Aktualno艣ci
Wybory samorz膮dowe 2014

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 28 stycznia 2015 r.
o miejscu czasie i terminie sk艂adania sprawozda艅 finansowych komitet贸w wyborczych uczestnicz膮cych w wyborach samorz膮dowych zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Gminnej Komisji Wyborczej w S艂upcy z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na W贸jta Gminy S艂upca. w wyborach do rad gmin, rad powiat贸w i sejmik贸w wojew贸dztw oraz wyborach w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Gminnej Komisji Wyborczej w S艂upcy z dnia 22 pa藕dziernika 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych do Rady Gminy S艂upca w wyborach do rad gmin, rad powiat贸w i sejmik贸w wojew贸dztw oraz wyborach w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w S艂upcy z dnia 22 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gminy, rad powiat贸w i sejmik贸w wojew贸dztw oraz wyborach w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopad 2014r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w S艂upcy z dnia 22 pa藕dziernika 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydat贸w na radnych do Rady gminy S艂upca w wyborach do rad gminy, rad powiat贸w i sejmik贸w wojew贸dztw oraz wyborach w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopad 2014r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w S艂upcy z dnia 21 pa藕dziernika 2014r.
w sprawie przyznania numer贸w listom kandydat贸w w wyborach do rad gminy, rad powiat贸w i sejmik贸w wojew贸dztw zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014r.
Wi臋cej »
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w S艂upcy z dnia 21 pa藕dziernika 2014r.
o przyznanych numerach dla list kandydat贸w komitet贸w wyborczych w wyborach do Rady gminy S艂upca zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie o przyznanych numerach dla list kandydat贸w komitet贸w wyborczych w wyborach do Rady Powiatu S艂upeckiego zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 pa藕dziernika 2014 r.
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 pa藕dziernika 2014 r. o losowaniu numer贸w list kandydat贸w w wyborach samorz膮dowych zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 pa藕dziernika 2014 r.
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 pa藕dziernika 2014 r. w sprawie przeprowadzenia losowania kandydat贸w na cz艂onk贸w Obwodowych Komisji Wyborczych.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca z dnia 8 pa藕dziernika 2014 r.
Wi臋cej »
Wz贸r zg艂oszenia kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
Wyja艣nienia Pa艅stwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 wrze艣nia 2014r. w sprawie cz艂onkowstwa w komisjiach wyborczych
Wi臋cej »
Informacja
o przyjmowaniu zg艂osze艅 kandydat贸w do obwodowych komisji wyborczych powo艂ywanych na terenie Gminy S艂upca w wyborach samorz膮dowych, zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
Informacja
o zasadach i sposobie zg艂aszania kandydat贸w na w贸jta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, kt贸re b臋d膮 zarz膮dzone na dzie艅 16 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
Informacja
o zasadach i sposobie zg艂aszania list kandydat贸w na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach nieb臋d膮cych miastami na prawach powiatu, kt贸re b臋d膮 zarz膮dzone na dzie艅 16 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 1 pa藕dziernika 2014 r.
W sprawie zmian i uzupe艂nie艅 sk艂ad贸w terytorialnych komisji wyborczych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w S艂upcy z dnia 25 wrze艣nia 2014 roku
w sprawie powo艂ania pe艂nomocnika do spraw obs艂ugi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w S艂upcy
Wi臋cej »
Uchwa艂a N1 Gminnej Komisji Wyborczej w S艂upcy z dnia 25 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie planu dy偶ur贸w Gminnej Komisji Wyborczej w S艂upcy zwi膮zanych z rejestracj膮 list kandydat贸w na radnych oraz w贸jt贸w.
Wi臋cej »
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 22 wrze艣nia 2014 roku w sprawie powo艂ania terytorialnych komisji wyborczych.
Wi臋cej »
Informacja o uprawnieniach wyborc贸w niepe艂nosprawnych w wyborach do organ贸w samorz膮du terytorialnego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy S艂upca
Zarz膮dzenie W贸jta Gminy S艂upca w sprawie zapewnienia bezp艂atnego umieszczania urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w wszystkich komitet贸w wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomo艣ci.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca z dnia 1 wrze艣nia 2014 r.
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca z dnia 1 wrze艣nia 2014 r. o okr臋gach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okr臋gach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w S艂upcy.
Wi臋cej »
UCHWA艁A PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie regulamin贸w terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powo艂anych do przeprowadzenia wybor贸w do rad gmin, rad powiat贸w, sejmik贸w wojew贸dztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybor贸w w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast
Wi臋cej »
UCHWA艁A PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie wytycznych i wyja艣nie艅 dotycz膮cych druku i przechowywania kart do g艂osowania oraz trybu ich przekazania wraz z nak艂adkami na karty do g艂osowania sporz膮dzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiat贸w, sejmik贸w wojew贸dztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast, zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
Wz贸r zg艂oszenia
Zg艂oszenie kandydata na cz艂onka komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiat贸w, sejmik贸w wojew贸dztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast zarz膮dzonych na dzie艅 16 - 11- 2014 r.
Wi臋cej »
Wz贸r zg艂oszenia
Zg艂oszenie kandydat贸w na cz艂onk贸w obwodowych komisji wyborczych, w wyborach w wyborach do rad gmin, rad powiat贸w, sejmik贸w wojew贸dztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast, zarz膮dzonych na dzie艅 16 - 11- 2014 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A PA艃STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r.
sprawie sposobu zg艂aszania kandydat贸w na cz艂onk贸w komisji wyborczych, wzoru zg艂oszenia oraz zasad powo艂ywania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiat贸w, sejmik贸w wojew贸dztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast
Wi臋cej »
ROZPORZ膭DZENIE PREZESA RADY MINISTR脫W z dnia 20 sierpnia 2014 r.
w sprawie zarz膮dzenia wybor贸w do rad gmin, rad powiat贸w, sejmik贸w wojew贸dztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybor贸w w贸jt贸w, burmistrz贸w i prezydent贸w miast
Wi臋cej »
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE z dnia 27 sierpnia 2014 r.
o liczbie mieszka艅c贸w w gminach wed艂ug stanu na dzie艅 31 grudnia 2013 r
Wi臋cej »
Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie
w sprawie zg艂aszania kandydat贸w na cz艂onk贸w terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorz膮dowych zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie
w sprawie rejestracji komitet贸w wyborczych w wyborach samorz膮dowych zarz膮dzonych na dzie艅 16 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 79/14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2014 roku
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiat贸w w wojew贸dztwie wielkopolskim oraz Sejmiku Wojew贸dztwa Wielkopolskiego
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1903565