Aktualno┼Ťci » Oferty Pracy
Nab├│r na wolne stanowisko urz─Ödnicze ds. Ksi─Ögowo┼Ťci podatkowej

W├│jt Gminy S┼éupca og┼éasza nab├│r na wolne stanowisko urz─Ödnicze ds. Ksi─Ögowo┼Ťci podatkowej w Urz─Ödzie Gminy w S┼éupcy

WÓJT GMINY S┼üUPCA
OG┼üASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE
DS. KSI─śGOWO┼ÜCI PODATKOWEJ
W URZ─śDZIE GMINY W S┼üUPCY
UL. SIENKIEWICZA 16, 62 – 400 S┼üUPCAI . Okre┼Ťlenie stanowiska:


M┼éodszy referent ds. ksi─Ögowo┼Ťci podatkowej
Podleg┼éo┼Ť─ç s┼éu┼╝bowa: Wójt Gminy S┼éupca
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o prac─Ö
Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2017r.


II. Wymagania niezb─Ödne:


1) obywatelstwo polskie,
2) wykszta┼écenie ┼Ťrednie lub wy┼╝sze o odpowiedniej specjalno┼Ťci umo┼╝liwiaj─ůce wykonywanie zada┼ä na stanowisku (preferowane: administracyjne, ekonomiczne),
3) do┼Ťwiadczenie zawodowe - minimum roczny sta┼╝ pracy,
4) pe┼éna zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych i korzystanie z pe┼éni praw publicznych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane
z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia.


III. Wymagania dodatkowe:


1) preferowane osoby ze stażem pracy na podobnym stanowisku i wykształceniem
o profilu ekonomicznym (rachunkowo┼Ť─ç i finanse, podatki),
2) znajomo┼Ť─ç ustaw, w szczególno┼Ťci: „Ordynacja podatkowa”, ustawa o podatkach
i op┼éatach lokalnych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowo┼Ťci, ustawa o op┼éacie skarbowej, kodeks post─Öpowania administracyjnego,
3) bardzo dobra znajomo┼Ť─ç obs┼éugi komputera (w tym pakietu MS Office, poczty elektronicznej, internetu), urz─ůdze┼ä biurowych i programów komputerowych
w zakresie ksi─Ögowo┼Ťci podatkowej,
4) umiej─Ötno┼Ť─ç interpretacji i stosowania obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa,
5) niekaralno┼Ť─ç za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy
o odpowiedzialno┼Ťci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
6) predyspozycje osobowo┼Ťciowe: odpowiedzialno┼Ť─ç, obowi─ůzkowo┼Ť─ç, systematyczno┼Ť─ç, terminowo┼Ť─ç, odporno┼Ť─ç na stres, samodzielno┼Ť─ç, umiej─Ötno┼Ť─ç rozwi─ůzywania problemów oraz skutecznej komunikacji,
7) prawo jazdy kat. B.


IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


1) przyjmowanie deklaracji podatku od ┼Ťrodków transportowych,
2) egzekwowanie terminowego sk┼éadania deklaracji podatkowych oraz kontrola rzetelno┼Ťci sk┼éadanych deklaracji podatku od ┼Ťrodków transportowych,
3) dokonywanie wymiaru oraz zmian wymiaru podatku od ┼Ťrodków transportowych,
4) bie┼╝─ůce ksi─Ögowanie wp┼éat podatków,
5) ewidencja opłaty skarbowej,
6) terminowe sporz─ůdzanie sprawozda┼ä miesi─Öcznych, kwartalnych i rocznych (Rb 27S)
w programie BESTIA SJO oraz strat bud┼╝etowych,
7) prowadzenie spraw zwi─ůzanych z odroczeniem, roz┼éo┼╝eniem na raty i umorzeniem nale┼╝no┼Ťci podatkowych oraz prowadzenie rejestru tych spraw,
8) kontrola i rozliczanie druków ┼Ťcis┼éego zarachowania (kwitariuszy b─Öd─ůcych
w posiadaniu so┼étysów),
9) przygotowywanie dokumentów do obliczenia wynagrodzenia z tyt. inkaso so┼étysów,
10) obs┼éuga aplikacji SHRIMP i SRPP oraz programów komputerowych: WIP+, POST+, POGRUN+,
11) prowadzenie postępowań w sprawie pomocy publicznej udzielanej przez gminę,
12) prowadzenie postępowań w sprawie nadpłat,
13) wydawanie za┼Ťwiadcze┼ä o niezaleganiu lub stwierdzaj─ůcych stan zaleg┼éo┼Ťci,
14) przeprowadzanie kontroli podatkowych na terenie gminy Słupca,
15) miesi─Öczne uzgadnianie ze stanowiskiem ds. ksi─Ögowo┼Ťci bud┼╝etowej wp┼éywów
z podatków i op┼éaty skarbowej,
16) przygotowanie projektów uchwa┼é podatkowych w zakresie podatku od ┼Ťrodków transportowych,
17) opracowywanie danych do projektu bud┼╝etu w zakresie planu dochodów i wydatków zgodnie z powierzonym zakresem obowi─ůzków,
18) zast─Öpowanie pracownika ds. wymiaru podatku w czasie jego nieobecno┼Ťci.


