Prawo lokalne » Zarz膮dzenia
2014

Zarz膮dzenie Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014r.
W sprawie ustalenia normy zu偶ycia paliwa do samochodu s艂u偶bowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2014 z dnia 7 stycznia 2014r.
W sprawie przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzeda偶 u偶ywanego samochodu stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy S艂upca, oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku
W sprawie ustalenia wysoko艣ci wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomo艣ci, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2014 z dnia 14 stycznia 2014r.
W sprawie okre艣lenia maksymalnego miesi臋cznego wynagrodzenia kierownik贸w jednostek bud偶etowych i zak艂ad贸w bud偶etowych Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenia zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2014 z dnia 22 stycznia 2014r.
W sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2014 z dnia 27 stycznia 2014r.
W sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci dotycz膮cej wykonania bud偶etu Gminy S艂upca za IV kwarta艂y 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2014 z dnia 26 luty 2014 r.
W sprawie zapewnienia bezp艂atnego umieszczania urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w wszystkich komitet贸w wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8a/2014 z dnia 3 marca 2014r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2014 z dnia 5 marca 2014 r.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci, przeznaczonych do oddania w dzier偶aw臋
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2014 z dnia 5 marca 2014
W sprawie powo艂ania komisji przergowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont cz膮stkowy dr贸g gminnych o nawierzvhni bitumicznej na terenie gminy S艂upca"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2014 z dnia 5 marca 2014 r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont czastkowy dr贸g gminnych o nawierzchni gruntowej i t艂ucznowej na terenie gminy S艂upca."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2014 z dnia 5 marca 2014r.
W sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci, przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2014 z dnia 10 marca 2014r.
W sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zada艅 publicznych w gminie S艂upca na rok 2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2014 z dnia 10 marca 2014 r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych z mieszka艅cami so艂ectwa Kowalewo - So艂ectwo i so艂ectwa Kowalewa - Opactwa w przedmiocie zmiany granic so艂ectwa Kowalewo - So艂ectwa i so艂ectwa Kowalewa - Opactwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2014 z dnia 10 marca 2014 r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenia zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Doko艅czenie budowy hali sportowo-艣rodowiskowej wraz z urz膮dzeniami i wyposa偶eniem przy budynku Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Opactwie, obr臋b geod. Poniat贸wek, gm S艂upca"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2014 z dnia 14 marca 2014r
W sprawie ustanowienia pe艂nomocnika do spraw wybor贸w - urz臋dnika wyborczego Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2014 z dnia 18 marca 2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2014-2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2014 z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie og艂oszenia przetargu i przyj臋cia regulaminu w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2014 z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do zbycia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2014 z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Gminy za 2013.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.
w sprawie powo艂ania bieg艂ego w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Doko艅czenie budowy hali sportowo-艣rodowiskowej wraz z urz膮dzeniami i wyposa偶eniem przy budynku Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Opactwie, obr臋b geod. Poniat贸wek, gm. S艂upca"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 23/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyznczenia osoby zast臋puj膮cej Dyrektora szko艂y
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2014 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy za 艣wi臋ta wypadaj膮ce w soboty w 2014 roku.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.
W sprawie wprowadzenia zmian bud偶etu Gminy na 2014 r,
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
W sprawie podania si臋 do publicznej wiadomo艣ciinformacji dotycz膮cej wykonania bud偶etu Gminy S艂upca za I kwarta艂 2014 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie przed艂u偶enia powierzania stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Jana Paw艂a II w M艂odojewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu fotograficznego pn. "GMINA S艁UPCA W OBIEKTYWIE"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
W sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach pos艂贸w do Parlamentu Europejskiego zarz膮dzonych na dzie艅 25 maja 2014 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2014 z dnia 12 maja 2014 roku
w sprawie og艂oszenia wynik贸w otwartego konkursu na wsparcie realizacji zada艅 publicznych Gminy S艂upca na rok 2014 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do zbycia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2014 z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie "Instrukcji dotycz膮cej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrze偶one" oraz zakresu i warunk贸w stosowania 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa fizycznego w celu ich ochrony w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2014 z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Kierownikowi Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2014 z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2014 z dnia 16 maja 2014r.
w sprawie upowa偶nienia pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2014 z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie upowa偶nienia pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2014 z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie upowa偶nienia pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2014 z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie upowa偶nienia pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2014 z dnia 22 maja 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
W sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w M艂odojewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku
w sprawie powo艂ania sta艂ej komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2014 z dnia 5 czerwca 2014 roku
W sprawie og艂oszenia przetargu oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Dr膮偶na.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2014 z dnia 9.06.2014
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Gminnego Przedszkola w M艂odojewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowo艣ci Dr膮偶na - etap II" oraz nadania jej Regulaminu pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51a/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Inwentaryzacyjnej
Wi臋cej »
Za艂膮cznik Nr 53/2014 z dnia 2 lipca 2014 r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieogranczonego pm.: "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodoci膮gowej w m. Kotunia" oraz nadania jej Regulaminu pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dznie Nr 55/2014 z dnia 2 lipca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Zak艂adowego Planu Kont w zwi膮zku z realizacj膮 pojektu pn. "Doposa偶enie placu zabaw w urzadzenia si艂owe w G贸艂kowie"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/2014 z dnia 2 lipca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Zak艂adowego Planu Kont w zwi膮zku z realizacj膮 projektu pn. " Urz膮dzenie zieleni publicznej w Wierzbocicach"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2014 z dnia 8 lipca 2014 r.
