Prawo lokalne » Zarz膮dzenia
2012

Zarz膮dzenie Nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012 roku
W sprawie ustalenia symboli literowych stanowi膮cych oznaczenie nazwy kom贸rek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku
W sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2012 z dnia 3 stycznia 2012 roku
W sprawie ustalenia normy zu偶ycia paliwa do samochodu s艂u偶bowego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Przebudowa drogi gminnej w m. Bielawy".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku
W sprawie zapewnienia okular贸w koryguj膮cych wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposa偶onych w monitory ekranowe.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku
W sprawie: powo艂ania komisji do oceny ofert nap艂ywaj膮cych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zada艅 publicznych Gminy S艂upca na rok 2012.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2012 z dnia 3 lutego 2012 roku
W sprawie og艂oszenia wynik贸w konkursu na wsparcie realizacji zada艅 publicznych Gminy S艂upca na rok 2012.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2012 z dnia 7 lutego 2012 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2012 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku
W sprawie rozdzia艂u 艣rodk贸w na wsparcie realizacji zada艅 publicznych Gminy S艂upca na rok 2012.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Remonty dr贸g gminnych o nawierzchni t艂uczniowej na terenie Gminy S艂upca".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Przebudowa drogi gminnej Dr膮偶na-Nowa Wie艣 odcinki A i B"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2012 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku
W sprawie wykonania bud偶etu gminy za IV kwarta艂 2011 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2012 z dnia 12 marca 2012 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2012 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2012 z dnia 16 marca 2012 roku
W sprawie: sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy za 2011 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury, informacji o stanie mienia jednostki samorz膮du terytorialnego, informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remonty dr贸g gminnych o nawierzchni bitumicznej".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2012 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku
W sprawie ustalenia imiennych identyfikator贸w osobowych pracownik贸w Urz臋du Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku
W sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urz臋du Gminy w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku
W sprawie przed艂u偶enia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Opactwie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku
W sprawie przed艂u偶enia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Cieninie Zabornym.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku
W sprawie przed艂u偶enia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Piotrowicach.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na rok 2012.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2012 z dnia 7 maja 2012 roku
W sprawie przed艂u偶enia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Cieninie Ko艣cielnym.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2012 z dnia 7 maja 2012 roku
W sprawie przed艂u偶enia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Koszutach.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2012 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2012 z dnia 8 maja 2012 roku
W sprawie przyznania nagr贸d dla pracownik贸w Biblioteki Publicznej Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2012 z dnia 10 maja 2012 roku
W sprawie og艂oszenia naboru kandydat贸w na wolne stanowisko urz臋dnicze.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2012 z dnia 10 maja 2012 roku
W sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko urz臋dnicze: Kierownik Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2012 z dnia 10 maja 2012 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2012 z dnia 11 maja 2012 roku
W sprawie przed艂u偶enia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Kotuni.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2012 z dnia 11 maja 2012 roku
W sprawie przed艂u偶enia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej w Cieninie Zabornym.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2012 z dnia 29 maja 2012 roku.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2012 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2012 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku
W sprawie powo艂ania Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku
W sprawie upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku.
