Aktualno艣ci
Wybory 艂awnik贸w 2012-2015

Wybory 艂awnik贸w do s膮d贸w na kadencj臋 2012-2015
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s膮d贸w powszechnych (ostatnia zmiana z 15 kwietnia 2011r) Biuro Rady informuje, 偶e w terminie do dnia 30 czerwca 2011r. nale偶y zg艂asza膰 kandydat贸w na 艂awnik贸w do S膮d贸w powszechnych. Nast臋pnie w terminie najp贸藕niej do ko艅ca pa藕dziernika 2011 r. Rada Gminy dokona wyboru jednej osoby do: S膮du Rejonowego w S艂upcy.

Kandydata na 艂awnika zg艂aszaj膮 Radzie Gminy: prezesi s膮d贸w, stowarzyszenia, organizacje zwi膮zkowe, organizacje pracodawc贸w oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepis贸w prawa, z wy艂膮czeniem partii politycznych oraz co najmniej聽pi臋膰dziesi臋ciu obywateli maj膮cych czynne prawo wyborcze zamieszkuj膮cych stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
Druki zg艂osze艅 kandydat贸w na 艂awnik贸w mo偶na otrzyma膰 w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy pok.20 lub na stronie internetowej Gminy. Informacji w powy偶szej sprawie udziela pracownik Biura Rady - Najdzi艅ska Sylwia pok. Nr 20 , tel. 63 276-36-76 od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 7.30. do 15.30.

艁AWNIKIEM MO呕E BY膯 WYBRANY TEN, KTO:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe艂ni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. uko艅czy艂 30 lat,
4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczy艂 70 lat,
6. jest zdolny, ze wzgl臋du na stan zdrowia, do pe艂nienia obowi膮zk贸w 艂awnika,
7. posiada co najmniej wykszta艂cenie 艣rednie.

艁AWNIKAMI NIE MOG膭 BY膯:

1. osoby zatrudnione w s膮dach powszechnych i innych s膮dach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodz膮ce w sk艂ad organ贸w ,od kt贸rych orzeczenia mo偶na 偶膮da膰 skierowania sprawy na drog臋 post臋powania s膮dowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj膮ce stanowiska zwi膮zane ze 艣ciganiem przest臋pstw i wykrocze艅,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. duchowni,
6. 偶o艂nierze w czynnej s艂u偶bie wojskowej,
7. funkcjonariusze S艂u偶by Wi臋ziennej,
8. radni gminy, kt贸ra dokonuje wyboru 艂awnik贸w,


NIE MO呕NA BY膯 艁AWNIKIEM JEDNOCZE艢NIE W WI臉CEJ NI呕 JEDNYM S膭DZIE.

Zg艂oszenia kandydat贸w na 艂awnik贸w dokonuje si臋 na podstawie karty zg艂oszenia. Uprawnion膮 do sk艂adania wyja艣nie艅 w sprawie zg艂oszenia kandydata na 艂awnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na tej li艣cie. Zg艂oszenia kandydat贸w , kt贸re wp艂yn臋艂y do rady gminy po 30 czerwca br., a tak偶e zg艂oszenia , kt贸re nie spe艂niaj膮 wymaga艅 formalnych, pozostawia si臋 bez dalszego biegu. Przywr贸cenie terminu do zg艂oszenia kandydat贸w jest nie dopuszczalne.


Przewodnicz膮cy Rady Gminy
Jerzy Kopczy艅ski

Karta zg艂oszenia kandydata na 艂awnika - kliknij aby pobra膰


Wykaz za艂膮cznik贸w do karty zg艂oszenia kandydata na 艂awnika:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycz膮c膮 zg艂aszanej osoby,
UWAGA: Koszt op艂aty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi kandydat na 艂awnika.

Za艂膮cznik : do wykorzystania

druk zapytania o udzielenie informacji o osobie kandydata na 艂awnika: kliknij aby pobra膰

2) o艣wiadczenie kandydata , 偶e nie jest prowadzone przeciwko niemu post臋powanie o przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub przest臋pstwo skarbowe ,

Za艂膮cznik: kliknij aby pobra膰

3) o艣wiadczenie kandydata , 偶e nie jest lub nie by艂 pozbawiony w艂adzy rodzicielskiej, a t tak偶e ,偶e w艂adza rodzicielska nie zosta艂a mu ograniczona ani zawieszona,
Za艂膮cznik : kliknij aby pobra膰

4) dodatkowe o艣wiadczenie kandydata o posiadaniu pe艂ni praw cywilnych i obywatelskich,
Za艂膮cznik : klknij aby pobra膰

5) za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia , wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej , stwierdzaj膮ce brak przeciwwskaza艅 do wykonywania funkcji 艂awnika.

UWAGA: Koszt op艂aty za badania lekarskie i za wystawienie za艣wiadczenia lekarskiego ponosi kandydat na 艂awnika.
Za艂膮czniki: Wz贸r za艣wiadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na 艂awnika: kliknij aby pobra膰

6) list臋 os贸b , zawieraj膮ca imi臋 (imiona), nazwisko , numer ewidencyjny PESEL, miejsce sta艂ego zamieszkania i w艂asnor臋czny podpis ka偶dej z pi臋膰dziesi臋ciu os贸b zg艂aszaj膮cych kandydata w przypadku zg艂oszenia przez obywateli,
Za艂膮czniki
Wz贸r listy os贸b zg艂aszaj膮cych kandydata na 艂awnika: kliknij aby pobra膰
7) aktualny odpis z Krajowego Rejestru S膮dowego albo odpis lub za艣wiadczenie potwierdzaj膮cego wpis do innego w艂a艣ciwego rejestru lub ewidencji dotycz膮ce stowarzyszenia , innej organizacji spo艂ecznej lub zawodowej dokonuj膮cej zg艂oszenie kandydata,

UWAGA:
1) Za艂膮cznik nale偶y do艂膮czy膰 do karty zg艂oszenia kandydata na 艂awnika tylko w przypadku, gdy podmiotem zg艂aszaj膮cym kandydata jest stowarzyszenie albo inna organizacja spo艂eczna lub zawodowa

2) Koszt op艂aty za wydanie aktualnego odpisu albo za艣wiadczenia z w艂a艣ciwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, kt贸rego dotyczy odpis lub za艣wiadczenie.

8) 2 zdj臋cia kt贸re nale偶y dostarczy膰 w kopercie , a na ich odwrocie wpisa膰 imi臋 i nazwisko.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju s膮d贸w powszechnych - kliknij aby pobra膰

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1902345