Prawo lokalne » Uchwa艂y
2014

Uchwa艂a Nr XLI/260/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2014 - 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/261/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku.
w sprawie uchwa艂y bud偶etowej na rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/262/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bach geodezyjnych Dr膮偶na, G贸艂kowo, J贸zefowo, K膮ty, Korwin, Koszuty, Koszuty-Parcele, Kotunia, M艂odojewo i Wierzbocice oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci w obr臋bie geodezyjnym Koszuty - Parcele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/263/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku.
w sprawie przyst膮pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla inwestycji - elektrowni wiatrowych na nieruchomo艣ciach po艂o偶onych w obr臋bach geodezyjnych Cienin Ko艣cielny, Cienin - Perze, Kamie艅, Koszuty i M艂odojewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/264/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku.
w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi s艂upeckiemu na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/265/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku.
w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do przyznania nieodp艂atnej pomocy w zakresie do偶ywania w formie 艣wiadczenia pieni臋偶nego na zakup posi艂ku lub 偶ywno艣ci w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie do偶ywiania "Pomoc pa艅stwa w zakresie do偶ywiania" na lata 2014-2020.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/266/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku.
w sprawie okre艣lenia zasad zwrotu wydatk贸w w zakresie do偶ywiania w formie posi艂ku albo 艣wiadczenia rzeczowego w postaci produkt贸w 偶ywno艣ciowych dla os贸b i rodzin obj臋tych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie do偶ywiania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/267/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu os艂onowego w zakresie do偶ywiania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/268/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku.
w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy S艂upca z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/269/14 z dnia 31 stycznia 2014 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/270/14 z dnia 5 marca 2014 roku.
w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy S艂upca w roku 2014.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/271/14 z dnia 5 marca 2014 roku.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXXIV/218/13 z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie przyst膮pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla inwestycji - elektrowni wiatrowej na nieruchomo艣ci oznaczonej numerem geodezyjnym 204 w obr臋bie geodezyjnym Koszuty - Parcele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/272/14 z dnia 5 marca 2014 roku.
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg臋 na uchwa艂臋 Rady Gminy S艂upca nr XXXVII/236/13 z dnia 30 pa藕dziernika 2013r. oraz przekazanie skargi do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Poznaniu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/273/14 z dnia 5 marca 2014 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci gruntowej na okres powy偶ej 3 lat.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/274/14 z dnia 5 marca 2014 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci gruntowej na okres powy偶ej 3 lat.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/275/14 z dnia 5 marca 2014 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Dr膮偶na.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/276/14 z dnia 5 marca 2014 roku.
w sprawie funduszu so艂eckiego na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/277/14 z dnia 5 marca 2014 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2014 - 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/278/14 z dnia 5 marca 2014 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/279/14 z dnia 26 marca 2014 roku.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu os艂onowego w zakresie do偶ywiania "Pomoc gminy w zakresie do偶ywiania" na lata 2014-2020.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/280/14 z dnia 26 marca 2014 roku.
w sprawie so艂ectwa przyj臋cia Planu Odnowy So艂ectwa Dr膮偶na
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/281/14 z dnia 26 marca 2014 roku.
w sprawie przyj臋cia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Wierzbocice
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/282/14 z dnia 26 marca 2014 roku.
w sprawie przyj臋cia Planu Odnowy So艂ectwa Kotunia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/283/14 z dnia 26 marca 2014 roku.
w sprawie przyj臋cia Programu "Gminna Karta Seniora"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/284/14 z dnia 26 marca 2014 roku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu S艂upeckiego na zbudowanie systemu teleinformatycznego niezb臋dnego do udost臋pniania danych z ewidencji grunt贸w i budynk贸w dla Gmin.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/285/14 z dnia 26 marca 2014 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/286/14 z dnia 26 marca 2014 roku.
w sprawie wyodr臋bnienia w bud偶ecie Gminy S艂upca 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/287/14 z dnia 7 maja 2014 roku.
w sprawie podzia艂u so艂ectwa Kowalewo - Opactwo i wy艂膮czenia z so艂ectwa Kowalewo - Opactwo wsi Kowalewo - Opactwo Wie艣 i w艂膮czenia jej do so艂ectwa Kowalewo - So艂ectwo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/288/14 z dnia 7 maja 2014 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej po艂o偶onej w miejscowo艣ci Cienin Zaborny ,oznaczonej numerem dzia艂ki 82/2
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/289/14 z dnia 7 maja 2014 roku.
w sprawie przyst膮pienia Gminy S艂upca do partnerstwa na rzecz realizacji projektu "Lepsze jutro" wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/290/14 z dnia 7 maja 2014 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/291/14 z dnia 7 maja 2014 roku.
