Prawo lokalne » Zarz膮dzenia
2016

Zarz膮dzenie Nr 1/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny z艂o偶onych ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2016 r. przez organizacje pozarz膮dowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zada艅 publicznych w gminie S艂upca na rok 2016.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2016 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia planu sprawdze艅 planowych w Urz臋dzie Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku
w sprawie powo艂ania i ustalenia zakresu zada艅 Gminnego Zespo艂u ds. Ewakuacji/Przyj臋cia/Ludno艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku
w sprawie rozdzia艂u 艣rodk贸w na wsparcie realizacji zada艅 publicznych Gminy S艂upca na rok 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2016 z dnia 19 lutego 2016 r.
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej w艂a艣ciwej do realizacji zada艅 z zakresu 艣wiadcze艅 wychowawczego i upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Cieninie Ko艣cielnym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szko艂y Podstawowej w Cieninie Zabornym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remonty cz膮stkowe dr贸g gminnych o nawierzchni bitumicznej, gruntowej i t艂uczniowej na terenie gminy S艂upca" oraz nadania jej Regulaminu pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzier偶aw臋 oraz og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci, stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy, przeznaczonych do oddania w dzier偶aw臋
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku
w sprawie okre艣lenia wzoru zg艂oszenia dziecka i wzoru wniosku o przyj臋cie dziecka do publicznej szko艂y podstawowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku
w sprawie okre艣lenia wzoru wniosku przyj臋cia dziecka do publicznego przedszkola
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2016 z dnia 10 marca 2016 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Gminnego Przedszkola w Cienienie Ko艣cielnym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2016 z dnia 10 marca 2016 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szko艂y Podstawowej w Cienienie Zabornym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2016 z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Dr膮偶nej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2016 z dnia 24 marca 2016 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Gminy za 2015 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2016 z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia Zast臋pcy Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2016 z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2016 z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2016 z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2016 z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2016 z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2016 z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie powo艂ania sta艂ej komisji przetargowej do przeprowadzania przetarg贸w nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2016 z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie og艂oszenia przetarg贸w i przyj臋cia regulamin贸w przeprowadzenia przetarg贸w ustnych nieograniczonych i ograniczonych na oddanie w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2016 z dnia 1kwietnia 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku
w sprawie og艂oszenia naboru kandydat贸w na wolne stanowisko urz臋dnicze w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko ds. inwestycji i budownictwa w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2016 z dnia 04 kwietnia 2016 roku
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Publicznego gimnazjum w Dr膮偶nej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2016 z dnia 6 maja 2016 roku
w sprawie powierzania stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Dr膮偶nej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2016 z dnia 6 maja 2016 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szko艂y Podstawowej w Cieninie Zabornym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2016 z dnia 6 maja 2016 roku
w sprawie ustalenia zasad i warunk贸w podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownik贸w Urz臋du Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2016 z dnia 9 maja 2016 roku
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawki czynszu za dzier偶aw臋 cz臋艣ci grunt贸w gminnych przeznaczonych pod posadowienie konkret贸w na odzie偶 u偶ywan膮
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2016 z dnia 23 maja 2016 roku
w sprawie "Procedury naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie przeprowadzania badania ankietowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2016 z dnia 30 maja 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w Dyrektora Gminnego Przedszkola w Cieninie Ko艣cielnym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2016 z dnia 7.06.2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb edukacyjnych Szkole Podstawowej w M艂odojewie, Szkole Podstawowej w Kotuni. Gimnazjum w Kowalewie Opactwie i Gimnazjum w Dr膮偶nej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku
w sprawie powo艂ania Komisji Likwidacji do przeprowadzenia likwidacji Fili w Kotuni Biblioteki Publicznej Gminy S艂upca w Cieninie Zabornym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w m. 呕elazk贸w" oraz nadania jej Regulaminu pracy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku
w sprawie powo艂ania Spo艂ecznej Komisji Mieszkaniowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku
w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania petycji w Urz臋dzie Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zasad udost臋pniania informacji publicznej w Urz臋dzie Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2016 z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie przyj臋cia Regulaminu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2016 z dnia 14 lipca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/2016 z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy w S艂upcy na czas zewn臋trznego zagro偶enia bezpiecze艅stwa pa艅stwa i wojny
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/2016 z dnia 26 lipca 2016
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa oczyszczali 艣ciek贸w: budowa gminnej oczyszczalni 艣ciek贸w w miejscowo艣ci Cienin Zaborny-Parcele, z rozbi贸rk膮 element贸w istniej膮cej oczyszczalni oraz przebudowa przepompowni 艣ciek贸w" oraz nadania jej Regulaminu pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku
w sprawie powo艂ania Dyrektora Samorz膮dowej Administracji Szk贸艂 i Przedszkoli w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku
w sprawie powo艂ania Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r.
