Aktualno艣ci » Og艂oszenia urz臋dowe
Owieszczenie
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Spe艂niaj膮c wymóg art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji
o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.), Wójt Gminy S艂upca zawiadamia, 偶e:
1) w zwi膮zku z wydaniem przez Samorz膮dowe Kolegium Odwo艂awcze w Koninie decyzji nr SKO-ZP-4160/157/2017 z dnia 31.10.2017r. uchylaj膮cej decyzj臋 Wójta Gminy S艂upca z dnia 22 czerwca 2017 roku Nr O艢.6220.18.2015 i przekazuj膮cej spraw臋 do ponownego rozpatrzenia, toczy si臋 post臋powanie w sprawie.
Z dokumentacj膮 sprawy spo艂ecze艅stwo mo偶e zapozna膰 si臋 w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy, ul. Sienkiewicza 16 pok. 23 oraz sk艂ada膰 ewentualne wnioski i uwagi. Wnioski i uwagi mo偶na sk艂ada膰 w formie pisemnej, ustnej do protoko艂u lub za pomoc膮 艣rodków komunikacji elektronicznej.  
2) z uwagi na trwaj膮ce post臋powanie wyja艣niaj膮ce, post臋powanie administracyjne dotycz膮ce wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na przetwarzaniu odpadów innych ni偶 niebezpieczne na dz. nr 774 obr臋b Kotunia, gm. S艂upca, woj. wielkopolskie, nie zostanie za艂atwione w terminie.
Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257) ustala si臋 nowy termin za艂atwienia sprawy, tj. do dnia 20 lutego 2018r.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje si臋 za dor臋czone po up艂ywie 14 dni od dnia publicznego og艂oszenia niniejszego zawiadomienia.
Zawiadomienie zosta艂o zamieszczone na stronie internetowej www.gmina.slupca.pl, BIP Urz臋du, tablicy og艂osze艅 w siedzibie Urz臋du Gminy w S艂upcy oraz tablicy og艂osze艅 so艂ectwa Kotunia.

Autor : W贸jt Gminy S艂upca - Gra偶yna Kazu艣
Zredagowa艂(a) : Adam Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2017-12-20 09:00:36
Data ostatniej modyfikacji : 20.12.2017 09:00
Liczba wy艣wietle艅 : 25

Redaktor  Data modyfikacji 
Adam Wawrzyniak  20.12.2017 09:01poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 1900896