Prawo lokalne » Zarz膮dzenia
2015

Zarz膮dzenie Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki czynszu za wynajem gminnego lokalu u偶ytkowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r.
w sprawie: zwo艂ania zebra艅 wiejskich dla przeprowadzenia na obszarze Gminy S艂upca wybor贸w so艂tys贸w oraz cz艂onk贸w rad so艂eckich
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2015 z dnia 19 stycznia 2015 r.
w sprawie okre艣lenia maksymalnego miesi臋cznego wynagrodzenia kierownik贸w jednostek bud偶etowych i zak艂ad贸w bud偶etowych Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektoniczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zada艅 publicznych w gminie S艂upca na 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.
w sprawie powo艂ania sta艂ej komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.
w sprawie og艂oszenia kolejnych przetarg贸w ustnych nieograniczonych na sprzeda偶 nieruchomo艣ci, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca oraz ustalenia ich regulamn贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2015 z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont cz膮stkowy dr贸g gminnych o nawierzchni gruntowej i t艂uczniowej na terenie gminy S艂upca w 2015 r." oraz nadania jej Regulaminu pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji ds. oceny ofert nap艂ywaj膮cych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zada艅 publicznych Gminy S艂upca na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 13/2015 z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie ustanowienia pe艂nomocnika do spraw wybor贸w - urz臋dnika wyborczego Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2015 z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie odwo艂ania ze sk艂adu cz艂onka komisji ds. oceny ofert nap艂ywaj膮cych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zada艅 publicznych Gminy S艂upca na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 15/2015 z dnia 3 marca 2015 r.
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda偶y wraz z udzia艂em w nieruchomo艣ci wsp贸lnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 16/2015 z dnia 10 marca 2015 r.
w sprawie opracowania gminnego planu ochrony zabytk贸w na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie 17/2015 z dnia 10 marca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Zespo艂u Projektowego do realizacji projektu systemowego pt. "Oddzia艂y przedszkolne na sz贸stk臋 z plusem" w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Priorytetu IX Rozw贸j wykszta艂cenia i kompetencji w regionach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2015 z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie og艂oszenia wynik贸w otwartego konkursu na wsparcie realizacji zada艅 publicznych Gminy S艂upca na rok 2015
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2015 z dnia 16 marca 2015
w sprawie zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy w S艂upcy"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2015 z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie zapewnienia bezp艂atnego umieszczenia urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w wszystkich komitet贸w wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Wilcznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie rzeczoznawc贸w do szacowania zwierz膮t i produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego (jaj wyl臋gowych), pasz. oraz sprz臋tu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Gminy za 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie upowa偶nienia Zast臋pcy W贸jta Gminy S艂upca do prowadzenia niekt贸rych spraw gminy i wydawania decyzji w imieniu W贸jt Gminy S艂upca oraz wyst臋powania w imieniu gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2015 z dnia 26 marca 2015
w sprawie wyznaczenia pracownik贸w do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wykonania zada艅 z zakresu zwalczania po偶ar贸w i ewakuacji pracownik贸w Urz臋du Gminy w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji do spraw brakowania druk贸w 艣cis艂ego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby dowod贸w osobistych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Gminnego Przedszkola w Wilcznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 10 maja 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2015 z dnia 20 Kwietnia 2015 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie powo艂ania koordynatora gminnego do spraw obs艂ugi informatycznej i operator贸w informatycznej obs艂ugi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 10 maja 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r.
W sprawie zasad przydzielania pracownikom Urz臋du Gminy w S艂upcy 艣rodk贸w ochrony indywidualnej oraz odzie偶y i obuwia roboczego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omy艂ki pisarskiej w zarz膮dzeniu 31/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie powo艂ania koordynatora gminnego do spraw obs艂ugi informatycznej o operator贸w informatycznej obs艂ugi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 10 maja 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy w S艂upcy"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2015 z dnia 4 maja 2015 r.
w sprawie powo艂ania sta艂ej komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2015 z dnia 4 maja 2015 r.
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37a/2015 z dnia 4 maja 2015 r.
w sprawie rzeczoznawc贸w do szacowania zwierz膮t i produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego w rozumieniu przepis贸w o produktach pochodzenia zwierz臋cego, jaj wyl臋gowych, pasz oraz sprz臋tu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2015 z dnia 5 maja 2015 r.
w sprawie og艂oszenia kolejnych przetarg贸w ustnych nieograniczonych na sprzeda偶 nieruchomo艣ci, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca oraz ustalenia ich regulamin贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2015 z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji odbiorowej inwestycji pn. "Hala sportowo-艣rodowiskowa z urz膮dzeniami i wyposa偶eniem w m. Poniat贸wek gm. S艂upca"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2015 z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie og艂oszenia naboru kandydat贸w na wolne stanowisko urz臋dnicze w urz臋dzie Gminy w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2015 z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko ds. gospodarki gruntami i nieruchomo艣ciami w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2015 z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2015 z dnia 12 maja 2015 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Wilcznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2015 z dnia 12 maja 2015 r.
w sprawie przyznania nagrody dla Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy S艂upca w Cienienie Zabornym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2015 z dnia 18 maja 2015 r.
