Prawo lokalne » Uchwa艂y
2016

Uchwa艂a Nr XVII/130/16 z dnia 18 lutego 2016 roku.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2021.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/131/16 z dnia 18 lutego 2016 roku.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bie geodezyjnym Cienin Zaborny.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/132/16 z dnia 18 lutego 2016 roku.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXXIV/218/13 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyst膮pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla inwestycji - elektrowni wiatrowej na nieruchomo艣ci oznaczonej numerem geodezyjnym 204 w obr臋bie geodezyjnym Koszuty - Parcele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/133/16 z dnia 18 lutego 2016 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na odst膮pienie od obowi膮zku przetargowego trybu zawarcia umowy dzier偶awy , cz臋艣ci grunt贸w gminnych przeznaczonych pod posadowienie kontener贸w na odzie偶 u偶ywan膮.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/134/16 z dnia 18 lutego 2016 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na odst膮pienie od obowi膮zku przetargowego trybu zawarcia umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci po艂o偶onych w miejscowo艣ci Dr膮偶na.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/135/16 z dnia 18 lutego 2016 roku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/136/16 z dnia 18 lutego 2016 roku.
w sprawie przyj臋cia planu nadzoru nad 偶艂obkami oraz klubami dzieci臋cymi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/137/16 z dnia 18 lutego 2016 roku.
w sprawie zmiany uchwa艂y dotycz膮cej zwolnie艅 od podatku od nieruchomo艣ci w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/138/16 z dnia 18 lutego 2016 roku.
w sprawie kryteri贸w stosowanych w post臋powaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do klasy pierwszej dla kandydat贸w spoza obwodu szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/139/16 z dnia 18 lutego 2016 roku.
w sprawie kryteri贸w stosowanych w post臋powaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do klasy pierwszej dla kandydat贸w spoza obwodu gimnazj贸w prowadzonych przez Gmin臋 S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/140/16 z dnia 18 lutego 2016 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etowa Gminy S艂upca na 2016r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/141/16 z dnia 8 marca 2016 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/142/16 z dnia 31 marca 2016 roku.
w sprawie zmiany Uchwa艂y nr XVII/132/16 Rady Gminy S艂upca z dnia 18 lutego 2016 roku dotycz膮cej przyst膮pienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla inwestycji - elektrowni wiatrowej na nieruchomo艣ci oznaczonej numerem geodezyjnym 204 w obr臋bie geodezyjnym Koszuty - Parcele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/143/16 z dnia 31 marca 2016 roku.
w sprawie przyj臋cia Planu Odnowy So艂ectwa K膮ty.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/144/16 z dnia 31 marca 2016 roku.
w sprawie przyj臋cia planu nadzoru nad 偶艂obkami oraz klubami dzieci臋cymi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/145/16 z dnia 31 marca 2016 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/146/16 z dnia 12 maja 2016 roku.
w sprawie przyj臋cia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy S艂upca na lata 2015 - 2020"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/147/16 z dnia 12 maja 2016 roku.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy S艂upca dla wybranego terenu w obr臋bie geodezyjnym Koszuty - Parcele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/148/16 z dnia 12 maja 2016 roku.
w sprawie zmiany aktualizacyjnej "Programu ochrony 艣rodowiska dla Gminy S艂upca na lata 2014 - 2017"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/149/16 z dnia 12 maja 2016 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/150/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bach geodezyjnych Borki, Korwin, Kowalewo - Opactwo, Kowalewo - So艂ectwo, M艂odojewo, Piotrowice, Rozalin, Wierzbno i Wilczna.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/151/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bach geodezyjnych J贸zefowo, Kochowo, Koszuty, Koszuty - Parcele, Kotunia i Wilczna.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/152/16 z dnia 23 czerwca 20165 roku.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bie geodezyjnym Piotrowice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/153/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bach geodezyjnych Dr膮偶na, G贸艂kowo, J贸zefowo, K膮ty, Korwin, Koszuty, Koszuty - Parcele , Kotunia, M艂odojewo i Wierzbocice oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci w obr臋bie geodezyjnym Koszuty - Parcele - etap II
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXI/154/2016 z dnia 23 czercwa 2016 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym M艂odojewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a XXI/155/2016 z dnia 23 czercwa 2016 roku.
w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/156/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku.
