Za艂atwianie spraw w Urz臋dzie » Petycje
Rejestr petycji - 2017

Rejestr petycji - 2017Lp.
Imi臋 i nazwisko albo nazwa podmiotu wnosz膮cego petycj臋 (w przypadku wyra偶enia zgody na ujawnienie danych)
Data z艂o偶enia petycji
Przedmiot petycji
Tre艣膰 petycji (skan)
Przebieg post臋powania
Uwagi
Przewidywany termin za艂atwienia petycji Zasi臋gane opinie w sprawie petycji Data zawiadomienia podmiotu wnosz膮cego petycj臋 o sposobie jej za艂atwienia Sposób za艂atwienia petycji (tre艣膰 zawiadomienia - skan)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Poddano anonimizacji

 


19.05.2017
Petycja dotyczy przyst膮pienia Gminy/Miasta/Szko艂y - dp konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017 Tre艣膰 petycji  12.06.2017 Zasi臋gni臋cie informacji w dniu 25 maja 2017r. z Referatu Gospodarki, Ochrony 艢rodowiska i Rolnictwa, dotycz膮ca mo偶liwo艣ci usytuowania infrastruktury rekreacyjnej w zwi膮zku z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy S艂upca oraz innymi warunkami, niezb臋dnymi do realizacji budowy placów zabaw na nieruchomo艣ciach.  30.05.2017 Zawiadomienie o sposobie za艂atwienia petycji  
2.

WESTRAND M. Szatkowski Sp. J.
ul. K艂obucka 13
02-699 Warszawa
oraz
Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa


21.06.2017 Petycja dotycz膮ca realzacji zada艅 w obszarze przeciwdzia艂ania uci膮偶liwo艣ci zapachowej Tre艣膰 petycji 20.07.2017 Nie dotyczy  28.06.2017 Zawiadomienie o sposobie za艂atwienia petycji  
3.

Mieszkancy i osoby pracuj膮ce na terenie Gminy S艂upca


Ze skanu petycji wy艂膮czono jawno艣膰 za艂膮cznika nr 2, stanowi膮cego list臋 z 1354 podpisami „mieszka艅ców oraz pracowników Gminy S艂upca”  - (dane osobowe- imi臋 i nazwisko, adres) na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca o petycjach (Dz.U. z 2017r. Poz. 1123).  Petycja nie zawiera zgody na ujawnienie na stronie internetowej urz臋du Gminy S艂upca danych osobowych podmiotu wnosz膮cego petycj臋.


04.08.2017 Petycja protestacyjna przeciwko niebezpiecznej inwestycji Tre艣膰 petycji  04.09.2017 Nie dotyczy   Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o Petycjach petycj臋 pozostawia si臋 bez rozpatrzenia   
4. Podano anonimizacji 05.09.2017 Petycja o dokonanie analizy przed艂o偶onej propozycji oraz rozwa偶nie przyst膮pienia do opisanego w niniejszej petycji Programu

Tre艣膰 petycji


Regulamin programu "Wzorowa 艂azienka"


Opis programu "Wzorowa 艂azienka"


  Nie dotyczy    Zawiadomienie o sposobie za艂atwienia petycji  
5. Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
14.09.2017 Petycja do Dyrektora Szko艂y o dokananie wewn臋trznej analizy stanu faktycznego, panuj膮cego w Jednosce - na dzie艅 z艂o偶enia wniosku, w przedmiocie kszta艂towania zdrowych nawyków 偶ywieniowych w szko艂ach

Tre艣膰 petycji


  Zasi臋gni臋cie informacji w szko艂ach podstawowych, dotycz膮cych dost臋pu uczniów do wody pitnej    Zawiadomienie
o sposobie za艂atwienia petycji
 
6. Ze skanu petycji wy艂膮czono jawno艣膰 danych osobowych wnosz膮cych petycj臋 oraz za艂膮cznika, stanowi膮cego list臋 z 64 podpisami - (dane osobowe- imi臋 i nazwisko) na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca o petycjach (Dz.U. z 2017r. Poz. 1123).  Petycja nie zawiera zgody na ujawnienie na stronie internetowej urz臋du Gminy S艂upca danych osobowych podmiotu wnosz膮cego petycj臋. 20.09.2017 Petycja w sprawie transoprtu zast臋pczego przy trasie K-92

Tre艣膰 petycji


Za艂膮cznik nr 1


  W dniu 05.20.2017r. w Urz臋dzie Gminy w S艂upcy spotkanie z zainteresowanymi  mieszka艅cami w celu wypracowania wspólnego stanowiska. W dniu 16.10.2017r. spotkanie przedstawiciela Urz臋du Gminy  w S艂upcy z przedstawicielami PKP i przedstawienie stanowiska wypracowanego na spotkaniu z mieszka艅cami   23.11.2017 r. Zawiadomienie
o sposobie za艂atwienia petycji
 

 

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1797852