Aktualno艣ci
Og艂oszenia urz臋dowe

Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bach geodezyjnych J贸zefowo, Kochowo, Koszuty, Koszuty
Wi臋cej »
Og贸lny schemat procedur kontroli przedsi臋biorc贸w
Na podstawie art. 78a ust.3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz.1829 ze zm.), zwanej dalej usdg, podaje si臋 do publicznej wiadomo艣ci og贸lny schemat procedur kontroli przedsi臋biorc贸w, kt贸re wynikaj膮 z przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca o wydaniu decyzji
o decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie ziemnego, nie przep艂ywowego stawu retencyjnego w zakresie melioracji wodnej szczeg贸艂owej, na dz. nr 533/2 obr臋b Dr膮偶na.
Wi臋cej »
Licytacja ruchomo艣ci
W贸jt Gminy S艂upca og艂asza II-gi przetarg nieograniczony ustny na sprzeda偶 u偶ywanego samochodu Jelcz L090 M/S
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w z gminy S艂upca
Wi臋cej »
Licytacja ruchomo艣ci
W贸jt Gminy S艂upca og艂asza I przetarg nieograniczony ustny na sprzeda偶 u偶ywanego samochodu Jelcz L090
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji o decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na zakupie maszyn do przetw贸rstwa cebuli: pakowania i obierania.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bach geodezyjnych Borki, Cienin Ko艣cielny, Cienin-Perze, Cienin Zaborny, K膮ty, Kochowo, Koszuty, Koszuty-Parcele, Korwin, Kowalewo-Opactwo, Kowalewo-So艂ectwo, M艂odojewo, Niezgoda, Piotrowice, Wilczna, Wola Koszucka-Parcele, 呕elazk贸w
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji o decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na punkcie skupu z艂omu i zbierania odpad贸w, na terenie dzia艂ki nr 407/2 obr臋b Koszuty
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: przetwarzaniu odpad贸w innych ni偶 niebezpieczne na dz. nr 774 obr臋b Kotunia, gm. S艂upca, woj. wielkopolskie Inwestor: Technika Sp. z o.o.
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji o decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze z艂o偶a zlokalizowanego na dzia艂ce oznaczonej numerem geodezyjnym 93/1 obr臋b G贸艂kowo, w miejscowo艣ci G贸艂kowo
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Cienin Ko艣cielny
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
o zgromadzonej dokumentacji w sprawie " Przebudowy i budowy infrastruktury linii kolejowej w ramach projektu POIi艢 7.1-8 Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Pozna艅 - pozosta艂e roboty, odcinek Sochaczew - Swarz臋dz - prace przygotowawcze"
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bie geodezyjnym Piotrowice
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie - zawiadomienie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/225/17 Rady Gminy S艂upca z dnia 14 lutego 2017 roku
W sprawie projektu dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazj贸w na terenie Gminy S艂upca do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo O艣wiatowe
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/220/17 Rady Gminy S艂upca z dnia 14 lutego 2017 roku
w sprawie zamiaru likwidacji oddzia艂贸w przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
O艢.6220.18.2015
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca sporz膮dzonego wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Przedsi臋wzi臋cie polegaj膮ce na przetwarzaniu odpad贸w innych ni偶 niebezpieczne na dz. nr 774 obr臋b Kotunia
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Przedsi臋wzi臋cie polegaj膮ce na przetwarzaniu odpad贸w innych ni偶 niebezpieczne na dz. nr 774 obr臋b Kotunia, gm. S艂upca, woj. wielkopolskie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranego terenu w obr臋bie geodezyjnym Kotunia
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji odmawiaj膮cej okre艣lenia 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie elektrowni fotowoltaicznej PIOTROWICE o maksymalnej mocy przy艂膮czeniowej 1,0 MW na dzia艂kach o numerze ewidencyjnym 257, 259 - obr臋b Piotrowice, gmina S艂upca.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie
z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wyga艣ni臋cia mandatu radnego Rady Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w z gminy S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji o decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie instalacji fotowoltaicznej o maksymalnej mocy zainstalowanej oko艂o 1 MW w miejscowo艣ci Marcewo, dz. nr 321/1,
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji o decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie instalacji fotowoltaicznej o maksymalnej mocy zainstalowanej oko艂o 647 kW w miejscowo艣ci Dr膮偶na, dz. nr 20 i 392
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
O艢.6220.4.2016
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
O艢.6220.1.2016
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
Wi臋cej »
Og艂oszenie o Konkursie
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Dr膮偶nej.
