Prawo lokalne » Zarz膮dzenia
2013

Zarz膮dzenie Nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku
W sprawie ustalenia symboli literowych stanowi膮cych oznaczenie nazwy kom贸rek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku
W sprawie powo艂ania zespolu ds. organizacji imprezy "Do偶ynki Powiatowe 2013"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2013 z dnia 8 stycznia 2013 roku
W sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zada艅 publicznych w gminie S艂upca na rok 2013.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku
W sprawie powo艂ania komisji ds. oceny ofert nap艂ywaj膮cych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zada艅 publicznych Gminy S艂upca na rok 2013.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont cz膮stkowy dr贸g gminnych o nawierzchni t艂uczniowej na ternie gminy S艂upca"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku
W sprawie og艂oszenia wynik贸w otwartego konkursu na wsparcie realizacji zada艅 publicznych Gminy S艂upca na rok 2013.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2013 z dnia 18 lutego 2013 roku
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci, przeznaczonych do oddania w dzier偶aw臋.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2013 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku
W sprawie og艂oszenie wykazu nieruchomo艣ci, przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku
W sprawie umorzenia nale偶no艣ci pieni臋偶nych majacych charakter cywilnoprawny.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2013 z dnia 4 marca 2013 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt. "Remont cz膮stkowy dr贸g gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy S艂upca".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2013 z dnia 8 marca 2013 roku
W sprawie og艂oszenia przetargu oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci 呕elazk贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2013 z dnia 12 marca 2013 roku
W sprawie og艂oszenia przetargu i przyj臋cia regulaminu w sprawie przeprowadzenia przetarg贸w ustnych nieograniczonych na oddanie w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2013 z dnia 12 marca 2013 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2013 rok oraz uchylenia Zarz膮dzenia Nr 9/2013 W贸jta Gminy S艂upca w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na rok 2013 z dnia 27 lutego 2013.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2013 z dnia 15 marca 2013 roku
W sprawie zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy w S艂upcy"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2013 z dnia 19 marca 2013 roku
W sprawie wprowadzenia Zak艂adowego Planu Kont w zwi膮zku z realizacj膮 operacji z zakresu ma艂ych projekt贸w pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowo艣ci Piotrowice gm. S艂upca".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2013 z dnia 19 marca 2013 roku
W sprawie Zak艂adowego Planu Kont w zwi膮zku z realizacj膮 operacji z zakresu ma艂ych projekt贸w pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowo艣ci Niezgoda gm. S艂upca".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2013 z dnia 21 marca 2013 roku
W sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych z mieszka艅cami so艂ectwa Cienin Zaborny w celu wyra偶enia opinii dotycz膮cej mo偶liwo艣ci lokalizacji odnawialnych 藕r贸de艂 energii w obrebie geodezyjnym Cienin Zaborny.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2013 z dnia 21 marca 2013 roku
W sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych z mieszka艅cami so艂ectwa Kowalewo-Opactwo i so艂ectwa Kowalewo-So艂ectwo, w celu wyra偶enia opinii dotycz膮cej mo偶liwo艣ci lokalizacji odnawialnych 藕rode艂 energii w obrebie geodezyjnym Kowalewo-Opactwo, Kowalewo-So艂ectwo.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2013 z dnia 22 marca 2013 roku
W sprawie og艂oszenia przetargu i przyj臋cia regulaminu w sprawie przeprowadzenia i przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzier偶awe nieruchomo艣ci, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminny S艂upca.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2013 z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy za 2012 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury, infomracji o stanie mienia jednostki samorz膮du terytorialnego, informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 roku
W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Kotuni.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 roku
W sprawie wyznaczenia inspektora bezpiecze艅stwa teleintormatycznego i administratora systemu teleinformatycznego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminny na 2013 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wiena publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt. "Remont cz膮stkowy dr贸g gminnych o nawierzchni t艂uczniowej na terenie gminy S艂upca".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku
W sprawie ustalenia symboli literowych stanow膮cych oznaczenie nazwy kom贸rek organizacyjnych i samodzielnych w urz臋dzie Gminy w S艂upcy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadznia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie pzetargu nieograniczonego pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych z terenu Gminy S艂upca".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Remont i termomodernizacja budynk贸w pe艂ni膮cych funkcje spo艂eczno-kulturalne w m. Rozalin i Wola Koszucka - Parcele oraz budynku 艣wietlicy wiejskiej w m. Niezgoda gm. S艂upca"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Urz膮dzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowo艣ciach Cienin Zaborny, G贸艂kowo i Wierzbocice, gm. S艂upca."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku
W sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji dotycz膮cej wykonania bud偶etu gminy S艂upca za I kwarta艂 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku
W sprawie og艂oszenia konkursu fotograficznego pn. "GMINA S艁UPCA W OBIEKTYWIE"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku
W sprawie og艂oszenia i organizacji Konkursu pn. "NAJ艁ADNIEJSZA ZAGRODA W GMINIE S艁UPCA"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2013 z dnia 13.05.2013r.
W sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej wyeksploatowanego sprz臋tu komputerowego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2013 z dnia 13 maja 2013 roku
W sprawie wprowadzenia zmian bud偶etu Gminy na 2013 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2013 z dnia 20.05.2013r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont i termomodernizacja budynk贸w pe艂ni膮cych funkcje spo艂eczno-kulturalne w m. Rozalin i Wola Koszucka - Parcele, gm S艂upca"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2013 z dnia 20 maja 2013 roku
W spraawie zasad przydzielenia pracownikom Urz臋du Gminy w S艂upcy 艣rodk贸w ochrony indywidualnej oraz odzie偶y i obuwia roboczego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2013 z dnia 20 maja 2013 roku
W sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek za jeden kilometr przbiegu samochodu osobowego, motocykla i motoroweru nie b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 pracodawcy dla pracownik贸w Urz臋du gminy w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2013 z dnia 6.06.2013 roku
W sprawie powo艂anie komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa i monta偶 wyposa偶enia sze艣ciu plac贸w zabaw na terenie gminy S艂upca"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2013 z dnia 6.06.2013r.
W sprawie upowa偶nienia pracownik贸w Urz臋du Gminy w S艂upcy do za艂atwienia spraw i podpisywania dokument贸w w imieniu W贸jta Gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 43/2013 z dnia 11.06.2013 r.
W sprawie powo艂anie komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowo艣ci Wola Koszucka Parcele"
Wi臋cej »
Zarzadzenie 44/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.
W sprawie zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy w S艂upca"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2013 z dnia 18 czerwca 2013
W sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 93/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku

Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2013 z dnia 24.06.2013 roku
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa i monta偶 wyposa偶enia sze艣ciu plac贸w zabaw na terenie gminy S艂upca"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2013 z dnia 28.06.2013
W sprawie: zmiany sk艂adu komisji przetargowej powo艂anej Zarz膮dzeniem W贸jta Gminy S艂upca nr 47/2013 z dnia 24.06.2013r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2013 z dnia 2.07.2013 r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego sie o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2013 z dnia 2.07.2013 r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/013 z dnia 2.07.2013r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2013 z dnia 2.07.2013r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/2013 z dnia 2.07.2013 r.
W sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2013 - 2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/2013 z dnia 8.07.3013 r.
W sprawie komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Adaptacja i rozbudowa remizy na 艣wietlic臋 wiejsk膮 w miejscowo艣ci Wilczna"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/2013 z dnia 8.07.3013 r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2013 z dnia 9.07.2013 r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "przebudowa drogi gminnej w miejscowo艣ci Nowa Wie艣 (Zaborze) Etap I"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/13 z dnia 9 lipca 2013r.
W sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2013 z dnia 9 lipca 2013 r.
W sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 17/2013 W贸jta Gminy S艂upca z dnia 19 marca 2013 roku dotycz膮cego wprowadzenia Zak艂adowego Planu Kont w zwi膮zku z realizacj膮 operacji z zakresu ma艂ych projekt贸w pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowo艣ci Piotrowice gm. S艂upca"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2013 z dnia 9 lipca 2013r.
W sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 18/2013 W贸jta Gminy S艂upca z dnia 19 marca 2013 roku dotycz膮cego wprowadzenia Zak艂adowego Planu Kont w zwi膮zku z realizacj膮 operacji z zakresu ma艂ych projekt贸w pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowo艣ci Niezgoda gm. S艂upca"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/2013 z dnia 18 lipca 2013 rok
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarzadzenie Nr 63/2013 z dnia 23 lipca 2013r.
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2013 z dnia 23 lipca 2013 r.
W sprawie wprowadzenia Zak艂adowego Planu Kont w zwi膮zku z realizacj膮 operacji w ramach dzia艂ania "Odnowa i rozw贸j wsi" obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013 pn. "remont i termomodernizacja budynk贸w pe艂ni膮cych funkcje spo艂eczno-kulturalne w m. Rozalin i Wola-Parcele oraz budynku 艣wietlicy wiejskiej w m. Niezgoda gm. S艂upca"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/2013 z dnia 23 lipca 2013 r.
W sprawie wprowadzenia regularnego badania jako艣ci stanowi膮cego prawa oraz wydawania decyzji administracyjnych w Urz臋dzie Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/2013 z dnia 23 lipca 2013r.
W sprawie powo艂ania Pe艂nomocnik ds. Systemu Zarz膮dzania Jako艣ci膮
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r.
W sprawie og艂oszenia przetargu oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Niezgoda.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/2013 z dnia 1 sierpnia 2013r.
w sprawie zmiany"Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy w S艂upcy"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 69
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r.
W sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy w S艂upcy na czas zewn臋trznego zagro偶enia bezpiecze艅stwa pa艅stwa i wojny
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/2013 z dnia 7 sierpnia 2013r.
W sprawie organizacji sta艂ego dy偶uru W贸jta Gminy na czas zewn臋trznego zagro偶enia bezpiecze艅stwa pa艅stwa i wojny
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/2013 z dnia 7 sierpnia 2013r.
W sprawie organizacji stanowiska kierowania W贸jta Gminy S艂upca w czasie pokoju w razie wewn臋trznego lub zewnetrznego zafro偶enia bezpiecze艅stwa narodowego, w tym w razie wyst膮pienia dzia艂a艅 terrorystycznych lub innych szczeg贸lnych zdarze艅, a tak偶e w czasie wojny
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
W sprawie powo艂ania Zespo艂u Monitoruj膮cego do spraw realizacji "Strategii rozwi膮zywania problem贸w spo艂ecznych dla Gminy S艂upca na lata 2012-2017
Wi臋cej »
Zarz膮dznie Nr 74/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
W sprawie wprowadzenia zmian bud偶etu Gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
W sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 17/2013 W贸jta Gminy S艂upca z dnia 19 marca 2013 roku dotycz膮cego wprowadzeniea Zak艂adowego Planu Kont w zwi膮zku z realizacj膮 operacji z zakresu ma艂ych projekt贸w pn. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowo艣ci Piotrowice gm. S艂upca"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
W sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 18/2013 W贸jta Gminy S艂upca z dnia 19 marca 2013 roku dotycz膮cego wprowadzeniea Zak艂adowego Planu Kont w zwi膮zku z realizacj膮 operacji z zakresu ma艂ych projekt贸w pn. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowo艣ci Niezgoda gm. S艂upca"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 78/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku
W sprawie informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy za pierwsze p贸艂rocze 2013 roku, kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 79/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2013 rok oraz zmiany Zarz膮dzenia Nr 74/2013 W贸jta Gminy S艂upca w sprawie wprowadzenia zmian do bud臋etu Gminy na rok 2013 z dnia 19 sierpnia 2013.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 80/2013 z dnia 9.09.2013 r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenia zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup i dostawa opa艂u na potrzeby Gminy S艂upca w sezonie grzewczym 2013/2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 81/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 roku
W sprawie: powo艂ania komisji Inwetaryzacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 82/2013 z dnia 10 wrze艣nia 2013r.
