wielkopolskie w ramach prowadzonego post臋powania w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji.

 
S艂upca, dn. 07 lutego 2017r.O艢.6220.18.2015


ZawiadomienieZgodnie z art. 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) informuj臋 o mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z dokumentacj膮 sprawy oraz mo偶liwo艣ci sk艂adania uwag i wniosków dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na przetwarzaniu odpadów innych ni偶 niebezpieczne na dz. nr 774 obr臋b Kotunia, gm. S艂upca, woj. wielkopolskie w ramach prowadzonego post臋powania w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji.


Organem administracji w艂a艣ciwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy S艂upca, za艣 organami bior膮cymi udzia艂 w ocenie oddzia艂ywania na 艣rodowisko oraz dokonaniu niezb臋dnych opinii i uzgodnie艅 s膮: Pa艅stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w S艂upcy i Regionalny Dyrektor Ochrony 艢rodowiska w Poznaniu.


Pa艅stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem znak: ON.NS-71/9/305-14/16
z dnia 14 grudnia 2016r. zaopiniowa艂 warunki w zakresie wymaga艅 higienicznych i zdrowotnych dla w/w przedsi臋wzi臋cia w oparciu o jego wariant alternatywny.


Regionalny Dyrektor Ochrony 艢rodowiska w Poznaniu postanowieniem znak: WOO-I.4242.277.2016.AA.3 z dnia 31.01.2017r. uzgodni艂 realizacj臋 w/w przedsi臋wzi臋cia oraz okre艣li艂 warunki jego realizacji.


Ze wzgl臋du na prawo udzia艂u spo艂ecze艅stwa w post臋powaniu dotycz膮cym oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko (wynikaj膮ce z art. 79 cytowanej ustawy) zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z dokumentacj膮 sprawy oraz mo偶liwo艣ci膮 sk艂adania uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia ukazania si臋 niniejszego zawiadomienia. Z aktami sprawy mo偶na zapozna膰 si臋 w Urz臋dzie Gminy S艂upca przy ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca, pokój nr 23, w godzinach urz臋dowania. Z艂o偶one uwagi i wnioski zostan膮 rozpatrzone przez Wójta Gminy S艂upca.Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje si臋 za dor臋czone po up艂ywie 14 dni od dnia publicznego og艂oszenia niniejszego zawiadomienia.Zawiadomienie zosta艂o zamieszczone na stronie internetowej www.gmina.slupca.pl, BIP Urz臋du, tablicy og艂osze艅 w siedzibie Urz臋du Gminy w S艂upcy oraz tablicy og艂osze艅 so艂ectwa Kotunia.

Inwestor:
Technika Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Pozna艅


BN/BN

Autor : W贸jt Gminy S艂upca
Zredagowa艂(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2017-02-07 14:45:34
Data ostatniej modyfikacji : 07.02.2017 14:45
Liczba wy艣wietle艅 : 147licznik odwiedzin: 1903700