Informacje og贸lne

Urz膮d Gminy S艂upca

 


Niniejsza strona jest oficjaln膮 stron膮 Biuletynu Informacji Publicznej Urz臋du Gminy w S艂upcy. Informacje na niej zgromadzone publikowane s膮 w my艣l Ustawy o dost臋pie do informacji publicznej. Ze wzgl臋du na sposób i tryb publikowania informacji i stosunkowo d艂ugi czas gromadzenia danych w biuletynie, wszelkie informacje publiczne dost臋pne s膮 do czasu ich elektronicznego opublikowania w siedzibie Urz臋du Gminy w S艂upcy w godzinach urz臋dowania.

Gmina po艂o偶ona jest we wschodniej cz臋艣ci woj. wielkopolskiego, w ca艂o艣ci w dorzeczu rzeki Warty, w zlewni rzeki Meszny. Od wschodu, po艂udnia i pó艂nocy gmina otacza miasto S艂upc臋.
Administracyjnie gmina nale偶y do powiatu s艂upeckiego, granicz膮c z nast臋puj膮cymi gminami:


od pó艂nocy - z gminami Ostrowite i Powidz


od wschodu - z gminami Kazimierz Biskupi i Golina


od po艂udnia - z gmin膮 L膮dek


od zachodu - z gmin膮 Strza艂kowo


Powierzchnia gminy wynosi 14.493 ha, w tym u偶ytki rolne zajmuj膮 11.477 ha, a tereny le艣ne i zadrzewione - tylko 676 ha. Na uwag臋 zas艂uguje du偶a powierzchnia wód - 460 ha.
Ogromn膮 wi臋kszo艣膰, bo a偶 85,6% powierzchni gminy stanowi膮 tereny b臋d膮ce w艂asno艣ci膮 osób fizycznych. Do Skarbu Pa艅stwa nale偶y 13,2% gruntów.
Rze藕ba terenu gminy jest urozmaicona dzi臋ki licznym wodom i ró偶nicom w wysoko艣ci nad poziomem morza. Pó艂nocna cz臋艣膰 gminy wraz z Jeziorem Powidzkim znajduje si臋 w Rynnie Powidzko-Wilczy艅skiej, po艂o偶onej na Wysoczy藕nie Gnie藕nie艅skiej. Teren przyleg艂y do rynny jest bardzo urozmaicony - wyst臋puj膮 tu liczne pagórki morenowe, wysoczyzny morenowe p艂askie oraz pola sandrowe, towarzysz膮ce morenom czo艂owym zlodowacenia ba艂tyckiego, stadia艂u pozna艅skiego.


 


Na wschód od Rynny Powidzko-Wilczy艅skiej rozci膮ga si臋 subregion zwany Równin膮 Kleczewsk膮. Jest to wysoczyzna morenowa p艂aska, zbudowana z glin i piasków o deniwelacjach 5-10 m. Na równinie tej znajduj膮 si臋 wyspy wysoczyznowe moreny pagórkowatej, których wysoko艣膰 dochodzi do 155 m n.p.m.
Po艂udniowa cz臋艣膰 gminy po艂o偶ona jest na obszarze Równiny Wrzesi艅skiej, wykszta艂conej w postaci sandru powidzkiego i sandru towarzysz膮cemu strefie marginalnej Pagórków Powidzko-Wrzesi艅skich. Sandry te dzieli dolina rzeki Meszny.


 


Wi臋cej informacji dost臋pnych jest pod poni偶szym linkiem: 


 

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1900648