V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:


1) praca jednozmianowa w Urzędzie Gminy w Słupcy,
2) przeci─Ötna tygodniowa norma czasu pracy w 5 – dniowym tygodniu pracy wynosi 40
godzin,
3) dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godzin w miesi─Öcznym okresie rozliczeniowym,
4) praca w siedzibie urz─Ödu,
5) miejsce pracy w budynku bez windy, stanowisko pracy na parterze w pomieszczeniu
niedostosowanym do wózków inwalidzkich,
6) praca biurowa z monitorem ekranowym.


VI. W miesi─ůcu styczniu 2017r. wska┼║nik zatrudnienia osób niepe┼énosprawnych
w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej osób niepe┼énosprawnych, by┼é ni┼╝szy ni┼╝ 6%.


VII. Wymagane dokumenty i o┼Ťwiadczenia:


1) list motywacyjny,
2) ┼╝yciorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o prac─Ö (wg za┼é─ůczonego wzoru),
4) o┼Ťwiadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe
(wg za┼é─ůczonego wzoru),
5) o┼Ťwiadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wg za┼é─ůczonego wzoru),
6) o┼Ťwiadczenie kandydata o wyra┼╝eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji (wg za┼é─ůczonego wzoru),
7) kserokopie dokumentów potwierdzaj─ůcych wykszta┼écenie i kwalifikacje zawodowe,
8) kserokopie ┼Ťwiadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzaj─ůcych do┼Ťwiadczenie zawodowe,
9) kserokopia dokumentu potwierdzaj─ůcego to┼╝samo┼Ť─ç oraz potwierdzaj─ůca uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B,
10) kandydat, która zamierza skorzysta─ç z uprawnie┼ä, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorz─ůdowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 902) kopi─Ö dokumentu potwierdzaj─ůcego niepe┼énosprawno┼Ť─ç,
11) inne dokumenty potwierdzaj─ůce zadeklarowane uprawnienia, kwalifikacje
i umiej─Ötno┼Ťci.


VIII. Termin i miejsce sk┼éadania dokumentów:


Osoby zainteresowane udzia┼éem w rekrutacji prosimy o sk┼éadanie wymaganych dokumentów osobi┼Ťcie w Urz─Ödzie Gminy w S┼éupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S┼éupca lub poczt─ů na adres Urz─Ödu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. ksi─Ögowo┼Ťci podatkowej
w Urz─Ödzie Gminy w S┼éupcy” w terminie do dnia 3 marca 2017r. do godz. 15.30.


Aplikacje, które wp┼éyn─ů do Urz─Ödu po wy┼╝ej okre┼Ťlonym terminie nie b─Öd─ů rozpatrywane.


IX. Dodatkowe informacje


Osoby, które spe┼éni─ů niezb─Ödne wymagania okre┼Ťlone w og┼éoszeniu o naborze zostan─ů telefonicznie poinformowane o dalszym post─Öpowaniu w ramach procedury naboru.


Informacja o wyniku naboru b─Ödzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy S┼éupca (www.ug.slupca.samorzady.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urz─Ödu Gminy w S┼éupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62 – 400 S┼éupca.Wójt Gminy S┼éupca
/-/ Gra┼╝yna Kazu┼Ť


Słupca, dnia, 17.02.2017r.


KM/KM

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC45.5 KB POBIERZKwestionariusz osobowy17.02.2017 14:0844
?13.3 KB POBIERZO┼Ťwiadczenie - niekaralno┼Ť─ç (dyscyplina)17.02.2017 14:0944
.DOC22.5 KB POBIERZO┼Ťwiadczenie o niekaralno┼Ťci17.02.2017 14:0940
?13.3 KB POBIERZO┼Ťwiadczenie - ochrona danych osobowych17.02.2017 14:1040

Autor : W├│jt Gminy S┼éupca
Zredagowa┼é(a) : Tomasz Gniewkowski
Data wprowadzenia : 2017-02-17 14:07:52
Data ostatniej modyfikacji : 17.02.2017 14:29
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 731

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Gniewkowski  17.02.2017 14:10poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Tomasz Gniewkowski  17.02.2017 14:07poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 1904201