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2015 z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2015-2019
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy za 艣wi臋ta przypadaj膮ce w soboty w 2015 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r.
w sprawie: ustalenia symboli literowych stanowi膮cych oznaczenie nazwy kom贸rek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2015 z dnia 1 czerwca 2015
w sprawie ustalenia imiennych identyfikator贸w osobowych pracownik贸w Urz臋du Gminy w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowo艣ci Piotrowice" oraz nadania jej Regulaminu pracy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2015 z dnia 2 czerwca 2015
w sprawie wprowadzenia do stosowania gminnego placu ochrony zabytk贸w na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Zespo艂u Zadaniowego do przygotowania oraz przeprowadzenia Inwestycji polegaj膮cej na Budowie oczyszczalni 艣ciek贸w w miejscowo艣ci Cienin Zaborny-Parcele
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2015 z dnia 25 czerwca 2015
w sprawie ustalenia zasad w zakresie ochrony danych osobowych i powo艂ania Administratora Bezpiecze艅stwa Informacji oraz jego Zast臋pcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zapewnienia bezp艂atnego umieszczania urz臋dowych obwieszcze艅 referendalnych i plakat贸w podmiot贸w uprawnionych do udzia艂u w referendum oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/2015 z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia "Regulaminu Pracy Urz臋du Gminy w S艂upcy"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie og艂oszenia przetarg贸w ustnych nieograniczonych na sprzeda偶 nieruchomo艣ci, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca oraz ustalenia ich regulamin贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci - lokal mieszkalny przeznaczony do sprzeda偶y wraz z udzia艂em w nieruchomo艣ci wsp贸lnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/2015 z dnia 30 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia identyfikator贸w dla pracownik贸w Urz臋du Gminy w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Pe艂nomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/2015 z dnia 2 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Likwidacyjnej sprz臋t komputerowy i elektroniczny oraz oprogramowania stanowi膮ce sk艂adniki maj膮tku w Urz臋dzie Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/2015 z dnia 13 lipca 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia badania ankietowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68 z dnia 20 lipca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2015 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/2015 z dnia 20 lipca 2015 r.
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci, stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy, przeznaczonych do oddania w dzier偶aw臋
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji ds. ustalenie szk贸d i szacowania strat w budynkach mieszkalnych, budowlanych i infrastrukturze na terenie gminy S艂upca powsta艂ych w wyniku burzy, nawa艂nicy i gwa艂townych opad贸w deszczu w dniu 19.07.2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku
w sprawie powo艂ania koordynatora gminnego do spraw obs艂ugi informatycznej i operator贸w informatycznej obs艂ugi obwodowych komisji do spraw referendum w referendum og贸lnokrajowym zarz膮dzonym na dzie艅 6 wrze艣nia 2015 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy w S艂upcy na czas zewn臋trznego zagro偶enia bezpiecze艅stwa pa艅stwa i wojny.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/2015 z dnia 6 sierpnia 2015
w sprawie uchylenia zarz膮dzenia wprowadzaj膮cego zmiany do bud偶etu Gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/2015 z dnia 7 sierpnia 2015
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r.
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum og贸lnokrajowego zarz膮dzonego na dzie艅 6 wrze艣nia 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2015 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 78/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r.
w sprawie og艂oszenia przetarg贸w i przyj臋cia regulamin贸w w sprawie przeprowadzenia przetarg贸w ustnych nieograniczonych na oddanie w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 79/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku
w sprawie opracowania materia艂贸w planistycznych oraz za艂o偶enia przyj臋te do opracowania projektu bud偶etu na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 80/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku
W sprawie informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy za pierwsze p贸艂rocze 2015 roku, kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 81/2015 z dnia 2 wrze艣nia 2015 roku
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia nr 76/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powo艂ania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum og贸lnokrajowego zarz膮dzonego na dzie艅 6 wrze艣nia 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 82/2015 W贸jta Gminy S艂upca z dnia 4 wrze艣nia 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 83/2015 W贸jta Gminy S艂upca z dnia 16 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyznaczenia bezp艂atnego umieszczania urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w komitet贸w wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 84/2015 W贸jta Gminy S艂upca z dnia 17 wrze艣nia 2015
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia nr 36/2015 W贸jta Gminy S艂upca z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie powo艂ania sta艂ej komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 86/2015 z dnia 30 wrze艣nia 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 87/2015 z dnia 2 pa藕dziernika 2015 roku
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 25 pa藕dziernika 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 88/2015 z dnia 8 pa藕dziernika 2015 roku
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ciami, stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy, przeznaczonych do oddania w dzier偶aw臋
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89/2015 z dnia 8 pa藕dziernika 2015 roku
w sprawie powo艂ania koordynatora gminnego do spraw obs艂ugi informatycznej i operator贸w informatycznej obs艂ugi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 25 pa藕dziernika 2015 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 91/2015 z dnia 22 pa藕dziernika 2015 roku
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia nr 87/2015 z dnia 2 pa藕dziernika 2015 roku w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia g艂osowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Zarz膮dzonych na dzie艅 25 pa藕dziernika 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92/2015 z dnia 22 pa藕dziernika 2015 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, projektu uchwa艂y Rady Gminy S艂upca w sprawie programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie, na rok 2016.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/2015 z dnia 23 pa藕dziernika 2015 roku
w sprawie wprowadzenia zamian do bud偶etu Gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 94/2015 z dnia 23 pa藕dziernika 2015 roku
w sprawie zmiany zarz膮dzenia w sprawie powo艂ania koordynatora gminnego do spraw obs艂ugi informatycznej i operator贸w informatycznej obs艂ugi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz膮dzonych na dzie艅 25 pa藕dziernika 2015 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 95/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie projektu uchwa艂y dotycz膮cej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2016-2020
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 96/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie projektu uchwa艂y bud偶etowej Gminy S艂upca na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 97/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zada艅 obronnych na terenie gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 98/2015 z dnia 10 grudnia2015 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2015 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 100/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku
w sprawie przyznania nagrody dla Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy S艂upca w Cieninie Zabornym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 101/2015 z dnia 18 GRUDNIA 2015 roku
w sprawie powo艂ania Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 102/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia kontroli rocznej stanu ochrony informacji niejawnych
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1903523