Urz膮d Gminy

Urz膮d Gminy S艂upca

Urz膮d Gminy S艂upca
Ul. Sienkiewicza 16
62-400 S艂upca
 tel. (63) 274 36 76
 fax. (63) 274 36 76 wew. 44
 e-mail: sekretariat@gmina.slupca.pl
 strona internetowa: www.gmina.slupca.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.gminaslupca.pl


Godziny urz臋dowania:
poniedzia艂ek - pi膮tek: od 7:30 do 15:30


NIP 667-12-67-466
REGON 000538633
Bank Bank Spó艂dzielczy S艂upca nr konta: 55 1610 1188 0032 4441 2000 0002


Zawiadamia si臋, 偶e pocz膮wszy od 01.01.2017 r. wszystkie czynno艣ci (transakcje) sprzeda偶owe i zakupowe dokonywane przez jednostki bud偶etowe Gminy S艂upca dla celów podatku VAT – s膮 uznawane za czynno艣ci wykonywane bezpo艣rednio przez Gmin臋 S艂upca. Zmiana statusu jednostek bud偶etowych i zak艂adów bud偶etowych Gminy S艂upca na gruncie przepisów o podatku VAT nie wp艂ywa na status tych jednostek na gruncie prawa cywilnego.

 

W konsekwencji nie zachodzi konieczno艣膰 dokonywania cesji istniej膮cych umów cywilnoprawnych na Gmin臋 S艂upca.

W praktyce wskazana zmiana oznacza, 偶e umowy cywilnoprawne zawierane z Gmin膮 S艂upca (jednostkami i zak艂adami bud偶etowymi Gminy) oraz faktury VAT dokumentuj膮ce sprzeda偶 towarów i us艂ug na rzecz Gminy S艂upca po 01.01.2017 r. powinny zawiera膰 nast臋puj膮ce okre艣lenie nabywcy i odbiorcy:

Nabywca: Gmina S艂upca
ul. Sienkiewicza 16
62-400 S艂upca
NIP 667-176-44-08

Odbiorca faktury:
Nazwa danej jednostki
Adres
62-400 S艂upca

Faktury, które nie b臋d膮 zawiera膰 okre艣lenie nabywcy zgodnego z powy偶szym wzorem b臋d膮 uznawane za wystawione w sposób nieprawid艂owy i nie b臋d膮 akceptowane przez Gmin臋 S艂upca.

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1900646