W sprawie upowa偶nienia dla Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku
W sprawie upwa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku
W sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej do podejmowania dzia艂a艅 wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych i 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku
W sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy do wydawania decyzji potwierdzaj膮cych prawo do 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej, 艣wiadczeniobiorcom innym ni偶 ubezpieczeni, zamieszka艂ym na terenie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku
W sprawie wykonania bud偶etu gminy za i kwarta艂 2012 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku
W sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu Gminy S艂upca za 2011 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "przebudowa drogi gminnej w m. Cienin Zaborny".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci - lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym 4-lokalowym, przeznaczonego do sprzeda偶y na rzecz najemcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku
W sprawie upowa偶nienia dla pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2012 z dnia 12 czerwca 2012 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2012 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku
W sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych z mieszka艅cami so艂ectwa KOTUNIA i so艂ectwa K膭TY w przedmiocie zmiany granic so艂ectwa KOTUNIA i K膭TY.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku
W sprawie upowa偶nienia dla pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca przeznaczonych do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Dr膮偶na, dz. nr 76."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku
W sprawie powo艂ania komisji konkurowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko pracownika socjalnego do realizacji projektu "Kwalifikacje atutem w pracy" oraz na stanowisko asusyenta rodziny do realizacji projektu "Kwalifikacje atutem w pracy".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku
W sprawie wyra偶enia woli przyst膮pienia Gminy S艂upca do realizacji Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki na lata 2007-2013 wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy do przeprowadzenia procedury projektu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/2012 z dnia 9 lipca 2012 roku
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/2012 z dnia 9 lipca 2012 roku
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku
W sprawie og艂oszenia naboru kandydat贸w na wolne stanowisko urz臋dnicze.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku
W sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko urz臋dnicze ds. obs艂ugi organ贸w gminy i samorz膮d贸w wiejskich.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2012 z dnia 19 lipca 2012 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2012 z dnia 30 lipca 2012 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu na 2012 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 roku
W sprawie powo艂ania Pe艂nomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 roku
W sprawie zmiany sk艂adu komisji przetargowej powo艂anej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Dr膮偶na, dz. nr 76".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 roku
W sprawie og艂oszenia przetargu oraz ustalenia regulaminu pierwszych przetarg贸w ustnych nieograniczonych na zbycie dzia艂ek po艂o偶onych w miejscowo艣ci Dr膮偶na oraz Cienin Zaborny.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku
W sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 100/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci minimalnych stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w dzier偶aw臋.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku
W sprawie informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy za pierwsze p贸艂rocze 2012 roku, kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w dzier偶aw臋.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69a/2012 z dnia 12 wrze艣nia 2012 roku
W sprawie powo艂ania komisji stypendialnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/2012 z dnia 14 wrze艣nia 2012 roku.
W sprawie opracowania materia艂贸w planistycznych oraz za艂o偶enia przyjete do opracowania projektu bud偶etu na 2013 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/2012 z dnia 21 wrze艣nia 2012 roku
W sprawie og艂oszenia przetargu i przyjecia regulaminu w sprawie przeprowadzenia przetarg贸w ustnych nieograniczonych na oddanie w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/2012 z dnia 21 wrze艣nia 2012 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu niograniczonego pn.: Zakup i dostawa w臋gla kamiennego oraz mia艂u w臋glowego na potrzeby Gminy S艂upca w okresie grzewczym 2012/2013.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/2012 z dnia 21 wrze艣nia 2012 roku.
W sprawie przeprowadzenia Kontroli Zarz膮dczej w Urz臋dzie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/2012 z dnia 21 wrze艣nia 2012 roku
W sprawie upowa偶nienia Pana Paw艂a Kami艅skiego do przeprowadzenia kontroli w Urz臋dzie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/2012 z dnia 25 wrze艣nia 2012 roku
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/2012 z dnia 4 pa藕dziernika 2012 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczni贸w klas I-III w Szko艂ach Podstawowych Gm. S艂upca oraz nadania jej Regulaminu pracy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/2012 z dnia 4 pa藕dziernika 2012 roku
W sprawie upowa偶nienia Sekretarza Gminy do przyjmowania, przechowywania i wst臋pnej analizy o艣wiadcze艅 maj膮tkowych oraz o艣wiadcze艅 o prowadzeniu dzia艂alno艣ci gospodarczej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 78/2012 z dnia 8 pa藕dziernika 2012 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowo艣ci Kowalewo Opactwo."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 79/2012 z dnia 8 pa藕dziernika 2012 roku
W sprawie zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy w S艂upcy".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 80/2012 z dnia 8 pa藕dziernika 2012 roku
w sprawie.powo艂ania Zespo艂u Projektowego do realizacji projeku systemowego pt. "Indywidualizacja procesu naucz膮nia i wychowania uczni贸w klas I-III w Szko艂ach Podstawowych Gm. S艂upca", w ramach Programu operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Priorytetu IX, poddzia艂ania 9.1.2 Wyr贸wny艂anie szans edukacyjnych uczni贸w z grup o utrudnionym dost臋pie do edukacji oraz zmniejszenie r贸偶nic w jako艣ci us艂ug edukacyjnych w ramach Dzia艂ania nr 9.1, poddzia艂ania 9.1.2. PO KL Wojew贸dztwa Wielkopolskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 81/2012 z dnia 8 pa藕dziernika 2012 roku