W sprawie powo艂ania gminnej komisji stypendialnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 83/2013 z dnia 11.09.2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowo艣ci Korwin na odcinku 678 mb" oraz nadania jej Regulaminu pracy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/13 z dnia 11 wrze艣nia 2013 r.
W sprawie przygotowania i zapewnienia dzia艂ania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w gminie S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dznie 85/2013 z dnia 23 wrze艣nia 2013 roku
W sprawie og艂oszenia przetargu oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w miejscowo艣ci Kotunia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 86/2013 z dnia 23 wrze艣nia 2013 roku
W sprawie opracowania materia艂贸w planistycznych oraz za艂o偶enia przyj臋te do opracowania projektu bud偶etu na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 87/2013 z dnia 24.09.2013 r.
W sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 88/2013 z dnia 24.09.2013 r.
W sprawie powo艂ania komisjiegzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego sie o awans nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89/2013 z dnia 24 wrze艣nia 2013 r.
W sprawie wdro偶enia systemu zarz膮dzania jako艣ci膮 zgodnego z norm膮 PN-EN ISO 9001:2009
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 90/13 z dnia 24 wrze艣nia 2013r.
W sprawie przeprowadzenia kontroli wykonania zada艅 obronnych na terenie gminie S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 91/2013 z dnia 30 wrze艣nia 2013r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92/2013 z dnia 02.10.2013 r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Od艣nie偶anie dr贸g gminnych w sezonie zimowym 2013/2014" oraz nadania jej Regulaminu pracy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/2013 z dnia 2 pa偶dziernika 2013 r.
W sprawie ustalenia wysoko艣ci ekwiwalentu za pranie odzie偶y roboczej dla pracownik贸w Urz臋du Gminy w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 94/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013r.
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2013-2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 95/2013 z dnia 28 pa偶dziernika
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 96/2013 z dnia 30 pa藕dziernika 3013 r.
W sprawie og艂oszenia konkursu pn. "NAJ艁ADNIEJSZA CHOINKA BO呕ONARODZENIOWA"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 96a/2013 z dnia 31 pa藕dziernika 2013r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 97/2013 z dnia 4.11.2013r.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci, przeznaczonych do oddania w dzier偶aw臋
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 98/2013 z dnia 4 listopada 2013r.
W sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 81/2013 W贸jta Gminy S艂upca z dnia 9 wrze艣nia 2013 roku w sprawie powo艂ania Komisji Inwentaryzacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 99/2013 z dnia 12 listopada 2013r.
W sprawie projektu uchwa艂y dotycz膮cej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2014-2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 100/2013 z dnia 12 listopada 2013r.
W sprawie uchwa艂y dotycz膮cej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2014-2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 103/2013 z dnia 13 listopada 2013 roku
W sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 105/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku
W sprawie og艂oszenia przetarg贸w i przyj臋cia regulamin贸w w sprawie przeprowadzenia przetarg贸w na oddanie w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzanie Nr 106/2013 z dnia 5.12.2013 roku
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami, o kt贸rych mowa w art 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci pozytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 107/2013 z dnia 6 grudnia 2013 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 108/2013 z dnia 9 grudnia 2013r
W sprawie powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 109/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
W sprawie ustalenia ceny nieruchomo艣ci gruntowej, przeznaczonej do zbycia jako nieruchomo艣ci zamiennej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 111/2013 z dnia 16 grudnia 2013r.
W sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zam贸wie艅 publicznych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 112/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
W sprawie og艂oszenia przetargu oraz ustalenia regulaminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w miejscowo艣ci Kotunia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 113/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
W sprawie powo艂ania komisji do przegl膮du wytworzonych materia艂贸w zawieraj膮cych informacje niejawne w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 114/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 115/2013 z dnia 31 grudnia 2013r.
W sprawie zmiany "Regulaminu Wynagradzania Pracownik贸w Urz臋du Gminy w S艂upcy"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 116/2013 z dnia 31 grudnia 2013r.
W sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji dotycz膮cej wykonania bud偶etu Gminy S艂upca za III kwarta艂y 2013 rok
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1903514