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji o zmianie decyzji w艂asnej znak: O艢.6220.20.2015 z dnia 05.08.2015 r. dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie gminnej oczyszczalni 艣ciek贸w w miejscowo艣ci Cienieni Zaborny-Parcele z rozbi贸rk膮 element贸w istniej膮cej oczyszczalni i zagospodarowaniem terenu po jej realizacji na dzia艂kach o nr: 126/4, 124, 123 obr臋b ewidencyjny Cienin Zaborny.
Wi臋cej »
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji o decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny- kruszywa naturalnego zlokalizowanego na dzia艂ce oznaczonej numerem geodezyjnym 94/6 obr臋b G贸艂kowo.
Wi臋cej »
W贸jt Gminy S艂upca og艂asza konkurs na stanowisko
Dyrektora Gminnego Przedszkola w Cieninie Ko艣cielnym. Szczeg贸艂owe informacje znajduj膮 si臋 w dokumentach opublikowanych poni偶ej.
Wi臋cej »
W贸jt Gminy S艂upca og艂asza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szko艂y Podstawowej w Cieninie Zabornym Szczeg贸艂owe informacje znajduj膮 si臋 w dokumentach opublikowanych poni偶ej.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
O艢.6220.26.2015
Wi臋cej »
Obieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zawiadomienie o przyst膮pieniu do opracowania dokumentu
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Zawiadomienie
Wi臋cej »
Obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Informacja wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: budowie ziemnego, nie przep艂ywowego stawu retencyjnego w zakresie melioracji wodnej szczeg贸艂owej, zlokalizowanego na dz. nr 244/3 obr臋b Kochowo.
Wi臋cej »
Obwieszczenie -zawiadomienie
Wi臋cej »
Obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji o decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na rozbudowie oczyszczalni 艣ciek贸w w miejscowo艣ci Cienin Zaborny-Parcele, gmina S艂upca, zlokalizowanej na dzia艂kach 123, 124, 126/4 obr臋b ewidencyjny 0005 Cienin Zaborny.
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji o decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na eksploatacji piask贸w ze z艂o偶a naturalnego
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie - Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na:
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji o zmianie decyzji w艂asnej znak: O艢.6220.6.2014 z dnia 28.10.2014r. okre艣laj膮cej 艣rodowiskowe uwarunkowania dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie zak艂adu produkcyjnego Hellermann Tyton Sp. z o.o. wraz z towarzysz膮c膮 infrastruktur膮 techniczn膮 na dz. nr 786/3, 787/3, 788/3 obr臋b Kotunia, gm. S艂upca, woj. wielkopolskie
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: wydobywaniu kopaliny ze z艂o偶a
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bie geodezyjnym Piotrowice
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy S艂upca O艢.6220.7-8.2015
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W贸jta Gminy S艂upca O艢.6220.9-10.2015
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: budowie ziemnych staw贸w rybnych na dz. nr 76/9 obr臋b Kochowo, gm. S艂upca, woj. wielkopolskie.
Wi臋cej »
Og艂oszenie otwartego konkursu ofert
Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zada艅 publicznych w gminie S艂upca na rok 2015
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji odmawiaj膮cej okre艣lenia 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: budowie fermy drobiu na dzia艂kach ewidencyjnych nr 92 i 93/2 w miejscowo艣ci Piotrowice, gmina S艂upca, powiat s艂upecki, wojew贸dztwo wielkopolskie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na:
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na:
Wi臋cej »
Obwieszczenie - zawiadomienie
Wi臋cej »
Obwieszczenie - zawiadomienie
Wi臋cej »
Zawiadomienie o przyst膮pieniu do opracowania dokumentu
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia podejmuj膮cego zawieszone post臋powanie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji zwi膮zanej z lokalizacj膮 obiekt贸w wykorzystuj膮cych energie odnawialn膮 w obr臋bach geodezyjnych Koszuty-Parcele i M艂odojewo.
