Prawo lokalne » Uchwa艂y
2012

Uchwa艂a Nr XVI/112/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku.
w sprawie przystapienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla obr臋b贸w geodezyjnych Dr膮偶na ,J贸zefowo,Korwin,Koszuty, Koszuty-Parcele, M艂odojewo oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci w obr臋bie geodezyjnym Koszuty-Parcele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/113/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku.
w sprawie do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla obr臋b贸w geodezyjnych G贸艂kowo , K膮ty, Kotunia ,Wierzbno i Wierzbocice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/114/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/115/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/116/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku.
w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zaj臋ciowej w Wierzbocicach oraz nadaniu mu Statutu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/117/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku.
w sprawie sprostowania b艂臋d贸w pisarskich w uchwale Nr XIV/92/11 Rady Gminy S艂upca z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwa艂y Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2011 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/118/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upcana rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/119/2012 z dnia 28 marca 2012 roku.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/120/2012 z dnia 28 marca 2012 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie Gminy S艂upca 艣rodk贸w stanowi膮cych fundudz so艂ecki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/121/2012 z dnia 28 marca 2012 roku.
w sprawie: zmian w Statucie Zwi膮zku Gmin Regionu S艂upeckiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/122/2012 z dnia 28 marca 2012 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Gminy S艂upca nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w obr臋bie Koszuty - Parcele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/123/2012 z dnia 28 marca 2012 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Piotrowice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/124/2012 z dnia 28 marca 2012 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Gminy S艂upca nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w obr臋bie M艂odojewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/125/2012 z dnia 28 marca 2012 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowosci Kotunia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/126/2012 z dnia 28 marca 2012 roku.
w sprawie Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy S艂upca w roku 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/127/2012 z dnia 28 marca 2012 roku.
w sprawie sprostowania b艂臋d贸w pisarskich w uchwale Nr XV/109/11 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2012 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/128/2012 z dnia 28 marca 2012 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do budzetu Gminy S艂upca na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/129/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku.
w sprawie zwolnienia z obowi膮zku i obni偶enia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 dydaktycznych dla dyrektor贸w szk贸艂 podstawowych,gimnazj贸w i przedszkoli oraz ustalenia wymiaru godzin dla pedagoga szkolnego,logopedy szkolnego,psychologa szkolnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/130/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku.
w sprawie pn."Pomoc dla sze艣ciolatka"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/131/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku.
w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w udzielania pomocy dzieciom, jej formy i zakresu oraz trybu postepowania w ramach programu pn."Pomoc dla szcze艣ciolatka"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/132/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Statutu Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/133/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a XIX/134/12 z dnia 6 czerwca 2012 roku.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Wilczna
Wi臋cej »
Uchwa艂a XIX/135/12 z dnia 6 czerwca 2012 roku.
w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowo艣ci Cienin Zaborny
Wi臋cej »
Uchwa艂a XIX/136/12 z dnia 6 czerwca 2012 roku.
w sprawie zmiany uchwa艂y dotycz膮cej ustalenia op艂at za 艣wiadczenia udzielone przez przedszkola
Wi臋cej »
Uchwa艂a XIX/137/12 z dnia 6 czerwca 2012 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Piotrowice
Wi臋cej »
Uchwa艂a XIX/138/12 z dnia 6 czerwca 2012 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a XIX/139/12 z dnia 6 czerwca 2012 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za rok 2011 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XIX/140/12 z dnia 6 czerwca 2012 roku.
w sprawie absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a XX/141/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku.
w sprawie przyj臋cia strategii rozwi膮zywania problem贸w spo艂ecznych dla Gminy S艂upca na lata 2012-2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a XX/142/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci M艂odojewo - Parcele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XX/143/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a XX/144/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku.
w sprawie wyznaczenia podmiotu w艂膮sciwego do realizacji zada艅 organu administracj publicznej z zakresu wspierania rodziny
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXI/145/12 z dnia 7 sierpnia 2012 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2012 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXI/146/12 z dnia 7 sierpnia 2012 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXI/147/12 z dnia 7 sierpnia 2012 roku.
w sprawie przystapienia do realizacji projektu pt."Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczni贸w klas I- III szk贸艂 podstawowych Gminy S艂upca".
