Urz膮d Gminy » Organizacje pozarz膮dowe
Og艂oszenie W贸jta Gminy S艂upca z dnia 24 pa藕dziernika 2017 rokuNa podstawie §3 ust. 1 uchwa艂y nr XLVII/254/10 Rady Gminy S艂upca z dnia 29.10.2010 roku w sprawie okre艣lenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci statutowych tych organizacji.
og艂aszaprzeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu wspó艂pracy z tymi organizacjami.
1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii nad projektem programu wspó艂pracy Gminy S艂upca z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2018, który stanowi za艂膮cznik do niniejszego og艂oszenia.
2. Przedmiotem konsultacji jest w szczególno艣ci projekt programu wspó艂pracy Gminy S艂upca z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.
3. Konsultacje rozpoczynaj膮 si臋 od dnia 24 pa藕dziernika 2017 r. i trwaj膮 do dnia 2 listopada 2017 roku.
4. Konsultacje odbywa膰 si臋 b臋d膮 poprzez:
– podanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Gminy S艂upca projektu programu o wspó艂pracy Gminy S艂upca z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego,
– spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarz膮dowych, które odb臋dzie si臋 w dniu 2 listopada 2017 o godz. 11.00 w sali posiedze艅 Urz臋du Gminy w S艂upcy.
5.Opinie nale偶y sk艂ada膰 w formie elektronicznej na adres e-mail:  radagminy@gmina.slupca.pl   lub w formie papierowej bezpo艣rednio w sekretariacie Urz臋du Gminy w S艂upcy.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?96.1 KB POBIERZ Roczny Program Wsp贸艂pracy Gminy S艂upca z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmi24.10.2017 15:4318
.DOC32 KB POBIERZ Formularz zg艂aszania opinii do projektu programu projektu programu wsp贸艂pracy G24.10.2017 15:4319

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Adam Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2017-10-24 15:41:57
Data ostatniej modyfikacji : 24.10.2017 15:41
Liczba wy艣wietle艅 : 37licznik odwiedzin: 1900909