Aktualno艣ci
Komunikaty

Og贸lny schemat procedur kontroli przedsi臋biorc贸w
Na podstawie art. 78a ust.3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz.1829 ze zm.), zwanej dalej usdg, podaje si臋 do publicznej wiadomo艣ci og贸lny schemat procedur kontroli przedsi臋biorc贸w, kt贸re wynikaj膮 z przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa
Wi臋cej »
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zada艅 publicznych
Przypomnienie
Wi臋cej »
Pojemniki na odpady
Urz膮d Gminy S艂upca informuje, 偶e wyznaczone zosta艂y terminy podpisywania um贸w na u偶yczenie pojemnik贸w na popi贸艂 i bioodpady pojemnik贸w - szczeg贸艂owe informacje znajduj膮 si臋 w tre艣ci kurendy.
Wi臋cej »
Zawiadomienie
Informacja o mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z dokumentacj膮 sprawy oraz mo偶liwo艣ci sk艂adania uwag i wniosk贸w dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na przetwarzaniu odpad贸w innych ni偶 niebezpieczne na dz. nr 774 obr臋b Kotunia, gm. S艂upca, woj. wielkopolskie w ramach prowadzonego post臋powania w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/215/17 Rady Gminy S艂upca z dnia 26 stycznia 2017 roku
w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Gminnego w Piotrowicach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/214/17 Rady Gminy S艂upca z dnia 26 stycznia 2017 roku
w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Gminnego w Wilcznej
Wi臋cej »
Komunikat
w sprawie transakcji sprzeda偶owych i zakupowych
Wi臋cej »
Komunikat
w sprawie pracy Urz臋du Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zawiadomienie
XLVIII Zwyczajna sesja Rady Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zawiadomienie
Komisje
Wi臋cej »
Konsultacje
Konsultacje z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarz膮dowymi konsultacje dotycz膮ce projektu uchwa艂y Rady Gminy S艂upca w sprawie programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
Wi臋cej »
XXV Zwyczajna sesja Rady Gminy S艂upca
Wi臋cej »
XXIII Zwyczajna sesja Rady Gminy S艂upca
Wi臋cej »
XX Zwyczajna sesja Rady Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Komunikat
Wi臋cej »
XV Zwyczajna sesja Rady Gminy S艂upca
Wi臋cej »
XIII Zwyczajna sesja Rady Gminy S艂upca.
Wi臋cej »
XII Zwyczajna sesja rady Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Informacja
Wi臋cej »
Informacja W脫JTA GMINY S艁UPCA
Wi臋cej »
Zawiadomienie o X Zwyczajnej sesji Rady Gminy S艂upca
X Zwyczajna sesja Rady Gminy S艂upca
Wi臋cej »
IX Zwyczajna sesja Rady Gminy S艂upca
Informacja
Wi臋cej »
Zmiany organizacyjne
Komunikat organizacyjny
Wi臋cej »
Zbi贸rka zu偶ytych opon
Informacja
Wi臋cej »
IV sesja Rady Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Sesja Rady Gminy S艂upca
Wi臋cej »
I sesja Rady Gminy S艂upca
2 grudnia 2010r. o godz. 10:00 w Sali Posiedze艅 Urz臋du Gminy S艂upca odb臋dzie si臋 I sesja VI kadencji Rady Gminy S艂upca z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:
Wi臋cej »
XLIV sesja Rady Gminy S艂upca
Wi臋cej »
KOMUNIKAT DOPLATY DO LIKWIDACJI AZBESTU
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
Wi臋cej »
Wybory prezydenckie 2010
Materia艂y zosta艂y opracowane przez Pa艅stwow膮 Komisj臋 Wyborcz膮.
Wi臋cej »
Wiadomo艣ci nr 5/2009
Wiadomo艣ci dotycz膮 linii elektroenergetycznej Kromolice-P膮tn贸w.
Wi臋cej »
Zawiadomienie
Wi臋cej »
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wi臋cej »
Zmiana godzin urz臋dowania
Wi臋cej »
Komunikat dla przedsi臋biorc贸w
Wi臋cej »
Zwrot podatku akcyzowego
Wi臋cej »
Informacja w sprawie sk艂adania wniosk贸w...
Wi臋cej »
Zbi贸rka odpad贸w elektrycznych i elektronicznych
Wi臋cej »
Wymiana Dowod贸w Osobistych
Wi臋cej »
KOMUNIKAT
CHCESZ SI臉 USTRZEC PTASIEJ GRYPY ?
Wi臋cej »
KOMUNIKAT
dotycz膮cy p艂atno艣ci bezpo艣rednich do grunt贸w rolnych w 2006 roku
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1903581