Prawo lokalne » Uchwa艂y
2017

Uchwa艂a Nr XXX/207/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2017 - 2032
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/208/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie uchwa艂y bud偶etowej na rok 2017.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/209/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie og艂oszenia tekstu jednolitego uchwa艂y w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy S艂upca w Cieninie Zabornym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/210/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie og艂oszenia tekstu jednolitego uchwa艂y w sprawie zasad udzielania bonifikaty przy sprzeda偶y komunalnych lokali mieszkalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/211/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Koszuty Ma艂e (obr臋b Koszuty) na rzecz Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/212/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Piotrowice ( obr臋b geodezyjny) do zasobu gminy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/213/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie okre艣lenia op艂at za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/214/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Gminnego w Wilcznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/215/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Gminnego w Piotrowicach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/216/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie przyj臋cia Raportu z wykonania Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy S艂upca za lata 2015 - 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/217/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi S艂upeckiemu na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/218/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie uchylenia uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/219/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku.
w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szk贸艂 i przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy S艂upca przez osoby fizyczne lub osoby prawne,inne jednostki ni偶 jednostki samorz膮du terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich pobierania i wykorzystywania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/220/17 z dnia 14 lutego 2017 roku.
w sprawie zamiaru likwidacji oddzia艂贸w przedszkolnych w Szkole Podstawowej im.Ireny Kosmowskiej w Kotuni.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/221/17 z dnia 14 lutego 2017 roku.
w sprawie utworzenia Zespo艂u Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Ko艣cielnym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/222/17 z dnia 14 lutego 2017 roku.
w sprawie utworzenia Zespo艂u Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Zabornym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/223/17 z dnia 14 lutego 2017 roku.
w sprawie utworzenia Zespo艂u Szkolno - Przedszkolnego w Kotuni.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/224/17 z dnia 14 lutego 2017 roku.
w sprawie utworzenia Zespo艂u Szkolno - Przedszkolnego w M艂odojewie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/225/17 z dnia 14 lutego 2017 roku.
w sprawie projektu dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w na terenie Gminy S艂upca do nowego ustroju szkolnego , wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/226/17 z dnia 14 lutego 2017 roku.
w sprawie ustalenia kryteri贸w wraz z liczb膮 punkt贸w w post臋powaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddzia艂贸w przedszkolnych, klas pierwszych szk贸艂 podstawowych na terenie Gminy S艂upca oraz dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/227/17 z dnia 16 marca 2017 roku.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szk贸艂 i przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy S艂upca przez osoby fizyczne lub osoby prawne, inne jednostki ni偶 jednostki samorz膮du terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich pobierania i wykorzystywania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/228/17 z dnia 16 marca 2017 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S艂upca na lata 2017 - 2032
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/229/17 z dnia 16 marca 2017 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/230/17 z dnia 16 marca 2017 roku.
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze, z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg贸艂owych warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia od op艂at, jak r贸wnie偶 trybu ich pobierania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/231/17 z dnia 30 marca 2017 roku.
w sprawie przekszta艂cenia Szko艂y Podstawowej im.Ireny Kosmowskiej w Kotuni poprzez likwidacj臋 oddzia艂贸w przedszkolnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/232/17 z dnia 30 marca 2017 roku.
w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w na terenie Gminy S艂upca do nowego ustroju szkolnego , wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/233/17 z dnia 30 marca 2017 roku.
w sprawie szczeg贸艂owych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia艂贸w i akcji w sp贸艂kach prawa handlowego przez Gmin臋 S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/234/17 z dnia 30 marca 2017 roku.
w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodp艂atnego przekazania nieruchomo艣ci lokalowej wraz z udzia艂ami w gruncie po艂o偶onej w miejscowo艣ci Nowa Wie艣 ( obr臋b geodezyjny Nowa Wie艣)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/235/17 z dnia 30 marca 2017 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/236/17 z dnia 30 marca 2017 roku.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w z gminy S艂upca - etap II
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/237/17 z dnia 11 maja 2017 roku.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie przekszta艂cenia Szko艂y Podstawowej im.Ireny Kosmowskiej w Kotuni poprzez likwidacj臋 oddzia艂贸w przedszkolnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/238/17 z dnia 11 maja 2017 roku.
w sprawie utworzenia oddzia艂u przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kowalewie Opactwie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/239/17 z dnia 11 maja 2017 roku.
w sprawie przyst膮pienia Gminy S艂upca do partnerstwa na rzecz realizacji projektu wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/240/17 z dnia 11 maja 2017 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/241/17 z dnia 11 maja 2017 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Rozalin.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/242/17 z dnia 11 maja 2017 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej po艂o偶onej w miejscowo艣ci Cienin Zaborny ( obr臋b geodezyjny Cienin Zaborny)
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/243/17 z dnia 11 maja 2017 roku.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej na rzecz u偶ytkownika wieczystego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/244/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku.
w sprawie w艂膮czenia Gminnego Przedszkola w Wilcznej do Zespo艂u Szkolno - Przedszkolnego w Cieninie Ko艣cielnym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/245/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku.
w sprawie w艂膮czenia Gminnego Przedszkola w Piotrowicach do Zespo艂u Szkolno - Przedszkolnego w M艂odojewie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/246/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/247/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku.
w sprawie absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za rok 2016.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/248/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/249/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 bud偶etow膮 Gminy S艂upca na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/250/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku.
w sprawie przyst膮pienia do sporzadzenia zmiany miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bach geodezyjnych Borki, Cienin Ko艣cielny, Cienin - Perze, Cienin Zaborny, K膮ty,Kochowo,Koszuty, Koszuty - Parcele,Korwin,Kowalewo - Opactwo , Kowalewo - So艂ectwo,M艂odojewo,Niezgoda,Piotrowice , Wilczna,Wola Koszucka - Parcele, 呕elazk贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/251/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w gminie S艂upca.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/252/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku.
w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy S艂upca w Cieninie Zabornym, znajduj膮cych si臋 w M艂odojewie i Cieninie Ko艣cielnym, przeniesienia siedziby g艂贸wnej Biblioteki Publicznej Gminy S艂upca i dokonania zmainy statutu Biblioteki Publicznej Gminy S艂upca.
Wi臋cej »



licznik odwiedzin: 1689931