Prawo lokalne » Uchwa艂y
2017

Uchwa艂a Nr XXX/207/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2017 - 2032
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/208/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie uchwa艂y bud偶etowej na rok 2017.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/209/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie og艂oszenia tekstu jednolitego uchwa艂y w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy S艂upca w Cieninie Zabornym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/210/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie og艂oszenia tekstu jednolitego uchwa艂y w sprawie zasad udzielania bonifikaty przy sprzeda偶y komunalnych lokali mieszkalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/211/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Koszuty Ma艂e (obr臋b Koszuty) na rzecz Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/212/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Piotrowice ( obr臋b geodezyjny) do zasobu gminy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/213/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie okre艣lenia op艂at za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/214/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Gminnego w Wilcznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/215/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Gminnego w Piotrowicach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/216/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie przyj臋cia Raportu z wykonania Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy S艂upca za lata 2015 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/217/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/218/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie uchylenia uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/219/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szk贸艂 i przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy S艂upca przez osoby fizyczne lub osoby prawne,inne jednostki ni偶 jednostki samorz膮du terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich pobierania i wykorzystywania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/220/17 z dnia 14 lutego 2017 roku.
w sprawie zamiaru likwidacji oddzia艂贸w przedszkolnych w Szkole Podstawowej im.Ireny Kosmowskiej w Kotuni.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/221/17 z dnia 14 lutego 2017 roku.
w sprawie utworzenia Zespo艂u Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Ko艣cielnym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/222/17 z dnia 14 lutego 2017 roku.
w sprawie utworzenia Zespo艂u Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Zabornym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/223/17 z dnia 14 lutego 2017 roku.
w sprawie utworzenia Zespo艂u Szkolno - Przedszkolnego w Kotuni.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/224/17 z dnia 14 lutego 2017 roku.
w sprawie utworzenia Zespo艂u Szkolno - Przedszkolnego w M艂odojewie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/225/17 z dnia 14 lutego 2017 roku.
w sprawie projektu dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w na terenie Gminy S艂upca do nowego ustroju szkolnego , wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/226/17 z dnia 14 lutego 2017 roku.
w sprawie ustalenia kryteri贸w wraz z liczb膮 punkt贸w w post臋powaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddzia艂贸w przedszkolnych, klas pierwszych szk贸艂 podstawowych na terenie Gminy S艂upca oraz dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/227/17 z dnia 16 marca 2017 roku.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szk贸艂 i przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy S艂upca przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne jednostki ni偶 jednostki samorz膮du terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich pobierania i wykorzystywania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/228/17 z dnia 16 marca 2017 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2017 - 2032
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/229/17 z dnia 16 marca 2017 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/230/17 z dnia 16 marca 2017 roku.
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze, z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg贸艂owych warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia od op艂at, jak r贸wnie偶 trybu ich pobierania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/231/17 z dnia 30 marca 2017 roku.
w sprawie przekszta艂cenia Szko艂y Podstawowej im.Ireny Kosmowskiej w Kotuni poprzez likwidacj臋 oddzia艂贸w przedszkolnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/232/17 z dnia 30 marca 2017 roku.
w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w na terenie Gminy S艂upca do nowego ustroju szkolnego , wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/233/17 z dnia 30 marca 2017 roku.
w sprawie szczeg贸艂owych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia艂贸w i akcji w sp贸艂kach prawa handlowego przez Gmin臋 S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/234/17 z dnia 30 marca 2017 roku.
w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodp艂atnego przekazania nieruchomo艣ci lokalowej wraz z udzia艂ami w gruncie po艂o偶onej w miejscowo艣ci Nowa Wie艣 ( obr臋b geodezyjny Nowa Wie艣)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/235/17 z dnia 30 marca 2017 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/236/17 z dnia 30 marca 2017 roku.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w z gminy S艂upca - etap II
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/237/17 z dnia 11 maja 2017 roku.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie przekszta艂cenia Szko艂y Podstawowej im.Ireny Kosmowskiej w Kotuni poprzez likwidacj臋 oddzia艂贸w przedszkolnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/238/17 z dnia 11 maja 2017 roku.
w sprawie utworzenia oddzia艂u przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kowalewie Opactwie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/239/17 z dnia 11 maja 2017 roku.
w sprawie przyst膮pienia Gminy S艂upca do partnerstwa na rzecz realizacji projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/240/17 z dnia 11 maja 2017 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/241/17 z dnia 11 maja 2017 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Rozalin.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/242/17 z dnia 11 maja 2017 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej po艂o偶onej w miejscowo艣ci Cienin Zaborny ( obr臋b geodezyjny Cienin Zaborny)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/243/17 z dnia 11 maja 2017 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/244/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku.