Wi臋cej »
Informacja
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomo艣ci o numerze ewidencyjnym dzia艂ki 219/2 o pow. 0.7419 ha w miejscowo艣ci Dr膮偶nej.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia podejmuj膮cego zawieszone post臋powanie
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie - zawiadomienie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie - zawiadomienie
W sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na rozbudowie stacji bazowej telefonii kom贸rkowej ORANGE POLSKA SP脫LKA AKCYJNA
Wi臋cej »
Obwieszczenie
W sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: poszukiwaniu i rozpoznawaniu z艂贸偶 ropy naftowej i gazu ziemnego w obr臋bie obszaru koncesji Nr 18/99/p PYZDRY
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o wszcz臋ciu postepowania administracyjnego
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na:
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W贸jt Gminy S艂upca og艂asza I przetarg nieograniczony ustny na sprzeda偶 u偶ywanego samochodu marki Volkswagen Transporter
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: budowie studni g艂臋binowej na dz. nr 309/5 obr臋b Kowalewo Opactwo
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: budowie instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2-3 MW, zlokalizowanym na dzia艂ce o nr ewid. 60, obr臋b Kowalewo Opactwo, gm. S艂upca, powiat s艂upecki, woj. wielkopolskie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Zawiadomienie - obwieszczenie
o wydaniu postanowienia okre艣laj膮cego obowi膮zek przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko
Wi臋cej »
Zawiadomienie - obwieszczenie
o wydaniu postanowienia okre艣laj膮cego obowi膮zek przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
Wi臋cej »
Obwieszczenie - zawiadomienie
W sprawie ustalenia nowego terminu za艂atwienia sprawy
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia ziany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminu S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bie geodezyjnym Piotrowice.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji - elektrowni wiatrowej na dz. nr 204 w obr臋bie geodezyjnym Koszuty-Parcele oraz ustalenie zakazu zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej w strefie oddzia艂ywania elektrowni wiatrowej w obr臋bach geodezyjnych Koszuty-Parcele i M艂odojewo gmina S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie
O wszcz臋ciu postepowania administracyjnego
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: rozbudowie isyniej膮cego zak艂adu stolarskiegi o dodatkow膮 malarni臋 w zak艂adzie produkcyjnym w m. Piotrowice, gm. S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca dla wybranych teren贸w w obr臋bach geodezyjnych Benignowo, Niezgoda i Kochowo
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
Wi臋cej »
Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia podejmuj膮cego zawieszone post臋powanie.
Wi臋cej »
Obwieszczenie - zawiadomienie
O wydaniu post臋powania okre艣laj膮cego obowi膮zek przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko
Wi臋cej »
Obwieszczenie - zawiadomienie
O wydaniu postanowienia okre艣laj膮cego obowi膮zek przeprowadznia oceny oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko
Wi臋cej »
Obwieszczenie - zawiadomienie
Wi臋cej »
Zawiadomienie - obwieszczenie
O wydaniu postanowienia okre艣laj膮cego obowi膮zek przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wynikach otwartego konkursu ofert
na realizacj臋 zada艅 publicznych Gminy S艂upca na rok 2013
Wi臋cej »
Og艂oszenie - Konkurs Ofert
Wi臋cej »
UCHWA艁A W SPRAWIE PODZIA艁U GMINY S艁UPCA NA OKTR臉GI JEDNOMANDATOWE
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Nowy podzia艂 na okr臋gi wyborcze w Gminie S艂upca
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Fundusz so艂ecki
Wi臋cej »
Zawiadomienie
Wi臋cej »
Zawiadomienie
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Sprostowanie
Sprostowanie do obwieszczenia o konsultacjach z mieszka艅cami so艂ectwa Kotunia, wyznaczonych na dzie艅 22 czerwca 2012 r.