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/292/14 z dnia 21 maja 2014 roku.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/293/14 z dnia 21 maja 2014 roku.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bie geodezyjnym Cienin Zaborny.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/294/14 z dnia 21 maja 2014 roku.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XLI/294/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bach geodezyjnych Dr膮偶na , G贸艂kowo, J贸zefowo ,K膮ty, Korwin, Koszuty, Koszuty - Parcele, Kotunia, M艂odojewo i Wierzbocice oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci w obr臋bie geodezyjnym Koszuty - Parcele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/295/14 z dnia 21 maja 2014 roku.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XLI/263/14 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla inwestycji - elektrowni wiatrowych na nieruchomo艣ciach po艂o偶onych w obr臋bach geodezyjnych Cienin Ko艣cielny, Cienin - Perze, Kamie艅, Koszuty i M艂odojewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/296/14 z dnia 21 maja 2014 roku.
w sprawie zg艂oszenia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020" so艂ectw z terenu Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/297/14 z dnia 21 maja 2014 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2014 - 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/298/14 z dnia 21 maja 2014 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/299/14 z dnia 10 czerwca 2014 roku.
w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy S艂upca w Cieninie Zabornym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/300/14 z dnia 10 czerwca 2014 roku.
w sprawie przyj臋cia statutu Zwi膮zku Gmin Regionu S艂upeckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/301/14 z dnia 10 czerwca 2014 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Kowalewo - Opactwo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/302/14 z dnia 10 czerwca 2014 roku.
w sprawie statutu so艂ectwa Kowalewo - So艂ectwo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/303/14 z dnia 10 czerwca 2014 roku.
w sprawie przed艂u偶enia czasu obowi膮zywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w na terenie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/304/14 z dnia 10 czerwca 2014 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/305/14 z dnia 10 czerwca 2014 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2013 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/306/14 z dnia 10 czerwca 2014 roku.
w sprawie absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/307/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku.
w sprawie aktualno艣ci studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego i miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/308/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych teren贸w w miejscowo艣ci Dr膮偶na i Nowa Wie艣, gm.S艂upca
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/309/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXXIV/218/13 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyst膮pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla inwestycji - elektrowni wiatrowej na nieruchomo艣ci oznaczonej numerem geodezyjnym 204 w obr臋bie geodezyjnym Koszuty - Parcele
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/310/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie przez Gmin臋 S艂upca nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Cieninie Zabornym - Parcele zabudowanej przepompowni膮 艣ciek贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/311/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 na rzecz najemc贸w w trybie przetargowym lokali mieszkalnych wraz z udzia艂em w nieruchomo艣ci wsp贸lnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/312/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 na rzecz najemc贸w w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z udzia艂em w nieruchomo艣ci wsp贸lnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/313/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci J贸zefowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVIII/314/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2014r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/315/14 z dnia 30 lipca 2014 roku.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy S艂upca na lata 2014 - 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/316/14 z dnia 30 lipca 2014 roku.
w sprawie zmiany uchwa艂y dotycz膮cej przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bach geodezyjnych Benignowo, Niezgoda i Kochowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIX/317/14 z dnia 30 lipca 2014 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/318/14 z dnia 10 wrzesnia 2014 roku.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bie geodezyjnym Piotrowice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/319/14 z dnia 10 wrzesnia 2014 roku.
w sprawie przyj臋cia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy S艂upca na lata 2014 - 2017'
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/320/14 z dnia 10 wrzesnia 2014 roku.
w sprawie zatwierdzenia wynik贸w kontroli rekompensaty ca艂kowitej wyp艂aconej Miejskiemu Zak艂adowi Gospodarki Odpadami komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w roku 2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/321/14 z dnia 10 wrze艣nia 2014 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej po艂o偶onej w miejscowo艣ci Marcewek,oznaczonej numerem dzia艂ki 199/6
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/322/14 z dnia 10 wrze艣nia 2014 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2014 - 2018.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr L/323/14 z dnia 10 wrze艣nia 2014 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/324/14 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 roku.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bach geodezyjnych Benignowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/325/14 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 roku.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XLI/263/14 z dnia 24 stycznia 2014r w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla inwestycji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/326/14 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 roku.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w z gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/327/14 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 roku.
w sprawie wymaga艅, jakie powinien spe艂ni膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz臋tami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz膮t a tak偶e grzebowisk i spalarni zw艂ok zwierz臋cych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/328/14 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 roku.
w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpad贸w komunalnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/329/14 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Dr膮偶na.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/330/14 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 roku.
wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia mi臋dzygminnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/331/14 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 roku.
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstaw臋 do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy S艂upca na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/332/14 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 roku.
w sprawie wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/333/14 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2014 - 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr LI/334/14 z dnia 30 pa藕dziernika 2014 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2014 r.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1902338