Urz膮d Gminy
Stanowiska pracy

Stanowiska pracy

Stanowiska pracy w Urz臋dzie Gminy S艂upca


Sekretarz - Karolina Walczak


Stanowisko ds. obs艂ugi prawnej - Anna Skocka


Skarbnik - Cezary Fajkowski


Referat finansowo ksi臋gowy:


Kierownik referatu - Barbara Haremza
Stanowisko ds. wymiaru podatku - Magdalena Grabowska
Stanowisko ds. ksi臋gowo艣ci podatkowej - Rafa艂 Pirucki
Stanowisko ds. ksi臋gowo艣ci bud偶etowej - Joanna Andrzejewicz
Stanowisko ds. ksi臋gowo艣ci bud偶etowej - Barbara Haremza
Stanowisko ds. wymiaru op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Anna Rutkowska
Stanowisko ds. ksi臋gowo艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Anna Ogrodowska
Stanowisko ds. czynszów i windykacji nale偶no艣ci - Krzysztof Balcerzak


Referat organizacyjny i spraw spo艂ecznych:


Stanowisko pracy ds. organizacyjnych, kadr i p艂ac - Magdalena Kaczorowska
Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych i obs艂ugi klienta - Patrycja K臋dziora
Stanowisko pracy ds. obronych, obrony cywilnej, zarz膮dzania kryzysowego i spraw wojskowych - Aleksandra Strzelczyk
Stanowisko pracy ds. ewidencji ludno艣ci i dowodów osobistych - Gra偶yna Smolarek
Stanowisko pracy ds. archiwum, ochrony przeciwpo偶arowej i bhp - Katarzyna B艂aszczy艅ska
Stanowisko pracy ds. obs艂ugi organów gminy i samorz膮dów wiejskich - Sylwia Najdzi艅ska


Referat gospodarki, ochrony 艣rodowiska i rolnictwa


Kierownik referatu - Joanna Dobrych艂op
Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i nieruchomo艣ciami - 艁ukasz Jarecki
Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej - Joanna Dobrych艂op
Stanowisko pracy ds. ochrony 艣rodowiska - Natalia Balcerzak
Stanowisko pracy ds. dzia艂alno艣ci gospodarczej i rolnictwa - Marta Sobieraj


Referat inwestycji, zamówie艅 publicznych i promocji


Kierownik referatu - Tomasz Gniewkowski
Stanowisko pracy ds. informatki i zamówie艅 publicznych - Tomasz Gniewskowski
Stanowisko pracy ds. inwestycji i budownictwa - Cezary Przybylski
Stanowisko pracy ds. dróg i rozgranicze艅 nieruchomo艣ci - Ryszard Kubicki
Stanowisko pracy ds. promocji i zaopatrzenia - Adam Wawrzyniak

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1902261