Wi臋cej »
Sprostowanie
Sprostowanie do obwieszczenia o konsultacjach z mieszka艅cami so艂ectwa K膮ty, wyznaczonych na dzie艅 22 czerwca 2012 r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zawiadomienie
Wi臋cej »
Zawiadomienie
Wi臋cej »
Zawiadomienie
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Zawiadomienie
o wydaniu postanowienia okre艣laj膮cego obowi膮zek przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko.
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie sieci wodoci膮gowej i kanalizacji sanitarnej w cz臋艣ci miejscowo艣ci Piotrowice, gm. S艂upca.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wybory do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Powiecie S艂upeckim
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzaj膮cego obowi膮zek przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca O艢 7624/1/2011
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
Informacja W贸jta Gminy S艂upca o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: budowie 1 sztuki elektrowni wiatrowej o mocy 3000 kW (wraz z przy艂膮czem elektroenergetycznym, z艂膮czem kablowo- pomiarowym ZK- 15 kV, drog膮 dojazdow膮, placem manewrowym oraz zjazdem z drogi) na dzia艂kach o numerze ewidencyjnym: 33 i 65 w miejscowo艣ci Cienin Zaborny, gm. S艂upca.
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
O wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: budowie warsztatu mechanicznego zlokalizowanego na dzia艂ce o nr ewidencyjnym 86, obr臋b 呕elazk贸w, gm. S艂upca, woj. wielkopolskie.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W脫JT GMINY S艁UPCA OG艁ASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADA艃 PUBLICZNYCH GMINY S艁UPCA.
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o zamiarze rozpocz臋cia zada艅 inwestycyjnych polegaj膮cych na przebudowie dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
budowie elektrowni wiatrowych sk艂adaj膮cych si臋 z 8 lub 6 turbin wiatrowych o mocy 500 kW ka偶da, na dzia艂ach nr 89/6, 85 lub 102, 81, 82, 83 po艂o偶onych w miejscowo艣ci Pokoje, gm. S艂upca.
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: budownie oczyszczalni 艣ciek贸w przemys艂owych o dobowej wydajno艣ci Qd=38m3/d wraz z infrastruktur膮, zlokalizowane na dz. nr 337, obr臋b Kowalewo Opactwo oraz cz臋艣ciowo na dz. nr 41/11, obr臋b Kowalewo Opactwo, gm. S艂upca.
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o odst膮pieniu od przeprowadzenia strategcznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy S艂upca.
Wi臋cej »
Informacja W贸jta Gminy S艂upca
o wydaniu decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na: budowie budynku stolarni z zapleczem socjalno-biurowym zlokalizowanym na dzia艂ce o nr ewid. 451, obr臋b M艂odojewo, gm. S艂upca.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o przyst膮pieniu do opracowania dokumentu
Wi臋cej »
Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej
Wi臋cej »
Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej
Wi臋cej »
Nab贸r wniosk贸w na realizacj臋 Programu Likwidacji Wyrob贸w zawieraj膮cych azbest
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Nab贸r kandydat贸w na rachmistrz贸w spisowych
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Informacja o numerach i granicach obwod贸w g艂osowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
Wi臋cej »
Obwieszczenie nr O艢 7624/5/2010
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcze艣ciu post臋powania administracyjnego nr O艢 7624/7/2010
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
29.03.2010r. Obwieszczenie o wszcz臋ciu post臋powania
Wi臋cej »
Otwarty konkurs
Wi臋cej »
Przetarg na zbycie nieruchomo艣ci - og艂oszenie
Wi臋cej »
Informacja o wyniku przetargu
Wi臋cej »
Og艂oszenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
Og艂oszenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie wyborcze
Wi臋cej »
Zawiadomienie
Wi臋cej »
Otwarty konkurs
W脫JT GMINY S艁UPCA OG艁ASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADA艃 PUBLICZNYCH GMINY S艁UPCA.
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE - W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Zawiadomienie
Wi臋cej »
Obwieszczenie Marsza艂ka Wojew贸dztwa Wielkopolskiego
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy S艂upca, obejmuj膮cej cz臋艣膰 tekstow膮.