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/157/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/158/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/159/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku.
w sprawie absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2015.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/160/16 z dnia 30 czercwa 2016 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/161/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/162/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2016 - 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/163/16 z dnia 10 sierpnia 2016 roku.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej w Wojew贸dzkim Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/164/16 z dnia 10 sierpnia 2016 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/165/16 z dnia 10 sierpnia 2016 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2016 -2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/166/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku.
w sprawie zatwierdzenia wynik贸w kontroli kwot rekompensaty ca艂kowitej wyp艂aconej Miejskiemu Zak艂adowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w roku 2015.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/167/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/168/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku.
w sprawie zmiany nazwy Samorz膮dowej Administracji Szk贸艂 i Przedszkoli Gminy S艂upca na Centrum Us艂ug Wsp贸lnych Gminy S艂upca i nadania Statutu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/169/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia pomi臋dzy Gmina S艂upca , a Gmin膮 Golina w sprawie przekazania przez Gmin臋 S艂upca Gminie Golina zada艅 w zakresie zapewnienia uczniom niepe艂nosprawnym , zamieszka艂ym na terenie Gminy S艂upca, bezp艂atnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego O艣rodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/170/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci gruntowych niezbudowanych po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Kochowo, sk艂adaj膮cych si臋 z dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 90/2 oraz 87/2
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/171/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na odst膮pienie od obowi膮zku przetargowego trybu zawarcia umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Rozalin.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/172/16 z dnia 30 wrze艣nia 2016 roku.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bach geodezyjnych Dr膮偶na, G贸艂kowo, J贸zefowo, K膮ty, Korwin, Koszuty, Koszuty - Parcele ,Kotunia, M艂odojewo i Wierzbocice oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomo艣ci w obr臋bie geodezyjnym Koszuty - Parcele - etap II
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/173/16 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 wrze艣nia 2016 roku.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XLI/263/14 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla inwestycji - elektrowni wiatrowych na nieruchomo艣ciach po艂o偶onych w obr臋bach geodezyjnych Cienin Ko艣cielny , Cienin - Perze , Kamie艅 Koszuty i M艂odojewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/174/16 z dnia 30 wrze艣nia 2016 roku.
w sprawie uzupe艂nienia sk艂adu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy S艂upca i zmiany uchwa艂y Nr I/4/14 Rady Gminy S艂upca z dnia 1 grudnia 2014 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/175/16 z dnia 30 wrze艣nia 2016 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym M艂odojewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/176/16 z dnia 30 wrze艣nia 2016 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym M艂odojewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/177/16 z dnia 30 wrze艣nia 2016 roku.
zmieniaj膮ca uchwal臋 bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/178/16 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na w艂膮czenie w granice Wa艂brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST - PARK"nieruchomo艣ci zlokalizowanych na terenie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/179/16 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 roku.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranego terenu w obr臋bie geodezyjnym Kotunia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/180/16 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 roku.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXI/151/16 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bach geodezyjnych J贸zefowo, Kochowo,Koszuty, Koszuty - Parcele, Kotunia i Wilczna.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/181/16 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 roku.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr III/10/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bie geodezyjnym Piotrowice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/182/16 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 roku.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXVI/176/2016 Rady Gminy S艂upca z dnia 30 wrze艣nia 2016 roku w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci R贸偶a, obr臋b ewidencyjny Koszuty - Parcele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/183/16 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 roku.
w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwienie 1 tony odpad贸w komunalnych 艂膮cznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/184/16 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 roku.
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstaw臋 do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy S艂upca na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/185/16 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 roku.
w sprawie wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/186/16 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 roku.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na 2017r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/187/16 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/188/16 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 roku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu S艂upeckiego na przebudow臋 drogi powiatowej nr 3080P w zakresie budowy chodnika o d艂ugo艣ci 213,16 m w miejscowo艣ci Kotunia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/189/16 z dnia 27 pa藕dziernika 2016 roku.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Miejskiej S艂upca na zakup i u艂o偶enie kostki betonowej placu Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych w S艂upcy przy ul.Wsp贸lnej 8
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/190/16 z dnia 24 listopada 2016 roku.
w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy S艂upca z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/191/16 z dnia 24 listopada 2016 roku.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/192/16 z dnia 24 listopada 2016 roku.
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/193/16 z dnia 24 listopada 2016 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/194/16 z dnia 24 listopada 2016 roku.
w sprawie metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej op艂aty na terenie gminy S艂upca
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/195/16 z dnia 24 listopada 2016 roku.
w sprawie zmiany uchwa艂y dotycz膮cej utworzenia wydzielonych rachunk贸w w celu gromadzenia niekt贸rych dochod贸w gminy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/196/16 z dnia 24 listopada 2016 roku.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w na terenie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/197/16 z dnia 24 listopada 2016 roku.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr I/6/14 Rady Gminy S艂upca z dnia 1 grudnia 2014 roku dotycz膮cej powo艂ania Komisji O艣wiaty,Kultury,Spraw Socjalnych i Bezpiecze艅stwa Publicznego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/198/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/199/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/200/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji O艣wiaty,Kultury,Spraw Socjalnych i Bezpiecze艅stwa Publicznego na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/201/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
zatwierdzenia planu pracy Komisji Bud偶etu i Finans贸w oraz Rolnictwa na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/202/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/203/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy S艂upca na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/204/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/205/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2016 -2026
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/206/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku.
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1902288