Prawo lokalne » Uchwa艂y » 2014
Nowa kadencja

Uchwa艂a Nr I/1/2014
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku.
w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku.
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku.
w sprawie powo艂ania Komisji Rewizyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/5/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku.
w sprawie powo艂ania Komisji Bud偶etu i Finans贸w oraz Rolnictwa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku.
w sprawie powo艂ania Komisji O艣wiaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpiecze艅stwa Publicznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/7/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w na terenie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/8/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku.
w sprawie zmiany uchwa艂y dotycz膮cej metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej op艂aty na terenie gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/9/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bie geodezyjnym Piotrowice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy S艂upca przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni偶 jednostki samorz膮du terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich wykorzystania.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1902292