w sprawie w艂膮czenia Gminnego Przedszkola w Wilcznej do Zespo艂u Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Ko艣cielnym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/245/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku.
w sprawie w艂膮czenia Gminnego Przedszkola w Piotrowicach do Zespo艂u Szkolno - Przedszkolnego w M艂odojewie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/246/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/247/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku.
w sprawie absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2016.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/248/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/249/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/250/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku.
w sprawie przyst膮pienia do sporzadzenia zmiany miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bach geodezyjnych Borki, Cienin Ko艣cielny, Cienin - Perze, Cienin Zaborny, K膮ty,Kochowo,Koszuty, Koszuty - Parcele,Korwin,Kowalewo - Opactwo , Kowalewo - So艂ectwo,M艂odojewo,Niezgoda,Piotrowice , Wilczna,Wola Koszucka - Parcele, 呕elazk贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/251/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w gminie S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/252/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku.
w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy S艂upca w Cieninie Zabornym, znajduj膮cych si臋 w M艂odojewie i Cieninie Ko艣cielnym, przeniesienia siedziby g艂贸wnej Biblioteki Publicznej Gminy S艂upca i dokonania zmainy statutu Biblioteki Publicznej Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/253/17 z dnia 2 sierpnia 2017 roku.
w sprawie okre艣lenia zasad udzielania i rozmiaru zni偶ek tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 dla nauczycieli , kt贸rym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 niekt贸rych nauczycieli - obowi膮zuj膮cych w plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Gmin臋 S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/254/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bie geodezyjnym Piotrowice - etap II
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/255/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Cienin Ko艣cielny
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/256/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku.
w sprawie zatwierdzenia wynik贸w kontroli kwot rekompensaty ca艂kowitej wyp艂aconej Miejskiemu Zak艂adowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Koninie w roku 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/257/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atnie nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Cienin Zaborny ( obr臋b Cienin Zaborny)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/258/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku.
w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Kowalewie Opactwie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/259/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku.
w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Dr膮偶nej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/260/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 bud偶etow膮 Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/261/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia pomi臋dzy Gmin膮 S艂upca,a Gmin膮 S艂upca Gminie Golina zada艅 w zakresie zapewnienia uczniom niepe艂nosprawnym , zamieszka艂ym na terenie Gminy S艂upca , bezp艂atnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego O艣rodka Szkolno - Wychowawczego w Koninie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/262/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku.
w sprawie zmiany uchwa艂y dotycz膮cej utworzenia Zespo艂u Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Zabornym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/263/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku.
w sprawie zmiany uchwa艂y dotycz膮cej utworzenia Zespo艂u Szkolno - Przedszkolnego w Kotuni.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/264/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku.
w sprawie zmiany uchwa艂y utworzenia Zespo艂u Szkolno - Przedszkolnego w M艂odojewie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/265/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku.
w sprawie przekazania mienia, nale偶no艣ci , zobowi膮za艅 i dokumentacji Publicznego Gimnazjum im.Polskich Noblist贸w w Dr膮偶nej i Publicznego Gimnazjum w Kowalewie Opactwie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/266/17 z dnia 13 wrze艣nia 2017 roku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu s艂upeckiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/267/17 z dnia 13 wrze艣nia 2017 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/268/17 z dnia 28 wrze艣nia 2017 roku.
w sprawie upowa偶nienia W贸jta Gminy S艂upca do udzielenia odpowiedzi na skarg臋 Prokuratora Rejonowego w S艂upcy na uchwa艂臋 Nr XLVII/249/10 Rady Gminy S艂upca z dnia 29 pa藕dziernika 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w zespo艂u interdyscyplinarnego oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania oraz do przekazania jej do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Poznaniu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/269/17 z dnia 28 wrze艣nia 2017 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Kochowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/270/17 z dnia 28 wrze艣nia 2017 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Cienin Zaborny.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/271/17 z dnia 28 wrze艣nia 2017 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci gruntowych po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Cienin Zaborny, sk艂adaj膮cych si臋 z dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 454/23 oraz 454/24.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/272/17 z dnia 28 wrze艣nia 2017 roku.
w sprawie wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/273/17 z dnia 28 wrze艣nia 2017 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2017 -2032
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/274/17 z dnia 28 wrze艣nia 2017 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/275/17 z dnia 28 wrze艣nia 2017 roku.