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXII/148/12 z dnia 29 sierpnia 2012 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Wierzbno
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXII/149/12 z dnia 29 sierpnia 2012 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Piotrowice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXII/150/12 z dnia 29 sierpnia 2012 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci gruntowej , po艂o偶onej w miejscow艣ci Wierzbno.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXII/151/12 z dnia 29 sierpnia 2012 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Marcewek
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXII/152/12 z dnia 29 sierpnia 2012 roku.
w sprawie zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Wierzbno.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXII/153/12 z dnia 29 sierpnia 2012 roku.
w sprawie podzia艂u So艂ectwa K膮ty i w艂膮czenia p艂贸nocnej cz臋艣ci wsi K膮ty do So艂ectwa Kotunia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXII/154/12 z dnia 29 sierpnia 2012 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy Slupca na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXII/155/12 z dnia 29 sierpnia 2012 roku.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2012- 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIII/156/12 z dnia 28 wrze艣nia 2012 roku.
w sprawie powo艂ania i ustalenia przedmiotu dzia艂ania dora藕nej Komisji Statutowej Rady Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIII/157/12 z dnia 28 wrze艣nia 2012 roku.
w sprawie podzia艂u na okr臋gi wyborcze, okre艣lenia ich granic i numer贸w oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okr臋gach wyborczych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIII/158/12 z dnia 28 wrze艣nia 2012 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Marcewek
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIII/159/12 z dnia 28 wrze艣nia 2012 roku.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2012 - 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIII/160/12 z dnia 28 wrze艣nia 2012 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIV/161/12 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 roku.
w sprawie podzia艂u Gminy S艂upca na okr臋gi wyborcze, okre艣lenia ich granic i numer贸w oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okr臋gach wyborczych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIV/162/12 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Pokoje.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIV/163/12 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 roku.
w sprawie przyst膮pienia Gminy S艂upca do Porozumienia o Wsp贸艂pracy dot.Realizacji Lokalnej Strategii na Rzecz Rozwoju Trzeciego Sektora w Powiecie S艂upeckim.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIV/164/12 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do budzetu Gminy S艂upca na rok 2012.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIV/165/12 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 roku.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Wierzbno.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXIV/166/12 z dnia 24 pa藕dziernika 2012 roku.
w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpad贸w komunalnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXV/167/12 z dnia 21 listopdada 2012 roku.
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowo艣ci Piotrowice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXV/168/12 z dnia 21 listopdada 2012 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Grobla.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/169/12 z dnia 21 listopdada 2012 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Borki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXV/170/12 z dnia 21 listopada 2012 roku.
w sprawie podatku rolnego na obszarze Gminy S艂upca na 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/171/12 z dnia 21 listopdada 2012 roku.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2013 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXV/172/12 z dnia 21 listopada 2012 roku.
w sprawie wysoko艣ci stawek od nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/173/12 z dnia 21 listopada 2012 roku.
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy dla cel贸w podatkowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/174/12 z dnia 21 listopada 2012 roku.
w sprawie wsp贸艂pracy Gminy S艂upca z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXV/175/12 z dnia 21 listopada 2012 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/176/12 z dnia 21 listopada 2012 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia mi臋dzygminnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/177/12 z dnia 5 grudnia 2012 roku.
w sprawie metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej op艂aty na terenie gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/178/12 z dnia 5 grudnia 2012 roku.
w sprawie terminu cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie op艂atami komunalnym.i
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/179/12 z dnia 5 grudnia 2012 roku.
wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/180/12 z dnia 5 grudnia 2012 roku.
w sprawie okreslenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXVI/181/12 z dnia 5 grudnia 2012 roku.
w sprawie: poboru podatk贸w w drodze inkasa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/182/12 z dnia 5 grudnia 2012 roku.
w sprawie okre艣lenia zasad przyznawania diet przewodnicz膮cemu organ贸w wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/183/12 z dnia 5 grudnia 2012 roku.
w sprawie nadania statutu Gminnemu O艣rodkowi Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/184/12 z dnia 5 grudnia 2012 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2012
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXVII/185/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2013 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXVII/186/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku.
w sprawie uchwa艂y Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na 2013 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXVII/187/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa K膮ty
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXVII/188/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Kotunia
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXVII/189/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku.
w sprawie utworzenia sta艂ych obwod贸w g艂osowania oraz ustalenia ich numer贸w i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXVII/190/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku.
w sprawie planu pracy Rady Gminy S艂upca na 2013 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXVII/191/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXVII/192/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bud偶etu i Finans贸w oraz Rolnictwa na 2013 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXVII/193/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji, O艣wiaty,Kultury,Spraw Socjalnych i Bezpiecze艅stwa Publicznego na 2013 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXVII/194/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na rok 2012.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXVII/195/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu na dofinansowanie realizacji zadania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1902352