w sprawie upowa偶nienia pracownik贸w Urz臋du Gminy S艂upcy do za艂atwienia spraw i podpisywania dokument贸w w imieniu W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/2014 z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w M艂odojewie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2014 z dnia 9 lipca 2014 r.
w sprawie upowa偶nienia pracownika Gminnewgo O艣rodka Pomocy Spo艂eczenej w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2014 z dnia 24 lipca 2014r.
w sprawie awansowania Kierownika Referatu Gospodarki, Ochrony 艢rodowiska i Rolnictwa Urz臋du Gminy w S艂upcy Pani Karoliny Walczak na stanowisko Sekrtetarza Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
w sprawie awansowania Inspektora ds. gospodarki przestrzennej Pani Joanny Dobrych艂op na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki, Ochrony 艢rodowiska i Rolnictwa w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarzadzenie Nr 62/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r.
w sprawie upowa偶nienia pracownik贸w Urz臋du Gminy w S艂upcy do za艂atwienia spraw i podpisywania dokument贸w w imieniu W贸jta Gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r.
W sprawie upowa偶nienia Sekretarza Gminy do przyjmowania, przechowyawania i wstepnej analizy oswiadcze艅 majatkowych oraz o艣wiadcze艅 o prowadzeniu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/2014 z dnia 4 sierpnia 2014r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi w miejscowo艣ci Marcewek" oraz nadanie jej Regulaminu pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
w sprawie og艂oszenia przetargu oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Niezgoda
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r.
W sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Adaptacja i rozbudowa remizy na 艣wietlic臋 wiejsk膮 w miejscowo艣ci Wilczna" oraz nadania jej Regulaminu pracy.
Wi臋cej »
Zarzadzenie Nr 68/2014 z dnia 19 sierpnia 2014r.
W sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
W sprawie zarz膮dzenia dotycz膮cego organizacji sta艂ego dy偶uru W贸jta gminy na czas zewn臋trznego zagro偶enia bezpiecze艅stwa pa艅stwa i wojny
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany zarzadzenia dotycz膮cego organizacji stanowiska kierowania W贸jta Gminy S艂upca w czasie pokoju, w razie wewn臋trznego lub zewn臋trznego zagro偶enia bezpiecze艅stwa narodowego, w tym w razie wyst膮pienia dzia艂a艅 terrorystycznych lub innych szczeg贸lnych zdarze艅, a tak偶e w czasie wojny
Wi臋cej »
Zarzadzenie Nr 71/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy za pierwsze p贸艂rocze 2014 roku, kszta艂towaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71a/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/2014 z dnia 1 wrze艣nia 2014 rok
w sprawie og艂oszenia przetargu oraz ustalenia regulaminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Dr膮偶na
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/2014 z dnia 1 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie zapewnienia bezp艂atnego umieszczenia urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w wszystkich komitet贸w wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/2014 z dnia 1 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie zmiany zarz膮dzenia dotyczacego powo艂ania Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/2014 z dnia 1 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie zmiany zarz膮dzenia dotycz膮cego powo艂ania i ustalenia zakresu zada艅 Gminnego Zespo艂u ds. Ewakuacji/Przyj臋cia/Ludno艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/2014 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie ustalenia normy zu偶ycia paliwa do samochodu s艂u偶bowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/2014 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzi膮 dla Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 78/2014 z dnia 15 wrze艣nia 2014r.
w sprawie utworzenia Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego i Gminnego Magazynu Zarz膮dzania Kryzysowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 79/2014 z dnia 22 wrze艣nia 2014 roku
w sprawie og艂oszenia przetargu oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci J贸zefowo
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 80/2014 z dnia 23 wrze艣nia 2014r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Odbieranie i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych z terenu gminy S艂upca" oraz nadania jej Regulaminu pracy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 81/2014 z dnia 25 wrze艣nia 2014 roku
w sprawie zmiany zarz膮dzenia nr 105/2012 z dnia 27.12.2012r. w sprawie wprowadzenia samooceny kontroli zarz膮dczej w Urz臋dzie Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 82/2014 z dnia 30 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 83/2014 z dnia 1 pa藕dziernika 2014r.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/2014 z dnia 6 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Od艣nie偶anie dr贸g gminnych w sezonie zimowym 2014/2015" oraz nadania jej Regulaminu pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 85/2014 z dnia 14 pa藕dziernika 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2014-2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 86/2014 z dnia 12 listopada 2014r.
w sprawie projektu uchwa艂y dotycz膮cej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2015-2018
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 87/2014 z dnia 12 listopada 2014r.
w sprawie projektu uchwa艂y bud偶etowej Gminy S艂upca na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 88/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy S艂upca na 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonania zada艅 obronnych na terenie gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 90/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r.
w sprawie og艂oszenie konkursu pn. "Naj艂adniejsza ekologiczna choinka bo偶onarodzeniowa"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 91/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.
w sprawie og艂oszenia naboru kandydat贸w na wolne stanowisko urz臋dnicze
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydat贸w na stanowisko ds. kancelaryjnych i obs艂ugi klienta
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie przyznania nagrody dla Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy S艂upca w Cieninie Zabornym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 94/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sk艂adnik贸w maj膮tkowych Centrum Personalizacji Dokument贸w MSW b臋d膮cych w u偶ytkowaniu przez gmin臋 S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 95/2014 z dnia 29 lgrudnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1118 z p贸藕n. zm.), projektu uchwa艂y Rady Gminy S艂upca w sprawie programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego u wolontariacie na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 96/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2014 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 98/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany "Regulaminu Wynagrodzenia Pracownik贸w Urz臋du Gminy w S艂upcy"
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1902297