w sprawie okre艣lenia maksymalnego miesi臋cznego wynagrodzenia kierownik贸w i zast臋pc贸w kierownik贸w jednostek bud偶etowych oraz zak艂ad贸w bud偶etowych Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia dla Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy spo艂ecznej nale偶膮cych do w艂a艣ciwo艣ci gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy do prowadzenia post臋powania w sprawach ustalania prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/2016 z dnia 1sierpnia 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy do podejmowania dzia艂a艅 wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych prowadzenia post臋powania i wydawania w tych sprawach decyzji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy do wydawania decyzji potwierdzaj膮cych prawo do 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej, 艣wiadczeniobiorcom innym ni偶 ubezpieczeni, zamieszka艂ym na terenie Gminy S艂upca i maj膮cym obywatelstwo polskie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy do podejmowania dzia艂a艅, prowadzenia post臋powa艅 i wystawiania decyzji w sprawach dotycz膮cych zasi艂ku dla opiekun贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy do podejmowania dzia艂a艅, prowadzenia post臋powa艅 i wydawania decyzji w sprawach dotycz膮cych 艣wiadcze艅 wychowawczych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli w imieniu Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku
w sprawie powo艂ania sta艂ej komisji przetargowej do przeprowadzania przetarg贸w nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 78/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r.
w sprawie wynajmu sali konferencyjnej w budynku Urz臋du Gminy w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 79/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku
w sprawie sposobu post臋powania przy za艂atwieniu spraw z zakresu dzia艂alno艣ci lobbingowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 80/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku
w sprawie og艂oszenia przetargu oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w miejscowo艣ci Kotunia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 82/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w m. Marcewo" oraz nadania jej Regulaminu pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 83/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmiany "Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy w S艂upcy"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do wykonywania czynno艣ci w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 85/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy za pierwsze p贸艂rocze 2016 roku, kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 86/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku
w sprawie opracowania materia艂贸w planistycznych oraz za艂o偶enia przyj臋te do opracowania projektu bud偶etu na 2017 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 88/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie zasad udost臋pnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy w S艂upcy na czas zewn臋trznego zagro偶enia bezpiecze艅stwa pa艅stwa i wojny
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 90/2016 z dnia 1 wrze艣nia 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia Zast臋pcy Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy do podejmowania dzia艂a艅 wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych i prowadzenia post臋powania w sprawach d艂u偶nik贸w alimentacyjnych i 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 91/2016 z dnia 1 wrze艣nia 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia Zast臋pcy Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy do prowadzenia post臋powania w sprawach ustalania prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92/2016 z dnia 1 wrze艣nia 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia dla Zast臋pcy Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy spo艂ecznej nale偶膮cych do w艂a艣ciwo艣ci gminy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/2016 z dnia 1 wrze艣nia 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia Zast臋pcy Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy do podejmowania dzia艂a艅, prowadzenia post臋powa艅 i wydawania decyzji w sprawach dotycz膮cych 艣wiadcze艅 wychowawczych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 94/2016 z dnia 1 wrze艣nia 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia Zast臋pcy Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy do podejmowania dzia艂a艅, prowadzenia post臋powa艅 i wydawania decyzji w sprawach dotycz膮cych zasi艂ku dla opiekun贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 95/2016 z dnia 8 wrze艣nia 2016 roku
w sprawie okre艣lenia wzor贸w dokument贸w zwi膮zanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 96/2016 z dnia 8 wrze艣nia 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia do dokonywania wpis贸w, zmian wpis贸w oraz wykre艣le艅 wpis贸w w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 97/2016 z dnia 8 wrze艣nia 2016 roku
w sprawie zmiany zarz膮dzenia dotycz膮cego powo艂ania Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 98/2016 z dnia 8 wrzesnia 2016 roku
w sprawie zmiany zarz膮dzania dotycz膮cego powo艂ania i ustalenia zakresu zada艅 Gminnego Zespo艂u ds. Ewakuacji/Przyj臋cia Ludno艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 99/2016 z dnia 8 wrze艣nia 2016 roku