w sprawie trybu i sposobu powo艂ywania i odwo艂ywania cz艂onk贸w Zespo艂u Interdyscyplinarnego oraz szczeg贸艂owych warunk贸w jego funkcjonowania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/276/17 z dnia 26 pa藕dziernika 2017 roku.
w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpad贸w komunalnych 艂膮cznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/277/17 z dnia 26 pa藕dziernika 2017 roku.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej im Bohater贸w Wrze艣nia 1939 r.w Cieninie Ko艣cielnym w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im.Bohater贸w Wrze艣nia 1939r. w Cieninie Ko艣cielnym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/278/17 z dnia 26 pa藕dziernika 2017 roku.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej im.Kazimierza Janickiego w Cieninie Zabornym w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawowej im.Kazimierza Janickiego w Cieninie Zabornym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/279/17 z dnia 26 pa藕dziernika 2017 roku.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej im.Ireny Kosmowskiej w Kotuni w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im.Ireny Kosmowskiej w Kotuni.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/280/17 z dnia 26 pa藕dziernika 2017 roku.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej im.J贸zefa Janika w Koszutach w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im.J贸zefa Janika w Koszutach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/281/17 z dnia 26 pa藕dziernika 2017 roku.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej im.Jana Paw艂a II w M艂odojewie w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im.Jana Paw艂a II w M艂odojewie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/282/17 z dnia 26 pa藕dziernika 2017 roku.
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstaw臋 do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy S艂upca na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/283/17 z dnia 26 pa藕dziernika 2017 roku.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr VI/30/15 Rady Gminy S艂upca z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie: poboru podatk贸w w drodze inkasa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/284/17 z dnia 26 pa藕dziernika 2017 roku.
zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/285/17 z dnia 26 pa藕dziernika 2017 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2017 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/286/17 z dnia 26 pa藕dziernika 2017 roku.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/287/17 z dnia 26 pa藕dziernika 2017 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2017 - 2032
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/288/17 z dnia 26 pa藕dziernika 2017 roku.
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/289/17 z dnia 17 listopada 2017 roku.
w sprawie szczeg贸艂owych zasad ponoszenia odp艂atno艣ci za pobyt w o艣rodkach wsparcia udzielaj膮cych schronienia osobom bezdomnym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLII/290/17 z dnia 17 listopada 2017 roku.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/291/17 z dnia 30 listopada 2017 roku.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranego terenu w obr臋bie geodezyjnym Kotunia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/292/17 z dnia 30 listopada 2017 roku.
w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy S艂upca z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/293/17 z dnia 30 listopada 2017 roku.
w sprawie zmiany uchwa艂y dotycz膮cej zmiany nazwy Samorz膮dowej Administracji Szk贸艂 i Przedszkoli w Gminie S艂upca na Centrum Us艂ug Wsp贸lnych Gminy S艂upca i nadania Statutu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/294/17 z dnia 30 listopada 2017 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/295/17 z dnia 30 listopada 2017 roku.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzenie 艣ciek贸w na terenie Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/296/17 z dnia 30 listopada 2017 roku.
w sprawie dopuszczenia zap艂aty podatk贸w i op艂at oraz nale偶no艣ci niepodatkowych stanowi膮cych doch贸d bud偶etu Gminy S艂upca instrumentem p艂atniczym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/297/17 z dnia 30 listopada 2017 roku.
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zak艂adu Wodoci膮g贸w Kanalizacji w S艂upcy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/298/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2018-2033
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/299/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
w sprawie uchwa艂y bud偶etowej na rok 2018.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/300/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w alkoholowych na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/301/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
w sprawie uchwa艂y Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/302/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w ochotniczych Stra偶y Po偶arnych na terenie gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/303/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
w sprawie przyj臋cia strategii rozwi膮zywania problem贸w spo艂ecznych dla Gminy S艂upca na lata 2018 - 2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/304/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
w sprawie ustalenia termin贸w przeprowadzenia post臋powania rekrutacyjnego i post臋powania uzupe艂niaj膮cego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych oraz do publicznych szk贸艂 podstawowych, dla kt贸rych Gmina S艂upca jest organem prowadz膮cym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
w sprawie ustalenia kryteri贸w wraz z liczb膮 punkt贸w w post臋powaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli , oddzia艂贸w przedszkolnych , klas pierwszych szk贸艂 podstawowych na terenie Gminy S艂upca oraz dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/306/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/307/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu S艂upeckiego na dofinansowanie zadania pn."Pomoc finansowa Powiat S艂upecki - dokumentacja na 艣cie偶k臋 rowerow膮".
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1903526