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY S艁UPCA
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy S艂upca, obejmuj膮cego Gmin臋 S艂upca oraz wybrane tereny w Piotrowicach i Woli Koszuckiej Parcele
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E
o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Informacja o wydaniu decyzji 艣rodowiskowej
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu wykazu
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
Wyniki wybor贸w
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wi臋cej »
Wybory 2007
Wi臋cej »
Obwieszczenie - Pa艅stwowej Komisji Wyborczej
Wi臋cej »
LISTA KANDYDAT脫W
LISTA KANDYDAT脫W SPE艁NIAJ膭CYCH WYMAGANIA FORMALNE Na stanowisko urz臋dnicze d.s. informatyki i promocji
Wi臋cej »
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
OBWIESZCZENIE W脫JTA GMINY S艁UPCA Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko urz臋dnicze ds. Informatyki i promocji
W脫JT GMINY S艁UPCA OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO PRACY DS. INFORMATYKI I PROMOCJI
Wi臋cej »
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Nazwa: Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Wi臋cej »
Informacja o wynikach naboru na stanowisko g艂贸wny ksi臋gowy
Informacja o wynikach naboru na stanowisko g艂贸wny ksi臋gowy Gminny Zak艂ad Wodoci膮g贸w i Kanalizacji w S艂upcy ul. Sienkiewicza 16, 62-400 S艂upca informuje, 偶e w wyniku zako艅czenia procedury naboru na w/w stanowisko nie wybrano 偶adnej osoby. Uzasadn
Wi臋cej »
Informacja o wynikach naboru na stanowisko g艂贸wny ksiegowy
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE
W脫JTA GMINY S艁UPCA Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o naborze na stanowisko urz臋dnicze
Wi臋cej »
Og艂oszenie o naborze na stanowisko urz臋dnicze
Nab贸r na stanowisko urz臋dnicze w wymiarze
Wi臋cej »
Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne
na stanowisko g艂贸wny ksi臋gowy w Samorz膮dowej Administracji Szk贸艂 i Przedszkoli Gminy S艂upca
Wi臋cej »
informacja o wydaniu decyzji 艣rodowiskowej
Wi臋cej »
O B W I E S Z C Z E N I E GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w S艁UPCY
Wi臋cej »
Og艂oszenie o naborze na stanowisko urz臋dnicze
Nab贸r na stanowisko urz臋dnicze-g艂贸wny ksi臋gowy SASiP
Wi臋cej »
Og艂oszenie o I ustnym prztergu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
obwieszczenie
Wi臋cej »
obwieszczenie
Wi臋cej »
Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
W脫JT GMINY S艁UPCA OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor d.s. zam贸wie艅 publicznych i inwestycji
Wi臋cej »
WYKAZ nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy S艂upca Wykaz sporz膮dzono w oparciu art. 35 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce n nieruchomo艣ciami /tekst jedn. Dz. U. z 2004r., nr 261, poz. 2603 ze zm./ i w wykonaniu Uch
Wi臋cej »
decyzja 艣rodowiskowa na budow臋 kanalizacji w m. Wilczna
Wi臋cej »
og艂oszenie o przystapieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wi臋cej »
zawiadomienie
Wi臋cej »
zawiadomienie o rozprawie "Budowa stacji bazowej telefonii kom贸rkowej w Cieninie Zabornym na dz. nr
Wi臋cej »
OG艁OSZENIE o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany miejscowego plany zagospodarowania prze
Wi臋cej »
Informacja o wynikach naboru na stanowisko g艂贸wny ksiegowy
Wi臋cej »
ustawa o pozytku publicznym i wolontariacie
Wi臋cej »
Oferta dotycz膮ca realizacji zada艅 publicznych
Wi臋cej »
obwieszczenie
Wi臋cej »
Decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia w m. Wola Koszucka- Par
Wi臋cej »
Og艂oszenie o naborze na stanowisko urz臋dnicze
Wi臋cej »
obwieszczenie
Wi臋cej »
obwieszczenie
Wi臋cej »
obwieszczenie
Obwieszczenie W贸jta Gminy S艂upca
Wi臋cej »
decyzja o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia
Wi臋cej »
og艂oszenie o przystapieniu do sporz膮dzenia zmiany mpzp gminy S艂upca
Wi臋cej »
zawiadomienie o rozprawie administracyjnej
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 1902260