w sprawie ustalenia imiennych identyfikator贸w osobowych pracownik贸w Urz臋du Gminy w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 100/2016 z dnia 8 wrze艣nia 2016 roku
w sprawie upowa偶nienia Dyrektora Samorz膮dowej Administracji Szk贸艂 i Przedszkoli w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 101/2016 z dnia 19 wrze艣nia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 102/2016 z dnia 28 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 103/2016 z dnia 3 pa藕dziernika 2016
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych z terenu gminy S艂upca" oraz nadania jej Regulaminu pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 104/2016 z dnia 9 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie zapewnienia bezp艂atnego umieszczania urz臋dowych obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w wszystkich komitet贸w wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomo艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 105/2016 z dnia 6 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie rzeczoznawc贸w do szacowania zwierz膮t oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego w rozumieniu przepis贸w o produktach pochodzenia zwierz臋cego, jaj wyl臋gowych, pasz, oraz sprz臋tu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 106/2016 z dnia 11 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie upowa偶nienia pracownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w S艂upcy do prowadzenia post臋powania w sprawach ustalania prawa do 艣wiadcze艅 rodzinnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 107/2016 z dnia 24 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 108/2016 z dnia 9 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci, stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy, przeznaczonych do oddania w dzier偶aw臋
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 109/2016 z dnia 24 pa藕dziernik 2016 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Od艣nie偶anie dr贸g gminnych w sezonie zimowym 2016/2017" oraz nadania jej Regulaminu pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 110/2016 z dnia 24 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie Regulaminu dowo偶enia dzieci do szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych z terenu gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 111/2016 z dnia 24 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Us艂ug Wsp贸lnych Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 112/2016 z dnia 7 listopada 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku., projektu uchwa艂y Rady Gminy s艂upca w sprawie programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie, an rok 2017.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 113/2016 z dnia 7 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany zarz膮dzenia dotycz膮cego powo艂ania i ustalenia zada艅 Gminnego Zespo艂u ds. Ewakuacji/Przyj臋cia Ludno艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 114/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie projektu uchwa艂y dotycz膮cej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2017-2027
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 115/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie projektu uchwa艂y bud偶etowej Gminy s艂upca na 2017 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 116/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie powo艂ania operatora informatycznej obs艂ugi komisji wyborczej w wyborach uzupe艂niaj膮cych do Rady Gminy s艂upca zarz膮dzonych na dzie艅 20 listopada 2016 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 117/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 118/2016 z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie powo艂ania komisji rekrutacyjnej w celu wy艂onienia kandydata na stanowisko ds. promocji i zaopatrzenia w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 119/2016 z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie og艂oszenia naboru kandydat贸w na wolne stanowisko Urz臋dnicze w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 120/2016 z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zada艅 obronnych na terenie gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 121/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie og艂oszenia przetargu oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w miejscowo艣ci M艂odojewo - Parcele (obr臋b geodezyjny)
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 122/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urz臋du Gminy w S艂upcy 艣rodk贸w ochrony indywidualnej oraz odzie偶y i obuwia roboczego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 123/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 124/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.
w sprawie scentralizowanych zasad rozlicze艅 podatku VAT w Gminie S艂upca i jej jednostkach i zak艂adach bud偶etowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 126/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do bud偶etu Gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 132/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie "Regulaminu Gospodarowania 艢rodkami Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy"
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1902262