W sprawie wprowadzenia Zak艂adowego Planu Kont w zwi膮zku z realizacj膮 projektu systemowego pn. "lndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczni贸w klas I - III w Szko艂ach Podstawowych Gm. S艂upca, wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 82/2012 z dnia 8 pa藕dziernika 2012 roku
W sprawie ustalenia ceny za arkusz wydruku akt贸w normatywnych i niekt贸rych innych akt贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 83/2012 z dnia 11 pa藕dziernika 2012 roku
W sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2012-2018.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/2012 z dnia 15 pa藕dziernika 2012 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2012 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 85/2012 z dnia 16 pa藕dziernika 2012 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Od艣nie偶anie dr贸g gminnych w sezonie zimowym 2012/2013".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 86/2012 z dnia 26 pa藕dziernika 2012 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2012 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 87/2012 z dnia 29 pa藕dziernika 2012 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Udzielenie i obs艂uga d艂ugoterminowego kredytu bankowego dla Gminy S艂upca przeznaczonego na sfinansowanie zada艅 maj膮tkowych".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 88/2012 z dnia 29 pa藕dziernika 2012 roku
W sprawie og艂oszenia drugich przetarg贸w ustnych nieograniczonych na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowych zabudowanych, po艂o偶onych w miejscowo艣ci Dr膮偶na Gmina S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89/2012 z dnia 31 pa藕dziernika 2012 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu na 2012 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89a/2012 z dnia 29 pa藕dziernika 2012 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2012 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89b/2012 z dnia 29 pa藕dziernika 2012 roku
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2010, Nr 234, Poz. 1536 z po藕n. Zm.), projektu uchwa艂y Rady Gminy S艂upca w sprawie programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozar偶膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie na rok 2013.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 90/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku
W sprawie projektu uchwa艂y bud偶etowej Gminy S艂upca na 2013 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 91/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku
W sprawie projektu uchwa艂y dotycz膮cej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2013-2018.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku
W sprawie og艂oszenia przetargu oraz ustalenia regulaminu pierwszych przetarg贸w ustnych nieograniczonych na zbycie dzia艂ek, po艂o偶onych w miejscowo艣ci Cienien Ko艣cielny.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku
W sprawie og艂oszenia i organizacji Konkursu pn. "Najsmaczniejsza potrawa Wigilijna".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 94/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku
W sprawie wprowadzenia Zak艂adowego Planu Kont w zwi膮zku z realizacj膮 projektu systemowego pn. ,,Systemowe zarz膮dzanie organizacj膮 drog膮 do doskona艂o艣ci JST" wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 95/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu na rok 2012.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 96/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku
W sprawie powo艂ania komisji likwidacji pozosta艂ych 艣rodk贸w trwa艂ych w Urz臋dzie Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 97/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku
W sprawie zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy w S艂upcy"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 98/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku
W sprawie og艂oszenia naboru kandydat贸w na wolne stanowisko urz臋dnicze.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 99/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku
W sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko koordynator ds. sportu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 100/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku
Zmieniaj膮ce zarz膮dzenie nr 19/2009 W贸jta Gminy S艂upca z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia "Regulaminu Wynagradzania Pracownik贸w Urzedu Gminy w S艂upcy".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 101/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku
W sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracownik贸w Urzedu Gminy w S艂upcy oraz Procedury post臋powania w przypadku naruszenia Kodeksu etyki w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 102/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku
W sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarz膮dczej w Gminie S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 103/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku
Wprowadzaj膮ce "Procedur臋 w sprawie zasad i trybu wyznaczania cel贸w oraz monitorowania ich realizacji".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 104/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku
W sprawie wprowadzenia "Procedury zarz膮dzania ryzykiem w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 105/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku
W sprawie wprowadzenia samooceny kontroli zarz膮dczej w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 106/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku
W sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia kontroli rocznej stanu ochrony informacji niejawnych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 107/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku
W sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urz臋du Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 108/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku
W sprawie wykonania bud偶etu Gminy za III kwarta艂 2012r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 109/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2012 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 110/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku
W sprawie zmiany "Regulaminu Wynagradzania Pracownik贸w Urz臋du Gminy w S艂upcy"
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1903571